Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Social science » 9788373639317 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Instytucjonalny wymiar ochrony życia
Instytucjonalny wymiar ochrony życia
23,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu
[9788373639317]
42,00zł
Product unavailable

Dorota Kornas-Biela
ISBN:
978-83-7363-931-7
Pages: 552
Format: B5
Year: 2009
Language: Polish

Dorota Kornas-Biela - dr psychologii, pracownik Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; autorka i redaktorka 9 książek oraz kilkuset publikacji naukowych i popularnonaukowych, ekspertyz i recenzji; rzeczoznawca MEN; uczestniczka ponad 200 kongresów, sympozjów i konferencji prasowych, ponad 100 audycji radiowych i telewizyjnych; inicjatorka powstania i prowadząca Sekcją Psychologii Prenatalnej PTP oraz Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Rodziny w KUL; organizatorka licznych sesji naukowych i szkoleń, wykładowczyni upowszechniająca wiedzę z zakresu psychologii prenatalnej i prokreacji, pedagogiki rodziny i zdrowia. Interesuje się psychologią i pedagogiką osób niepełnosprawnych, psychologią i pedagogiką prenatalną oraz prokreacji, problemami rodziny w sytuacjach trudnych, rozwojem i wychowaniem człowieka.

[...] bardzo się cieszę, że nowe dziecko pedagogiki rodziny dostąpi udziału w jawnym życiu rodzinnym pedagogiki, że wreszcie będzie miało możliwość wyartykułowania pełnym głosem swoich przesłań, odnoszących się do najpierwszych etapów koła życia człowieka [...]. Publikacje Autorki zaopatrzone wizją teoretyczną pedagogiki prenatalnej stanowią nową jakość poznawczą w pedagogice polskiej.
Prof. zw. dr hab. Andrzej Pawłucki

Jest to monografia wybitna, łącząca w swojej zawartości elementy różnych nauk, zwłaszcza pedagogiki, psychologii i medycyny. To praca nowatorska, mająca znaczenie dla postępu wiedzy, a także jej praktycznych zastosowań [...] poprawy sytuacji w zakresie stanu zdrowia obecnego i przyszłych pokoleń oraz poprawy właściwie interpretowanej jakości ich życia. Cenne są odniesienia do wiedzy i praktyki medycznej. Na podkreślenie zasługuje dobra polszczyzna, książkę czyta się lekko, z zainteresowaniem.
Prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan


Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział pierwszy
Społeczno-kulturowy kontekst wyłaniania się pedagogiki prenatalnej

I. Trendy ponowoczesności a postawy wobec płciowej sfery człowieka
II. Zmiany postaw wobec prokreacji
III. Zachowania prokreacyjne wyzwaniem dla pedagogiki

Rozdział drugi
Prenatalna relacja z dzieckiem - wyzwanie dla pedagogiki

I. Przemoc prenatalna - jej formy i znaczenie
II. Stres matki jako czynnik ryzyka rozwojowego
III. Więź z dzieckiem prenatalnym: obszar zainteresowań pedagogiki

Rozdział trzeci
Nowe podejście do prokreacji i dziecka prenatalnego

I. Nowe tendencje w podejściu do prokreacji
II. Cechy nowego podejścia do dziecka prenatalnego
III. Psychologia prenatalna inspiracją dla pedagogiki prenatalnej
IV. Struktury naukotwórcze pedagogiki prenatalnej

Rozdział czwarty
Pedagogika prenatalna jako odpowiedź na nowe wyzwania w nawkach o wychowaniu

I. Inspiracyjne walory traktatu Jędrzeja Śniadeckiego "O fizycznym wychowaniu dzieci"
II. Wczesne dzieciństwo przedmiotem zainteresowania pedagogiki w XX wieku
III. Niektóre tendencje na terenie współczesnej pedagogiki
IV. Aktualny stan literatury przedmiotu
V. Założenia antropologiczne pedagogiki prenatalnej z pozycji "personalizmu prenatalnego"

Rozdział piąty
Zarys statusu metodologicznego pedagogiki prenatalnej

I. Przedmiot i cele pedagogiki prenatalnej
II. Wychowanie prenatalne jako przedmiot i cel pedagogiki prenatalnej
III. Edukacja prenatalna jako przedmiot i cel pedagogiki prenatalnej
IV. Metodologia badań pedagogiki prenatalnej

Rozdział szósty
Współpraca pedagogiki prenatalnej z dyscyplinami pedagogicznymi

I. Pedagogika rodziny
II. Pedagogika zdrowia
III. Pedagogika opiekuńcza
IV. Pedagogika społeczna
V Pedagogika kultury i edukacja międzykulturowa
VI. Pedagogika dorosłych
VII. Pedagogika starości
VIII. Pedagogika specjalna
IX. Pedagogika chrześcijańska wobec wychowania prenatalnego

Rozdział siódmy
Interdyscyplinarny charakter pedagogiki prenatalnej

I. Współpraca pedagogiki prenatalnej z dyscyplinami psychologicznymi
II. Współpraca pedagogiki prenatalnej z naukami biologicznymi i medycyną
III. Współpraca pedagogiki prenatalnej z naukami humanistycznymi

Zakończenie

Bibliografia
Summary

This product was added to our catalog on Thursday 28 November, 2013.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 137 of 195 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Świat na długu
Świat na długu
Konkurencyjność oraz rozwój w gospodarce
Konkurencyjność oraz rozwój w gospodarce
Wartości w postmodernizmie. Koncepcja dekonstrukcji rzeczywistości społecznej - analiza krytyczna
Wartości w postmodernizmie. Koncepcja dekonstrukcji rzeczywistości społecznej - analiza krytyczna
Młodzież a wartości charakterologiczne
Młodzież a wartości charakterologiczne
Projekty tożsamościowe rodziny upowszechniane w polskich tygodnikach opiniotwórczych
Projekty tożsamościowe rodziny upowszechniane w polskich tygodnikach opiniotwórczych
Wartość i dobro rodziny
Wartość i dobro rodziny
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce