Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Social science » 9788377021323 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
System bankowy w Rosji. Ewolucja do początku XXI wieku
System bankowy w Rosji. Ewolucja do początku XXI wieku
38,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Jakość życia młodzieży w zdrowiu i w chorobie
[9788377021323]
57,75zł
Product unavailable

Maria Oleś
ISBN:
978-83-7702-132-3
Stron: 680
Format: B5
Rok wydania: 2010

Główne problemy badawcze dotyczą oceny subiektywnej jakości życia oraz oceny psychospołecznych uwarunkowań jakości życia oraz oceny psychospołecznych i psychologicznych uwarunkowań jakości życia młodzieży w zdrowiu i chorobie.


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

CZĘŚĆ I. JAKOŚĆ ŻYCIA W ZDROWIU I W CHOROBIE

ROZDZIAŁ 1. JAKOŚĆ ŻYCIA JAKO ZMIENNA PSYCHOLOGICZNA
1.1. Jak rozumieć jakość życia - kwestie terminologiczne i definicyjne
1.2. Jakość życia a dobrostan
1.3. Ogólne modele jakości życia
1.4. Definicje jakości życia
1.4.1. Jakość życia związana z osiąganiem osobistych celów
1.4.2. Jakość życia związana z poczuciem szczęścia
1.4.3. Jakość życia w aspekcie użyteczności społecznej i ogólnych parametrów zdrowia
1.4.4. Holistyczne ujęcie jakości życia
1.5. Modele jakości życia - podsumowanie
1.6. Jakość życia a kategoria zdrowia

ROZDZIAŁ 2. MODELE JAKOŚCI ŻYCIA SPECYFICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
2.1. Specyfika jakości życia dzieci i młodzieży
2.2. Uwarunkowania jakości życia w okresie rozwojowym
2.3. Modele jakości życia opracowane dla dzieci i młodzieży
2.3.1. Model jakości życia dla dzieci według Światowej Organizacji Zdrowia
2.3.2. Model jakości życia Centrum Promocji Zdrowia z Toronto
2.3.3. Model Zespołu Jakości Życia z Seattle
2.3.4. Europejski model jakości życia zależnej od zdrowia KIDSCREEN
2.3.5. Model jakości życia zależnej od zdrowia dla dzieci J. Varniego
2.3.6. Lindstroma Model Jakości Życia dla Dzieci
2.4. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 3. JAKOŚĆ ŻYCIA DZIECI I MŁODZIEŻY - W KIERUNKU SYNTEZY
3.1. Jakość życia w badaniu dzieci i młodzieży
3.2. Porównanie modeli jakości życia dla dzieci i młodzieży
3.2.1. Natura zjawiska jakości życia
3.2.2. Wielowymiarowość jakości życia
3.2.3. Specyfika modeli jakości życia dla dzieci i młodzieży
3.2.4. Specyfika modeli jakości życia ze względu na wiek rozwojowy
3.2.5. Modele jakości życia w zdrowiu i w chorobie
3.2.6. Użyteczność modeli jakości życia w badaniach dzieci i młodzieży
3.3. Co wynika z porównania modeli jakości życia dla dzieci i młodzieży
3.4. W kierunku syntezy: ogólny model jakości życia dla dzieci i młodzieży

ROZDZIAŁ 4. CHOROBY PRZEWLEKŁE DZIECI I MŁODZIEŻY
4.1. Pojęcie i zakres zjawiska
4.2. Medyczne i psychologiczne aspekty wybranych chorób przewlekłych
4.2.1. Cukrzyca
4.2.2. Otyłość
4.2.3. Niskorosłość
4.2.4. Bóle głowy u dzieci i młodzieży
4.2.5. Choroby tarczycy
4.2.6. Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa)
4.2.7. Zaburzenia czynności układu nerwowego - porażenia nerwów obwodowych
4.2.8. Czynnościowe zaburzenia układu pokarmowego
4.2.9. Padaczka
4.3. Wpływ choroby przewlekłej na dzieci i młodzież w okresie dorastania
4.4. Radzenie sobie i adaptacja dziecka do choroby przewlekłej
4.5. Dlaczego prowadzi się badania jakości życia chorych przewlekle dzieci i młodzieży?


CZĘŚĆ II. JAKOŚĆ ŻYCIA MŁODZIEŻY - BADANIA PSYCHOLOGICZNE

ROZDZIAŁ 5. JAKOŚĆ ŻYCIA MŁODZIEŻY W ZDROWIU I W CHOROBIE - OPIS PROJEKTU BADAŃ
5.1. Wprowadzenie w problematykę i struktura projektu
5.2. Problem i hipotezy
5.3. Charakterystyka grup i procedury badań
5.3.1. Osoby zdrowe
5.3.2. Osoby chore
5.4. Opis metod badawczych
5.4.1. Metody oceny subiektywnej jakości życia
5.4.1.1. Skala Jakości Życia dla Młodzieży (SJŻ-M)
5.4.1.2. Profil Jakości Życia dla Młodzieży (PJŻ-M)
5.4.1.3. Kwestionariusz Poczucia Jakości Życia dla Dzieci i Młodzieży (KPJŻ-DiM)
5.4.1.4. Kwestionariusz Zdrowotny dla dzieci i młodych ludzi (KIDSCREEN-52)
5.4.1.5. Ankieta personalna i pytanie otwarte na temat postrzeganej jakości życia
5.4.2. Metody badania cech osobowości
5.4.3. Metody oceny zmiennych klinicznych
5.4.4. Metody oceny funkcjonowania psychospołecznego
5.4.5. Metody oceny systemu Ja
5.5. Strategia opracowania danych empirycznych

ROZDZIAŁ 6. POCZUCIE JAKOŚCI ŻYCIA ZDROWYCH NASTOLATKÓW
6.1. Poziom subiektywnej jakości życia w okresie adolescencji
6.1.1. Poczucie jakości życia w ujęciu relacyjnym
6.1.2. Poczucie jakości życia w ujęciu rozwojowym
6.1.3. Poczucie jakości życia w ujęciu ogólnym
6.2. Poczucie jakości życia w okresie wczesnej, środkowej i późnej adolescencji
6.2.1. Porównania w ujęciu relacyjnym
6.2.2. Porównania w ujęciu rozwojowym
6.2.3. Porównania w ujęciu ogólnym
6.3. Psychospołeczne wyznaczniki jakości życia młodzieży
6.3.1. Wyniki dla grupy nastolatków w wieku 11-13 lat
6.3.2. Wyniki dla grupy nastolatków w wieku 14-16 lat
6.3.3. Wyniki dla grupy nastolatków w wieku 17-18 lat
6.4. W kierunku psychologicznych wyznaczników jakości życia nastolatków
6.4.1. Cechy osobowości jako wyznaczniki jakości życia
6.4.2. Kliniczne wyznaczniki jakości życia
6.4.3. Społeczno-poznawcze wyznaczniki jakości życia
6.5. Psychologiczne wyznaczniki jakości życia młodzieży
6.5.1. Wyznaczniki subiektywnej jakości życia nastolatków w wieku 11-13 lat
6.5.1.1. Cechy osobowości korespondujące z subiektywną jakością życia
6.5.1.2. Zmienne kliniczne a jakość życia
6.5.1.3. Poznawcze wyznaczniki jakości życia
6.5.2. Wyznaczniki subiektywnej jakości życia nastolatków w wieku 14-16 lat
6.5.2.1. Cechy osobowości korespondujące z subiektywną jakością życia
6.5.2.2. Zmienne kliniczne a jakość życia
6.5.2.3. Poznawcze wyznaczniki jakości życia
6.5.3. Wyznaczniki subiektywnej jakości życia nastolatków w wieku 17-18 lat
6.5.3.1. Cechy osobowości korespondujące z subiektywną jakością życia
6.5.3.2. Zmienne kliniczne a jakość życia
6.5.3.3. Poznawcze wyznaczniki jakości życia
6.6. Zmiany poczucia jakości życia w okresie roku
6.6.1. Zmiany w poczuciu jakości życia badanym w modelu relacyjnym
6.6.2. Zmiany w poczuciu jakości życia badanym w modelu rozwojowym
6.7. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 7. POCZUCIE JAKOŚCI ŻYCIA CHORYCH PRZEWLEKLE NASTOLATKÓW
7.1. Poziom subiektywnej jakości życia chorych nastolatków
7.1.1. Poczucie jakości życia w ujęciu relacyjnym
7.1.2. Poczucie jakości życia w ujęciu rozwojowym
7.1.3. Poczucie jakości życia w ujęciu ogólnym
7.2. Subiektywna jakość życia w okresie wczesnej, środkowej i późnej adolescencji
7.2.1. Poczucie jakości życia w ujęciu relacyjnym
7.2.2. Poczucie jakości życia w ujęciu rozwojowym
7.2.3. Poczucie jakości życia w ujęciu ogólnym
7.3. Psychospołeczne wyznaczniki jakości życia chorych nastolatków
7.3.1. Wyznaczniki jakości życia chorych nastolatków w wieku 11-13 lat
7.3.2. Wyznaczniki jakości życia chorych nastolatków w wieku 14-15 lat
7.3.3. Wyznaczniki jakości życia chorych nastolatków w wieku 16-18 lat
7.4. Psychologiczne wyznaczniki jakości życia chorych nastolatków
7.4.1. Cechy osobowości jako determinanty jakości życia chorych nastolatków
7.4.2. Kliniczne wyznaczniki jakości życia chorych przewlekle nastolatków
7.4.3. Społeczno-poznawcze wyznaczniki jakości życia chorych nastolatków
7.5. Wyznaczniki subiektywnej jakości życia chorych w okresie dorastania
7.5.1. Wyznaczniki subiektywnej jakości życia chorych w wieku 11-13 lat
7.5.1.1. Cechy osobowości jako wyznaczniki poczucia jakości życia
7.5.1.2. Zmienne kliniczne a jakość życia
7.5.1.3. Poznawcze wyznaczniki jakości życia
7.5.2. Wyznaczniki subiektywnej jakości życia chorych w wieku 14-15 lat
7.5.2.1. Cechy osobowości jako wyznaczniki poczucia jakości życia
7.5.2.2. Zmienne kliniczne a jakość życia
7.5.2.3. Poznawcze wyznaczniki jakości życia
7.5.3. Wyznaczniki subiektywnej jakości życia chorych w wieku 16-18 lat
7.5.3.1. Cechy osobowości jako wyznaczniki poczucia jakości życia
7.5.3.2. Zmienne kliniczne a jakość życia
7.5.3.3. Poznawcze wyznaczniki jakości życia
7.6. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 8. POCZUCIE JAKOŚCI ŻYCIA w WYBRANYCH CHOROBACH PRZEWLEKŁYCH
8.1. Jakość życia nastolatków leczonych z powodu niektórych chorób przewlekłych
8.1.1. Subiektywna jakość życia w cukrzycy
8.1.2. Subiektywna jakość życia nastolatków z otyłością
8.1.3. Poczucie jakości życia młodzieży leczonej z powodu niskorosłości
8.1.4. Subiektywna jakość życia młodzieży z czynnościowymi bólami głowy
8.1.5. Poczucie jakości życia w chorobach tarczycy
8.1.6. Subiektywna jakość życia dziewcząt leczonych z powodu anoreksji
8.1.7. Poczucie jakości życia nastolatków z epilepsją
8.2. Poczucie jakości życia chorych nastolatków - porównanie grup klinicznych
8.2.1. Poczucie jakości życia w ujęciu relacyjnym
8.2.2. Poczucie jakości życia w ujęciu rozwojowym
8.2.3. Poczucie jakości życia w ujęciu ogólnym
8.3. Jakość życia zależna od zdrowia - analiza porównawcza grup klinicznych
8.4. Psychologiczne determinanty jakości życia młodzieży w chorobach przewlekłych
8.4.1. Wyznaczniki jakości życia w cukrzycy
8.4.1.1. Cechy osobowości wyjaśniające poczucie jakości życia
8.4.1.2. Kliniczne wyznaczniki jakości życia
8.4.1.3. Społeczno-poznawcze korelaty jakości życia
8.4.2. Wyznaczniki jakości życia w otyłości
8.4.2.1. Cechy osobowości wyjaśniające poczucie jakości życia
8.4.2.2. Kliniczne wyznaczniki jakości życia
8.4.2.3. Społeczno-poznawcze korelaty jakości życia
8.4.3. Psychologiczne wyznaczniki jakości życia w niskorosłości
8.4.3.1. Cechy osobowości wyjaśniające poczucie jakości życia
8.4.3.2. Kliniczne korelaty jakości życia
8.4.3.3. Społeczno-poznawcze wyznaczniki jakości życia
8.4.4. Wyznaczniki jakości życia w czynnościowych bólach głowy
8.4.4.1. Cechy osobowości wyjaśniające poczucie jakości życia
8.4.4.2. Kliniczne wyznaczniki jakości życia
8.4.4.3. Społeczno-poznawcze determinanty jakości życia w bólach głowy
8.5. Wyznaczniki jakości życia zależnej od zdrowia w wybranych chorobach
8.6. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 9. JAKOŚĆ ŻYCIA ZALEŻNA OD ZDROWIA
9.1. Jakość życia zależna od zdrowia u zdrowych nastolatków
9.1.1. Jakość życia związana ze stanem zdrowia młodzieży w wieku 11-18 lat
9.1.2. Jakość życia zależna od zdrowia młodzieży w wieku 11-13, 14-16 i 17-18 lat
9.2. Wyznaczniki jakości życia zależnej od zdrowia u zdrowych nastolatków
9.2.1. Wyznaczniki jakości życia zależnej od zdrowia młodzieży
9.2.1.1. Wyznaczniki jakości życia zależnej od zdrowia młodzieży w wieku 11-18 lat
9.2.1.2. Wyznaczniki jakości życia zależnej od zdrowia młodzieży w wieku 11-13, 14-16 i 17-18 lat
9.2.2. Wyznaczniki jakości życia w modelu KIDSCREEN
9.3. Jakość życia zależna od zdrowia u chorych nastolatków
9.3.1. Jakość życia zależna od zdrowia u chorych w wieku 11-18 lat
9.3.2. Jakość życia zależna od zdrowia u chorych nastolatków w wieku 11-13, 14-15 i 16-18 lat
9.4. Wyznaczniki jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia u chorych nastolatków
9.4.1. Wyznaczniki jakości życia zależnej od zdrowia
9.4.1.1. Wyznaczniki jakości życia zależnej od zdrowia osób w wieku 11-18 lat
9.4.1.2. Wyznaczniki jakości życia zależnej od zdrowia osób w wieku 11-13, 14-15 i 16-18 lat
9.4.2. Wyznaczniki jakości życia zależnej od zdrowia w modelu KIDSCREEN
9.5. Jakość życia zależna od zdrowia - porównanie zdrowych i chorych
9.5.1. Porównanie na poziomie wskaźników ogólnych
9.5.2. Porównanie na poziomie komponentów z modelu KIDSCREEN
9.6. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 10. SUBIEKTYWNA JAKOŚĆ ŻYCIA - PORÓWNANIE ZDROWYCH I CHORYCH NASTOLATKÓW
10.1. Subiektywna jakość życia zdrowych i chorych a zmienne obiektywne
10.2. Poziom jakości życia w ocenie zdrowych i chorych w modelu relacyjnym
10.3. Subiektywna jakość życia zdrowych i chorych w modelu rozwojowym
10.4. Poczucie jakości życia zdrowych i chorych - analiza porównawcza w modelu ogólnym
10.5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 11. WYZNACZNIKI JAKOŚCI ŻYCIA W ZDROWIU I W CHOROBIE - W KIERUNKU SYNTEZY
11.1. Niektóre uwarunkowania poczucia jakości życia zdrowych nastolatków
11.2. Psychologiczne uwarunkowania jakości życia młodzieży zdrowej
11.2.1. Cechy osobowości a jakość życia
11.2.2. Cechy osobowości, zmienne kliniczno-emocjonalne i społeczno-poznawcze a poczucie jakości życia
11.3. Psychologiczne uwarunkowania jakości życia młodzieży chorej
11.3.1. Cechy osobowości a jakość życia
11.3.2. Cechy osobowości, zmienne kliniczno-emocjonalne i społeczno-poznawcze a poczucie jakości życia
11.4. Porównanie uwarunkowań poczucia jakości życia w zdrowiu i w chorobie
11.4.1. Sprawdzanie modeli zawierających cechy osobowości
11.4.2. Sprawdzanie modeli pełnych
11.5. Testowanie modeli ze zmiennym latentnymi
11.5.1. Modele dla zdrowych nastolatków
11.5.2. Modele dla chorych nastolatków
11.5.3. Porównanie modeli ze zmiennymi latentnymi
11.6. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 12. DYSKUSJA WYNIKÓW: JAKOŚĆ ŻYCIA W ZDROWIU I W CHOROBIE
12.1. Weryfikacja hipotez
12.2. Możliwe uogólnienia - propozycja modeli jakości życia młodzieży w zdrowiu i w chorobie
12.3. Ograniczenia projektu i perspektywy badań
12.4. Implikacje praktyczne

ANEKS
BIBLIOGRAFIA
INDEKS RZECZOWY
INDEKS NAZWISK
SUMMARY
CONTENTS

This product was added to our catalog on Friday 21 January, 2011.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 149 of 195 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Bliżej emocji
Bliżej emocji
$ Bliżej emocji II
$ Bliżej emocji II
Bezdomność. Szkice z socjologii, polityki społecznej i katolickiej nauki społecznej
Bezdomność. Szkice z socjologii, polityki społecznej i katolickiej nauki społecznej
Closer to Emotions III
Closer to Emotions III
Badanie testem Hermanna Rorschacha. Zarys podstawowej problematyki
Badanie testem Hermanna Rorschacha. Zarys podstawowej problematyki
Dlaczego rodzić w domu?
Dlaczego rodzić w domu?
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce