Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Social science » 9788377021347 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Myzel des Romans. Martin Mosebach - ein katholischer Autor
Myzel des Romans. Martin Mosebach - ein katholischer Autor
55,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Wychowanie do wartości w edukacji wczesnoszkolnej
[9788377021347]
21,00zł
Product unavailable

Beata Wołosiuk
ISBN:
978-83-7702-134-7
Pages: 286
Format: B5
Year: 2010
Language: Polish


Spis treści

WSTĘP

Rozdział I. AKSJOLOGICZNE PODSTAWY EDUKACJI
1.1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć
1.1.1. Pojęcie i definiowanie wartości
1.1.2. Typologia wartości
1.1.3. Rozumienie wartości w wybranych naukach
1.1.3.1. Wartości w ujęciu psychologii
1.1.3.2. Wartości w ujęciu socjologii
1.1.3.3. Filozoficzne ujęcie wartości
1.2. Podstawowe problemy aksjologii
1.2.1. Hierarchia wartości
1.2.2. Problem sposobu istnienia wartości
1.2.3. Wartościowanie i źródła poznawania wartości
1.3. Wartości w edukacji i w pedagogice
1.3.1. Edukacja a wartości
1.3.2. Funkcje wartości w wychowaniu i w pedagogice
1.3.3. Wartości a cele edukacji zintegrowanej

Rozdział II. ZAŁOŻENIA I CELE EDUKACJI ZINTEGROWANEJ
2.1. Pojęcie "edukacja zintegrowana"
2.2. Geneza i rozwój koncepcji edukacji zintegrowanej w myśli pedagogicznej
2.2.1. Nauka o rzeczach
2.2.2. Idea nauczania całościowego
2.2.2.1. Metoda projektów
2.2.2.2. Metoda ośrodków zainteresowań J.O. Decrolyego (1871-1932)
2.2.2.3. Techniki C. Freineta (1896-1966)
2.2.2.4. Metoda wychowawcza M. Montessori (1870-1952)
2.2.2.5. Nauczanie łączne
2.3. Założenia programowe edukacji zintegrowanej
2.3.1. Psychologiczne podstawy edukacji zintegrowanej
2.3.2. Filozoficzne podstawy edukacji zintegrowanej
2.3.3. Wychowanie integralne a założenia edukacji zintegrowanej
2.4. Organizacja edukacji zintegrowanej
2.5. Podstawa programowa edukacji zintegrowanej
2.6. Znaczenie i rola zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

Rozdział III. PROCES WYCHOWANIA DO WARTOŚCI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM
3.1. Proces wychowania do wartości a rozwój dziecka
3.1.1. "Wychowanie" a "rozwój" dziecka
3.1.2. Wychowanie w młodszym wieku szkolnym
3.2. Percepcja wartości w procesie rozwoju i wychowania dziecka
3.2.1. Rozwój procesów poznawczych
3.2.2. Rozwój uczuciowy i społeczny
3.2.3. Kształtowanie się osobowości
3.2.4. Wartości w rozwoju moralnym dziecka w młodszym wieku szkolnym
3.2.4.1. Elementy struktury procesu rozwoju moralnego dzieci
3.2.4.2. Prawidłowości rozwoju moralnego dzieci
3.2.4.3. Psychologiczno-pedagogiczny wymiar wychowania moralnego dzieci klpoczątkowych
3.2.4.4. Kształtowanie pojęć moralnych dzieci w młodszym wieku szkolnym
3.3. Uczniowie a proces wartościowania
3.4. Wartości w procesie edukacji zintegrowanej
3.4.1. Etapy nabywania kompetencji aksjologicznych
3.4.2. Klaryfikacja wartości
3.4.3. Introcepcja wartości w wychowaniu zintegrowanym
3.5. Rola środowiska rodzinnego w kształtowaniu hierarchii wartości dzieci w młodszym wieku szkolnym
3.6. Rola nauczyciela w wychowaniu do wartości w edukacji zintegrowanej

Rozdział IV. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH
4.1. Przedmiot i cel badań
4.1.1. Przedmiot badań
4.1.2. Cel badań
4.2. Przyjęte problemy i hipotezy badawcze oraz zmienne zależne i niezależne
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
4.3.1. Zastosowane metody badań
4.3.2. Techniki badań
4.3.2.1. Badanie dokumentów
4.3.2.2. Techniki projekcyjne
4.3.3. Narzędzia badawcze
4.3.3.1. Skala Wartości Schelerowskich (SWS)
4.3.3.2. Kwestionariusz ankiety
4.3.3.2.1. Kwestionariusz dla uczniów
4.3.3.2.2. Kwestionariusz dla nauczycieli
4.3.3.2.3. Kwestionariusz dla rodziców
4.4. Sposób opracowania wyników badań
4.4.1. Opracowanie wyników badań przeprowadzonych przy zastosowaniu Skali Wartości Schelerowskich
4.4.2. Opracowanie wyników badań przeprowadzonych przy zastosowaniu ankiet własnego autorstwa
4.4.3. Opracowanie wyników badań przeprowadzonych przy zastosowaniu zmodyfikowanej przez autorkę techniki "Narysuj i napisz"
4.5. Badania pilotażowe
4.6. Teren badań, dobór próby i charakterystyka badanych osób
4.6.1. Teren badań
4.6.2. Charakterystyka badanych osób
4.7. Organizacja i przebieg badań własnych

Rozdział V. OBECNOŚĆ WARTOŚCI W EDUKACJI ZINTEGROWANEJ
5.1. Rozumienie wartości przez podmioty edukacji wczesnoszkolnej
5.1.1. Rozumienie pojęcia "wartość" przez rodziców
5.1.2. Rozumienie pojęcia "wartość" przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
5.1.3. Rozumienie wartości przez uczniów
5.2. Hierarchia wartości podmiotów edukacji wczesnoszkolnej
5.2.1. Wartości preferowane przez rodziców
5.2.2. Wartości preferowane przez nauczycieli
5.2.3. Wartości cenione przez uczniów
5.2.3.1. Wartości preferowane przez uczniów (na podstawie "Kwestionariusza dla uczniów")
5.2.3.2. Wartości preferowane przez uczniów (na podstawie techniki "Napisz i narysuj")
5.2.3.3. Hierarchia wartości badanych uczniów (na podstawie "Kwestionariusza dla uczniów")
5.2.3.3.1. Wartości religijne
5.2.3.3.2. Rodzina
5.2.3.3.3. Zdrowie
5.2.3.3.4. Prawda
5.2.3.3.5. Wartości estetyczne (piękno)
5.2.3.3.6. Wiedza
5.2.3.3.7. Dobro
5.3. Wartości preferowane w regulacjach prawnych w sprawie edukacji wczesnoszkolnej
5.3.1. Wartości preferowane w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej
5.3.2. Wartości preferowane w programach nauczania edukacji zintegrowanej
5.3.2.1. Wartości preferowane w Programie wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku
5.3.2.2. Wartości preferowane w Programie nauczania zintegrowanego w klasach 1-3 szkoły podstawowej
5.3.2.3. Wartości preferowane w Programie nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej
5.4. Wpływ preferencji wartości rodziców i nauczycieli na aksjologiczną orientację uczniów
5.4.1. Wartości religijne
5.4.2. Wartości społeczne
5.4.3. Wartości poznawcze
5.4.4. Wartości moralne
5.4.5. Wartości witalne
5.4.6. Wartości estetyczne
5.4.7. Wartości ludyczne

Rozdział VI. UWARUNKOWANIA AKSJOLOGICZNEGO KSZTAŁCENIA UCZNIÓW
6.1. Uwarunkowania rodzinne i środowiskowe wychowania do wartości
6.1.1. Rodzina a wychowanie do wartości w opinii badanych rodziców
6.1.2. Współpraca rodziców i nauczycieli
6.2. Uwarunkowania szkolne kształcenia aksjologicznego
6.2.1. Wartości w edukacji zintegrowanej w opinii badanych rodziców
6.2.2. Wartości w edukacji zintegrowanej w opinii badanych nauczycieli
6.2.3. Wartości w edukacji zintegrowanej w opinii badanych uczniów
6.3. Uwarunkowania ideowe i osobowe procesu wychowania do wartości
6.3.1. Autorytet dla dziecka (w opinii rodziców)
6.3.2. Rola nauczyciela w kształtowaniu wartości (w opinii rodziców)
6.3.3. Rola nauczyciela w kształtowaniu wartości w opinii nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
6.3.4. Kształtowanie wartości w opinii uczniów
6.3.5. Autorytet dla badanych uczniów

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
TOWARDS VALUES IN EARLY PRIMARY SCHOOL EDUCATION.
Summary
ANEKS

This product was added to our catalog on Friday 21 January, 2011.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 150 of 195 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Społeczeństwo i rodzina. Nr 33 (4/2012)
Społeczeństwo i rodzina. Nr 33 (4/2012)
Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu. Studium z odniesieniami do pedagogiki pielęgniarstwa
Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu. Studium z odniesieniami do pedagogiki pielęgniarstwa
Filozofia Boga
Filozofia Boga
Młodzież a wartości charakterologiczne
Młodzież a wartości charakterologiczne
O nazwach intelektu
O nazwach intelektu
U podstaw kultury moralnej. O genezie i podstawowej strukturze wartości moralnej naturalnej i wartościowania ściśle moralnego. Studium aksjologiczno-etyczne
U podstaw kultury moralnej. O genezie i podstawowej strukturze wartości moralnej naturalnej i wartościowania ściśle moralnego. Studium aksjologiczno-etyczne
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce