Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Social science » 9788377023983 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Studia prawnicze KUL, 1(77)/2019
Studia prawnicze KUL, 1(77)/2019
53,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Szkolna edukacja zdrowotna ukierunkowana na doskonalenie jakości życia uczniów
[9788377023983]
45,00zł
Product available

Barbara Wolny
ISBN:
978-83-7702-398-3
Pages: 470
Format: B5
Year: 2012
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Rozdział I
DZIEJE EDUKACJI ZDROWOTNEJ - OD STAROŻYTNOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI

1.1. Zdrowie w perspektywie historycznej
1.1.1. Czasy prehistoryczne
1.1.2. Starożytność
1.1.3. Średniowiecze
1.1.4. Czasy nowożytne
1.1.5. XX wiek
1.2. Ewolucja podejścia do zdrowia ucznia - od wychowania higienicznego do edukacji zdrowotnej


Rozdział II
TEORETYCZNE PODSTAWY SZKOLNEJ EDUKACJI ZDROWOTNEJ UKIERUNKOWANEJ NA JAKOŚĆ ŻYCIA

2.1. Zdrowie jako podstawowe pojęcie edukacji zdrowotnej
2.2. Czynniki warunkujące zdrowie ucznia
2.2.1. Koncepcja "pól zdrowia" w edukacji zdrowotnej
2.2.2. Styl życia a zachowania zdrowotne ucznia
2.3. Holistyczne ujęcie zdrowia w szkolnej edukacji zdrowotnej
2.3.1. Wielowymiarowość zdrowia ucznia
2.3.2. Postawa prozdrowotna ucznia ukierunkowana na holistyczne ujmowania zdrowia
2.4. Koncepcja salutogenezy a poczucie koherencji
2.5. Jakość życia - interdyscyplinarność definicji
2.5.1. Konceptualizacja i operacjonalizacja kategorii "jakość życia"
2.5.2. Psychologiczne elementy jakości życia w szkolnej edukacji zdrowotnej
2.5.3. Socjologiczne i ekonomiczne ujęcie jakości życia
2.5.4. Jakość życia uwarunkowana zdrowiem ucznia
2.5.5. Pedagogiczne ujęcie jakości życia w edukacji zdrowotnej


Rozdział III
PROCES SZKOLNEJ EDUKACJI ZDROWOTNEJ A JAKOŚĆ ŻYCIA

3.1. Antropologiczne podstawy szkolnej edukacji zdrowotnej
3.1.1. Uczeń w szkolnej edukacji zdrowotnej
3.1.2. Rodzina i szkoła w edukacji zdrowotnej ucznia
3.2. Aksjologia szkolnej edukacji zdrowotnej
3.2.1. Szkolna edukacja zdrowotna ukierunkowana na wartości
3.2.2.1. Zdrowie jako wartość
3.2.2.2. Jakość życia jako kategoria aksjologiczna
3.2.2.3. Wartości konstytuujące jakość życia ukierunkowaną na zdrowie
3.2.2.4. Aksjologiczna struktura jakości życia w edukacji zdrowotnej
3.3. Teleologiczne założenia szkolnej edukacji zdrowotnej
3.3.1. Cele i zadania edukacji zdrowotnej w oparciu o "teorię warstwicową" S. Kunowskiego
3.3.2. Nauczyciel edukatorem zdrowia w szkole
3.3.3. Metody pracy nauczyciela i ucznia


Rozdział IV
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE - INTENSYFIKACJA SZKOLNEJ EDUKACJI ZDROWOTONEJ UKIERUNKOWANEJ NA JAKOŚĆ ŻYCIA

4.1. Promocja zdrowia w szkole uzupełnieniem edukacji zdrowotnej
4.2. Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowia
4.3. Strategia, organizacja i działania Szkoły Promującej Zdrowie


Rozdział V
METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH

5.1. Cel badań, problemy badawcze i hipotezy w badaniach pedagogicznych nad jakością życia
5.2. Zmienne i wskaźniki jakości życia w odniesieniu do szkolnej edukacji zdrowotnej
5.3. Metody i narzędzia badawcze wykorzystane w badaniach własnych
5.4. Dobór osób badanych i organizacja badań własnych


Rozdział VI
DOSKONALENIE JAKOŚCI ŻYCIA UCZNIÓW W ŚRODOWISKU SZKOLNYM

6.1. Jakość życia jako kategoria dynamiczna - związek realizacji edukacji zdrowotnej z samooceną jakości życia
6.2. Charakterystyka badanych grup uczniów, nauczycieli, rodziców, pielęgniarek/higienistek szkolnych
6.3. Rozumienie jakości życia przez uczniów na poszczególnych etapach edukacji
6.4. Aspekty zdrowia w kontekście jakości życia - samoocena badanych uczniów
6.4.1. Zdrowie fizyczne
6.4.2. Zdrowie psychiczne
6.4.3. Zdrowie społeczne
6.4.4. Zdrowie duchowe
6.5. Rola nauczycieli poszczególnych przedmiotów szkolnych w doskonaleniu jakości życia uczniów
6.5.1. Pojęcie "zdrowie" w opinii badanych nauczycieli
6.5.2. Samoocena zadowolenia nauczycieli z obecnego życia
6.5.3. Rola nauczycieli w doskonaleniu jakości życia w wymiarze zdrowia: fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego
6.6. Rodzina środowiskiem wspomagającym działania szkolnej edukacji zdrowotnej w doskonaleniu jakości życia (współpraca szkoły z rodzicami)
6.6.1. Ocena działań szkoły w zakresie doskonalenia jakości życia uczniów
6.7. Pielęgniarka/higienistka szkolna, osobą wspierającą działania szkoły z edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej uczniów
6.7.1. Pielęgniarka/higienistka szkolna rzecznikiem zdrowia w szkole
6.7.2. Pomoc specjalistyczna pielęgniarki/higienistki szkolnej w doskonaleniu jakości życia uczniów


Rozdział VII
W KIERUNKU SZKOŁY DOSKONALĄCEJ JAKOŚĆ ŻYCIA

7.1. Skuteczność szkolnej edukacji zdrowotnej w zakresie doskonaleniu jakości życia uczniów - weryfikacja hipotez postawionych w pracy
7.2. Edukacja zdrowotna ukierunkowana na doskonalenie jakości życia - mocne i słabe strony pracy szkół

Zakończenie

Bibliografia
Health education in schools with specific reference to students life quality development. Summary
Spis schematów, tabel, wykresów
Aneksy
Indeks osób

This product was added to our catalog on Wednesday 18 April, 2012.
Reviews
Previous product  Product 163 of 195 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Starzenie się z godnością
Starzenie się z godnością
Wychowanie w perspektywie starości. Personalistyczne podstawy geragogiki
Wychowanie w perspektywie starości. Personalistyczne podstawy geragogiki
Głodne dzieci w Polsce
Głodne dzieci w Polsce
Socjalizacja w społeczeństwie ponowoczesnym
Socjalizacja w społeczeństwie ponowoczesnym
Rodzina europejska
Rodzina europejska
Standard kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów informatycznych
Standard kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów informatycznych
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce