Wydawnictwo KUL
  Start » Wyczerpane » Nauki społeczne » 9788373636934 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wielkanoc_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Krajobrazy Lublina. Rzeki
Krajobrazy Lublina. Rzeki
44,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
  Albumy
  Czasopisma
  Filozofia
  Historia
  Humanistyka
  Książki obcojęzyczne
  Księgi pamiątkowe
  Matematyka
  Nauki przyrodnicze
  Nauki społeczne
  Podręczniki do nauki języków obcych
  Prawo i administracja
  Teologia
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Kultura a rynek. T. 1
[9788373636934]
30,45zł
Produkt niedostępny

red. Sławomir Partycki

Tom 1
ISBN:
978-83-7363-693-4
Stron: 552
Format: B5
Rok wydania: 2008


SPIS TREŚCI

Tom 1

Rynek w teoriach kultury

Witold Morawski, Dyskursy globalizacyjne: hegemoniczny i refleksyjny
Janusz Mariański, Wartości podstawowe gwarancją kultury moralnej społeczeństwa
Нина Богдан, Oбразование и национальная инновационная система беларуси
Lech W. Zacher, Transformacje społeczeństw konsumpcyjnych - między techniką a kulturą
Sławomir Partycki, Natura - Kultura w Świecie Sieci
Людмила Панкова, Современные технологии власти в эпоху глобализации времени и пространства
Władysław Jacher, Funkcje kultury w strukturze rynku
Franciszek J. Mazurek, Czy występuje sprzeczność między religią i nauką - a może w metodach nauk
Jan Mazur OSPPE, Projekt «ekonomia wspólnoty» - obecność etyki w regułach wolnego rynku
Jolanta Kopka, Rynek europejski w perspektywie religijnej i kulturowej
Małgorzata Suchacka, Marek S. Szczepański, Społecznie odpowiedzialny obywatel czyli rzecz o cnotach obywatelskich i menedżerskich
Krzysztof Konecki, Roberta Prusa symboliczno-interakcjonistyczna etnografia rynku a budowanie uogólnień. Negocjowalność i konstruowanie symboli w działaniu ekonomicznym.
Stanisław Kowalczyk, Utylitarno-pragmatyczna koncepcja kultury postmodernizmu
Antanas Makštutis, Aleksejus Malovikas, Rasa Smaliukienė, Juozas Vijeikis and Aleksas Domarkas, Results development of lithuania economy and market under the conditions of globalization
Владимир Коробов,Культурные и институциональные аспекты экономического поведения в контексте украинской перспективы евроинтеграции
Waldemar Czajkowski, Chleb, biżuteria, chemioterapia, kosmologia, opera...: różnorodność produktów a (faktyczna? Pożądana?) Tożsamość logiki poszczególnych rynków
Анатолий Рубанов, Категория «богатство» как социокультурный феномен
Janusz R. Sobczyk, Historia naturalna homo oeconomicus - od narodzin po cywilizacyjny kryzys współczesności
Stanisław Jędrzejewski, Media publiczne na rynku - szansa czy konieczność
Kazimierz Albin Kłosiński, Podstawowe zasady poprawnych międzynarodowych stosunków gospodarczych
Галина Шмарловская, Предпосылки и организационные формы вхождения транзитивных стран в международную сетевую экономику
Janusz Sztumski, Refleksje wokół prób określenia społeczeństwa w jakim żyjemy
Ludwik Skiba, Ekonomia, ekonomika, ekonomia polityczna. Zależności i konotacje
Владимир Меньшиков, Капитал в социологическом аспекте: теоретическое обоснование исследования и операциональные параметры
Альфред Кураташвили, Теория сбалансированности прав и ответственности должностных лиц - необходимая научная основа социально-экономического прогресса
Виктор Мокану, Социальные проблемы реформирования системы здравоохранения Mолдовы
Виктор Воронов, Социология экономического сознания и практики: вопросы преобразования
Tatiana Chernyak, Innovations in civil service and in society: Issues on carrying out state reforms
Andrzej Niesporek, Kultura globalna i tożsamość. Kilka refleksji teoretycznych
Franciszek Danielewski, Patrycjusz Gronczewski, Proces interpretowania kultury jako podstawy ludzkiej aktywności i wiedzy
Adam A. Szafrański, Globalizacja a Religia. Studium z Zakresu Antropologii Kultury
Наталья Гжибовская, Возможности и проблемы экспорта образования в условиях глобализации
Wiesław Romanowicz, Społeczna perspektywa ruchu ekumenicznego
Barbara Przybylska-Czajkowska, Kultura masowa jako przedmiot troski państwa
Ганиев М.Н., Томилова А.С., Яо Л.М., Экологическая культура российского общества в период становления рыночных отношений
Izabela Łucjan, Dialog społeczny jako wyznacznik jakości życia społeczno-gospodarczego
Наталия Науменко, Теоретические основы стратегического партнерства в условиях глобальной интеграции
Robert Pyka, Kultura mitycznego francuskiego egalitaryzmu w konfrontacji z rzeczywistością globalnego rynku - mit wyjątkowości francji a konwergencja globalnego kapitalizmu
Иоанна Бялыницка-Бируля, Искусство и рынок. Эстетическая и экономическая мысль о произведениях искусства
Jan Mróz, Potrzeba bycia zauważanym - wybryk pychy i egotyzmu czy konieczność? A może tęsknota za czymś utraconym?
Leszek Kuras, Świadomość, aktywność, odpowiedzialność - czyli o podmiotowości
Jacek Kamiński, Bariery badań kulturowego kontekstu negocjacji
Wiesław Wątroba, Człowiek lękliwy. Jednostka wobec ponowoczesnych zagrożeń
Алла Нерубасская, Проблема счастья в информационном обществе
Piotr Gindrich, Znaczenie czynników kulturowych i etnicznych w diagnozowaniu i rozpowszechnieniu objawów depresji
Wiesław Banach, Definicyjne i metodologiczne aspekty badań nad kulturą gospodarczą
Wojciech Muszyński, Alternatywna ekonomia w ujęciu alterglobalistów. Założenia i realia
Małgorzata Głowania, Work-life balance: równowaga miedzy życiem prywatnym i zawodowym jako problem socjologiczny
Maria Czajkowska, Zaufanie jako składnik kultury empowermentu
Елена Молина, Человеческий капитал в воспроизводственной системе региона
Igor Tsvirkun, Kapitał informacyjny
Екатерина Лисица, Естественные монополии в условиях новой мировой экономики
Grzegorz Zabłocki, Ewolucja kultury rynku

Procesy, struktury, organizacje gospodarcze

Valentina Simkhovich, Corporate management and corporate social responsibility
Людмила Нехорошева, Инновационная культура и развитие предприятия организации в условиях формирования новой экономики
Галина Санькоlang, Особенности интернационализации белорусской экономикиlang
Елена Ванкевичlang, Организационная культура в современном менеджментеlang
Paweł Woroniecki, Zaufanie a kultura organizacyjna korporacji. Szanse i ograniczenia poznawcze
Janina Stankiewicz, Bartosz Seiler, Hybrydyzacja organizacji obywatelskich; problemy
Світлана Лапушкіна, Оптимізація стратегічного управління конкурентоспроможного високотехнологічного підприємства
Галина Олехнович, Диагностика поведения конкурента на внешних рынках
Michał Michalski, Menedżer-katolik poszukiwany, czyli "żniwo jest wielkie, ale robotników mało"
Юлія Узун, Фрагментарність геокультури та символічна децентралізація у віртуальній єдності європи
Grażyna Rzeszotarska, Kreacja kapitału ludzkiego w warunkach gospodarki opartej na wiedzy
Irina Plotka, Diana Strode, Mara Vidnere, The ethnic identity and social adaptation in different culture spaces for the different groups
Сергей Харичковlang, Парадигма сбалансированного развития в контексте иерархии социоlang-экологоlang-экономических системlang
Ireneusz Maj, Homo Retus
Zbigniew Piątek, Możliwości finansowania polskiego przemysłu obronnego w celu zapewnienia konkurencyjności na rynkach europejskich
Urszula Lulkiewicz, Kultura organizacyjna a rozwój młodzieżowych organizacji proobronnych na przykładzie Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego "Zawisza"
Kateryna Novikova-Cybulska, Indywidualizm sieciowy, tożsamość a wspólnota
Patrycja Bieńczak, Ruchy społeczne w społeczeństwie informacyjnym
Sławomir Gawroński, Orientacja rynkowa jednostek samorządu terytorialnego. Doświadczenia podkarpackich samorządów
Ewa Augustyniak, Kultura organizacji, etyka a rynek
Antoni Slonimski, Maryna Slonimska, Frontier cooperation of inhabitants and businessmen of the western regions of Belarus (economic and ethnocultural aspects)
Katarzyna Sołkowicz, Kulturowe uwarunkowania zarządzania europejskiego przedsiębiorstwem
А.И. Пляскина, Л.В. Пляскина, Адаптация предприятий к условиям глобализирующейся экономики
Ирина Колесникова, Влияние дивидендной политики на инвестиционную привлекательность предприятий
Olga Łysenko, Społeczno - gospodarcze uwarunkowania pomarańczowej rewolucji w świetle teorii relatywnej deprywacji Jamesa Daviesa
Sebastian Białoskurski, Rynek motocyklowy w Polsce
Sebastian Benedykt Krajewski, Wirtualizacja procesów gospodarczych na przykładzie rynku forex
Alina Betlej, Przedsiębiorstwo sieciowe - mit czy rzeczywistość?
Paweł Zakrzewski, Kompletność instytucjonalna polskiej mniejszości narodowej w Republice Litewskiej
Оксана Фёдорова, Современная динамика рынка недвижимости в латвии
Марина Иванцова, Управление организационной культурой государственных гражданских служащих в современной россии
Monika Sławińska, Kultura nieufnosci jako przyczyna i konsekwencja zachowań korupcyjnych
Tomasz Szopiński, Tendencje rozwoju e-usług
Agnieszka Marek, Kultura organizacyjna jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
Jerzy Kaźmierczyk, Роль организационной культуры в польском коммерческом банковском деле
Anna Iwanicka, Miejsce i rola klienta w systemach zarządzania jakością
Magdalena Kulawik, Obcokrajowcy na arabskim rynku pracy. Na przykładzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich
Radosław Skrobacki, Innowacyjność mspp w perspektywie relacji pomiędzy ryzykiem i zaufaniem
Agata Szydlik-Leszczyńska, Współczesne organizacje i wymagania stawiane ich pracownikom
Арам Навасардян, Юрьевич, Энергетическая безопасность закавказских стран - успешный опыт Aрмении

Data dodania produktu do sklepu: piątek, 13 czerwiec 2008.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 169 z 198 
w kategorii Nauki społeczne
 Następny produkt
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce