Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Social science » 9788377024669 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
The Poetics of Neobaroque Space
The Poetics of Neobaroque Space
39,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Młodzież a wartości charakterologiczne
[9788377024669]
20,00zł
Product unavailable

Anna Lendzion
ISBN:
978-83-7702-466-9
Pages: 222
Format: B5
Year: 2012
Language: Polish


SPIS TREŚCI

WSTĘP

Rozdział I
CHARAKTER I WARTOŚCI CHARAKTEROLOGICZNE W PSYCHOLOGII

1. Psychologiczne inspiracje charakterologii J. Pastuszki
1.1. Rozumienie charakteru w psychologii w okresie działalności naukowej J. Pastuszki
1.2. Kierunki badań w charakterologii
1.3. Miejsce koncepcji charakteru według J. Pastuszki w psychologii
2. Koncepcja charakteru człowieka według J. Pastuszki
2.1. Określenie charakteru w sensie merytorycznym
2.2. Struktura charakteru jako postawy wobec rzeczywistości
2.3. Wartości i wartościowanie w relacji do charakteru
3. Człowiek jako osoba w charakterologii j. Pastuszki
3.1. Istotne właściwości osoby ludzkiej w ujęciu filozoficznym
3.2. Psychologiczne kryteria opisu osoby
3.3. Filozoficzne a empiryczne rozumienie osoby ludzkiej
4. Kształtowanie charakteru a rozwój osobowości
4.1. Rozwój ego w ujęciu E. H. Eriksona
4.2. Koncepcja charakteru produktywnego autorstwa E. Fromma
4.3. Teoria dylematu "obrona - wzrost" według A. Maslowa

Rozdział II
PROGRAM BADAŃ EMPIRYCZNYCH NAD WARTOŚCIAMI CHARAKTEROLOGICZNYMI U MŁODZIEŻY

1. Sformułowanie problemu i hipotez na tle dotychczasowych badań
1.1. Przegląd psychologicznych badań empirycznych nad charakterem
i wartościami charakterologicznymi
1.2. Problem pracy i badane zmienne
1.3. Hipotezy
2. Metody zastosowane w badaniach
2.1. Kwestionariusz Poznawania Charakteru (KPCh) - własnej konstrukcji
2.2. Kwestionariusz Psychologiczny SAS w opracowaniu Z. Uchnasta
2.3. Test Przymiotnikowy ACL, skonstruowany przez H. B. Gougha i A. B. Heilbruna
2.4. Inwentarz Osobowości NEO PI-R P. T. Costy i R. R. McCrae
2.5. Inwentarz WRO autorstwa G. A. Hawleya
3. Charakterystyka badanej grupy i opis sposobu prowadzenia badań

Rozdział III
KORELATY OSOBOWOŚCI MŁODZIEŻY A STOPIEŃ AKCEPTACJI WARTOŚCI CHARAKTEROLOGICZNYCH

1. Poziom ukształtowania charakteru dojrzałego u badanej młodzieży
1.1. Zróżnicowanie siły charakteru prężnego u badanej młodzieży
1.2. Sposoby wartościowania egzystencjalnego w grupach z bardziej prężnym i mniej prężnym charakterem
2. Korelaty osobowościowe silnego charakteru prężnego u młodzieży
2.1. Bardziej lub mniej pozytywne ustosunkowanie do wartości charakterologicznych a rodzaj postaw i potrzeb w kontekście obrazu siebie
2.1.1. Pozytywny (versus negatywny) obraz siebie
2.1.2. Nasilenie potrzeb psychicznych
2.1.3. Postawy względem siebie i innych
2.1.4. Stany i funkcje "ja"
2.1.5. Podsumowanie - realny obraz siebie, potrzeby i postawy w grupach o różnym poziomie ukształtowania charakteru prężnego
2.2. Sposoby i style aktualizacji siebie a prężny charakter
2.2.1. Poczucie bezpieczeństwa i prężność osobowa
2.2.2. Sposoby aktualizacji siebie
2.2.3. Style aktualizacji siebie
2.2.4. Podsumowanie - wymiary aktualizacji siebie w grupach o różnej sile charakteru prężnego
2.3. Cechy osobowości związane z pozytywnym funkcjonowaniem w wyodrębnionych grupach młodzieży z silniejszym i słabszym charakterem prężnym
2.3.1. Nasilenie "neurotyczności" i jej wymiarów
2.3.2. Nasilenie "ekstrawersji" i jej wymiarów
2.3.3. Nasilenie "otwartości na doświadczenie" i jej wymiarów
2.3.4. Nasilenie "ugodowości" i jej wymiarów
2.3.5. Nasilenie "sumienności" i jej wymiarów
2.3.6. Podsumowanie - silniejszy (versus słabszy) charakter prężny a poziom wymiarów i podwymiarów osobowości warunkujących pozytywne funkcjonowanie w życiu
2.4. Wymiary rozwoju osobowości a bardziej i mniej dojrzały charakter
2.4.1. Pozytywne jakości ego oraz zdrowie i siła osobowości
2.4.2. Negatywne postawy w funkcjonowaniu psychospołecznym
2.4.3. Podsumowanie - bardziej (versus mniej) ukształtowany charakter prężny a nasilenie wymiarów rozwoju osobowości oraz postaw utrudniających zdrowe funkcjonowanie psychospołeczne
3. Dyskusja wyników - ku syntezie

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA
Aneks
SUMMARY

This product was added to our catalog on Friday 21 September, 2012.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 170 of 195 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Bogactwo młodości wyzwaniem dla wychowawców XXI wieku
$ Bogactwo młodości wyzwaniem dla wychowawców XXI wieku
Opera Omnia T. VIII-1 - Kościół - znak wśród narodów <br>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2014
Opera Omnia T. VIII-1 - Kościół - znak wśród narodów
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2014
$ Mężczyzna i kobieta z perspektywy personalizmu
$ Mężczyzna i kobieta z perspektywy personalizmu
$ Racjonalność w etyce. Sumienie: prawość i twórczość
$ Racjonalność w etyce. Sumienie: prawość i twórczość
Teologiczna wizja cielesności człowieka w nauczaniu Karola Wojtyły - Jana Pawła II
Teologiczna wizja cielesności człowieka w nauczaniu Karola Wojtyły - Jana Pawła II
Ogólna metodologia nauk
Ogólna metodologia nauk
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce