Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Social science » 9788380610460 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Miscellanea methodologica. Wybór tekstów Andrzeja Bronka SVD i Stanisława Majdańskiego
Miscellanea methodologica. Wybór tekstów Andrzeja Bronka SVD i Stanisława Majdańskiego
60,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju
[9788380610460]
34,00zł
Product unavailable

ed. Sławomir Partycki
ISBN:
978-83-8061-046-0
Pages: 502
Format: B5
Year: 2015
Languages: Polish, English, Russian


SPIS TREŚCI

Sławomir Partycki, Kilka uwag o nowej socjologii

Victor Mocanu, The Trends of Social Stratifi cation in the Republic of Moldova in Conditions of Integration of the European Union

Jolanta Kopka, Prywatność w społecznej komunikacji. Odniesienia teoretyczne i dynamika przemian w społeczeństwie sieci

Makštutis Antanas, The Strategy of Development Society on Lithuania

А.О. Блинов, Формирование промышленной политики или крах либерализма

Альфред Кураташвили, Теория сбалансированности прав и ответственности должностных лиц и необходимость ее внедрения в управлении обществом и государством во всемирном масштабе в интересах каждого человека

Wiesław Wątroba, Od radia do skype'a. Geneza społeczeństwa konwersatywnego

Ирина Колесникова, Человеческий капитал как критерий инновационного развития

Danuta Walczak-Duraj, Paradoksy demokracji w e-społeczeństwie. Korupcja dyskursu politycznego i populizm

Jacek Brdulak, Czynnik kultury w kształtowaniu e-gospodarki

Lesław H. Haber, Anna Dancewicz-Haber, Rola lidera w systemie sieciowego zarządzania

Nazira Kakulia, Transformation Processes in Post-communist Georgia

Валерий Николаевский, Гражданское общество как концепт и реальная практика в Украине

Ірина Титарчук, E-government в Україні: впровадження та проблемні питання

Мурман Кварацхелия, Роль личности в формировании современного экономического общества

Marie Gabryśova, Innowacje społeczne i ich bariery rozwoju w krajach UE

Ольга Брусиловская, Развитие информации от простых информационных технологий к сетевой теории общества: возможности и угрозы

Angela Mocanu, The Importance of the Studies of the Structure in the Republic of Moldova

Галина Жаворонкова, Людмила Мельник, Информационно-коммуникационные технологии как инновационный ресурс экономики знаний

Viacheslav Dudnik, Use of New Communication Technologies in the Traditional Medical Institutions: Experience, Success and Challenges of Sovminka

Валерий Никифоров, Никита Никифоров, Формирование информационного общества как средство мультикультурной интеграции

Patrycja Pietras-Mieczkowska, Platforma innowacyjna - fundament współpracy sieciowej

Aneta Parkes, E-Public relations

Eugeniusz Wyszyński, The Role of the Information Society in the Social Movement Mobilization

Paweł Zakrzewski, "Narodziny klasy kreatywnej" a sieciowe determinanty rozwoju regionów pozametropolitalnych

Weronika Soszyńska, Etyka w biznesie

Iuliia Negoda, Electronic Self-Government Implementation in Territorial Communities of Ukraine

Маргарита Коробова, Флешмоббинг: коммерческая и общественная технология в Украинском обществе

Павел Коробов, Хэштеги: институциональный и инструментальный аспекты в online-коммуникации

Tatyana Khassanova, Communities of Foreign Language Learners

Iskakov Nurlan, Physicians Community as Knowing, Emotional Networks

Zakir Bekturganov, Reputational Risk: Reputation of Karaganda State Medical University in the Internet

Maria Miczyńska-Kowalska, Media masowe w tworzeniu mitu konsumpcji jako czynnika integracji w społeczeństwie informacyjnym

Emilia Tomczyk, Tymoteusz Doligalski, Predicting New Car Registrations: Nowcasting with Google Search and Macroeconomic Data

Grażyna Rzeszotarska, Wpływ globalnych uwarunkowań i procesów transformacyjnych na strategię Unii Europejskiej

Krzysztof Stępniak, E-młodzież czyli sieć a styl życia młodzieży

Karolina Mania, Analiza wpływu unijnych rozwiązań legislacyjnych w zakresie pozasądowych form rozwiązywania sporów konsumenckich na przepisy krajowe

Michał Konopka, Opłata reprograficzna - efektywne zarządzanie własnością intelektualną czy anachronizm?

Aneta Krzewińska, E-konsultacje społeczne - teraźniejszość czy przyszłość? Łódzkie doświadczenia związane z prowadzeniem konsultacji społecznych

Barbara Przybylska-Czajkowska, E- Society and Learning-Society

Wiesław Breński, Modele sieciowe procesów innowacyjnych

Jarosław Wąsiński, Piotr Woźniak, Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji w uczelni

Наталья Маковская, Политика внутрифирменного обучения работников в Беларуси

Л.С. Шаховскаяm И.В. Аракелова, Экономические сети как новый субъект современной рыночной экономики

Vladas Tumalavičius, Legal Aspects of the Common Defence and Security Policy of the European Union

Ольга Лавриненко, Алина Охотина, Сотрудничество между предприятиями, наукой и властью в приграничных регионах Латвии, Литвы, Беларуси

Katarzyna Justyna Frączek, Znaczenie relacji społecznych w działalności organizacji gospodarczej

Katarzyna Garwol, Wirtualna przestępczość realnym zagrożeniem dla e-gospodarki

Ewa Stroińska, Zarządzanie bezpieczeństwem danych w kontekście wdrażania telepracy

Piotr Podsiadło, Zagadnienie pomocy publicznej udzielanej na kinematografię w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Arkadiusz Durasiewicz, Innovative Social Services for Families in Selected Countries of the World - Requests for Poland

Dawid Błaszczak, Olga Filipiak, Transgraniczne sieci partnerskie w Europie Środkowej i Wschodniej na przykładzie wschodnioeuropejskiej sieci uniwersytetów

Ewa Sikora, Kultura w dobie partnerstwa

Agnieszka Dejnaka, The Usage of Mobile Applications in Promotional Activities

Piotr Weryński, Emergent Levels of the Environmemt as the Structural Conditions of Innovative (Agency) Behaviors

Michał Jachowicz, Forma dokumentu elektronicznego w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Olga Filipiak, Dawid Błaszczak, Konsumpcja posmodernistyczna we współczesnych teoriach socjologicznych

Michał Kalisz, Za horyzontem cyberprzestrzeni - ukryty internet o zasobach globalnej sieci niedostępnych przez wyszukiwarki

Robert Stefański, Characteristics of the Modern Worldwide Communication Network from Historical Perspective. Sociological Redefi nition of the Term Internet

Małgorzata Cieślik-Florczyk, Serwisy społecznościowe w polityce. Facebook jako narzędzie komunikowania politycznego w społeczeństwie sieci

Joanna Kotlarek, Magdalena Sieradzka, Artur Walasek, Pokolenie gniazdowników - przejściowy trend czy nieuchronna implikacja przemian gospodarczych

Katarzyna Dziubińska, Znaczenie social mediów w biznesie

Marta Trębaczewska, Why Don't I Have Kids? The Causes of Demographic in the Online Storytelling

Ilona Gąska, Kultura adaptacji w praktyce organizacji uczącej się

Alina Betlej, Krzysztof Grabczuk, IT Technologies in Regional Development. The Case Study of the Lubelskie Voivodeship

Remigiusz Orzechowski, Conventional and Service-Based it Management Model

This product was added to our catalog on Tuesday 09 June, 2015.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 194 of 198 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
E-gospodarka w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju
E-gospodarka w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju
Nauczanie prawa rzymskiego w Polsce w okresie międzywojennym (1918-1939)
Nauczanie prawa rzymskiego w Polsce w okresie międzywojennym (1918-1939)
Propaganda w systemach demokratycznych i niedemokratycznych
Propaganda w systemach demokratycznych i niedemokratycznych
Opera selecta
Opera selecta
Strefa nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej jako szczególny reżim konstytucyjny Ukrainy
Strefa nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej jako szczególny reżim konstytucyjny Ukrainy
Zbiór prawa Mojżeszowego i rzymskiego. Tekst łacińsko-polski
Zbiór prawa Mojżeszowego i rzymskiego. Tekst łacińsko-polski
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce