Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Social science » 9788380610477 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego
Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego
55,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
E-gospodarka w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju
[9788380610477]
26,00zł
Product unavailable

ed. Roman Sobiecki
ISBN:
978-83-8061-047-7
Pages: 406
Format: B5
Year: 2015
Languages: Polish, English, Russian


SPIS TREŚCI

Tatsiana Belyatskaya, Modeling e-Economy Systems

Владимир Коробов, Интернет-банкинг в Украине: институциональный и поведенческий аспекты исследований

Ireneusz Maj, E-gosppodarka a internet rzeczy

Adam Kałowski, Wycena wartości ekonomicznej innowacji

Wiktor Kruczkowski, Oleksandr Rogalskyi, Nadiia Rogalska, The Analysis of the e-banking in Ukraine

Gabriel Główka, Instrumenty fi nansowe uwalniające kapitał z nieruchomości

Jerzy Siemianowicz, Zmiany w eksporcie śląskich przedsiębiorstw w okresie formowania się e-społeczeństw w Europie Środkowo-Wschodniej

Т. Роздобудько, М. Роздобудько, Электронная коммерция в сфере услуг Казахстана

Е.В. Ванкевич, О.В. Зайцева, Институциональное сопровождение занятости в процессе формирования е-экономики

Valentina Simkhovich, Belarusian business and blogoshpere: separate entities?

Антон Слонимский, Марина Слонимская, Инновационная активность и интернет-технологии при трансграничном сотрудничестве малых и средних предприятий

Agnieszka Sopińska, Albert Tomaszewski, Skłonność polskich przedsiębiorstw do współpracy w sieciach - skala i charakter zjawiska w świetle badań największych przedsiębiorstw

Paweł Woroniecki, Globalizacja i społeczna gospodarka rynkowa. Warunki współistnienia

Рамаз Абесадзе, Экономический регресс

Levan Sabauri, Payment Relations and Their Development in Georgia

Stanisław Kasiewicz, Rola ryzyka regulacyjnego w koncepcji "inteligentna regulacja" (Smart Regulation)

Daniel Kucharek, Historyczne uwarunkowania powstawania zjawisk kryzysowych na rynkach fi nansowych

Małgorzata Poniatowska-Jaksch, Wielowymiarowy charakter IT w strategii przedsiębiorstwa

Shalva GogiaShvili, Economic Policy of Competition in Georgia: Retrospective and Perspective

Maria Glushakova, Effi ciency of the Use of Social Ties in Staff Recruitment of Kazakhstan Companies

Alina Betlej, Networked Individualism and Network Society. A Model of Online and Offl ine Activity Transmission

Magda Parzyszek, Komunikacja o regionie w aspekcie publikacji regionalistycznych. 25 lat doświadczeń ruchu regionalnego na lubelszczyźnie

Экатерине Меканцишвили, Государственное регулирование, как барьер развития малого бизнеса в посткоммунистических странах

Кураташвили Анзор, Теория социальной прибыли - необходимая научная основа государственного управления в интересах народа

Mieczysław Adamowicz, Dariusz Strzębicki, Internet jako czynnik zmian na rynku produktów rolnych i żywnościowych

Teresa Pakulska, Strategiczna innowacyjność przedsiębiorstw w warunkach rozwoju e-gospodarki

Jadwiga Gierczycka, Innowacyjność sektora MSP w Polsce

Michał Urban, Innowacje w systemie płatniczym. Trendy i kierunek zmian

Jacek Wysocki, EBPP - usługa wspierająca rozwój gospodarki elektronicznej w Polsce

Olga Rozhkova, Concept of Catalogue Trade Development Illustrated by Ktrade

Е.С. Петренко, Концепция потребительских сетей на рынке услуг потребительских впечатлений

Ольга Заборовская, Александр Горовой, Развитие конкурентных преимуществ региональной экономики на основе размещения сети объектов социальной инфраструктуры

Tomasz Zalega, Prosumpcja jako innowacyjny trend konsumencki - ujęcie teoretyczne

Juozas Vijeikis, Analysis and Expansion Possibilities of Tourism Sector of Business in Lithuania

Agnieszka Połomska-Jasienowska, Obszary transgraniczne - współdziałanie przedsiębiorstw, specyfi ka, możliwości i bariery rozwoju

B. Sharip, Elena Vechkinzova, Problems and Development of the Perspectives of Industrial-Innovation Infrastructure

Natalia Kumkowska, Koncepcja jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)

Agnieszka Jurczak, Kształcenie ustawiczne w dobie gospodarki opartej na wiedzy

Dorota Jegorow, E-government w Polsce - założenia a wymiar rzeczywisty

Arkadiusz D. Leśniak-Moczuk, Nowe media w teorii i praktyce

Krystyna Leśniak-Moczuk, Społeczności trzeciego wieku między sferą realną a wirtualną

Krzysztof Jurek, Social Media and Image Creation

Paweł Kocoń, Rola zazdrości w kulturze organizacyjnej

Eugeniusz Moczuk, Cyberuzależnienia współczesnego społeczeństwa polskiego jako problem społeczny. Analiza socjologiczna

Marta Górka, Kategoria sieci z perspektywy nauk społecznych

Urszula Soler, Rola nowoczesnych technologii w cyberwojnie

Zdzisław Zagórski, Społeczeństwo polskie dziś. Potencjał a sieci

This product was added to our catalog on Tuesday 09 June, 2015.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 195 of 198 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Opera selecta
Opera selecta
Strefa nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej jako szczególny reżim konstytucyjny Ukrainy
Strefa nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej jako szczególny reżim konstytucyjny Ukrainy
Zbiór prawa Mojżeszowego i rzymskiego. Tekst łacińsko-polski
Zbiór prawa Mojżeszowego i rzymskiego. Tekst łacińsko-polski
$ Lex Rhodia de iactu. Studium historycznoprawne z zakresu rzymskiego prawa handlowomorskiego
$ Lex Rhodia de iactu. Studium historycznoprawne z zakresu rzymskiego prawa handlowomorskiego
E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju
E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju
Nauczanie prawa rzymskiego w Polsce w okresie międzywojennym (1918-1939)
Nauczanie prawa rzymskiego w Polsce w okresie międzywojennym (1918-1939)
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce