Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Social science » 9788380610484 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Personalistyczna myśl polityczna. Wybrane zagadanienia
Personalistyczna myśl polityczna. Wybrane zagadanienia
29,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Z problematyki teatrologii i pedagogiki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Marii Barbarze Styk
[9788380610484]
0,00zł
Product available

eds. ks. Marian Nowak, Elżbieta Stoch, Barbara Borowska
ISBN:
978-83-8061-048-4
Pages: 660
Format: B5 (hard cover)
Year: 2015
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp


Listy gratulacyjne

List Jego Magnifi cencji Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - ks. profesora dra hab. Antoniego Dębińskiego

List Jego Ekscelencji ks. Arcybiskupa, prof. dra hab. Bolesława Pylaka, byłego Wielkiego Kanclerza KUL

List Jego Ekscelencji ks. Biskupa, prof. dra hab. Jana Śrutwy

List Jego Ekscelencji ks. Biskupa, dra Antoniego Pacyfi ka Dydycza OFMCap

List Dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL ks. dra hab. Stanisława Fela, prof. KUL

List Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych KUL dra hab. Huberta Łaszkiewicza, prof. KUL

List ks. prof. dra hab. Mariana Nowaka, dyrektora Instytutu Pedagogiki KUL

List profesora dra hab. Augustyna Eckmanna, Prezesa Towarzystwa Naukowego KUL

List ks. prałata Czesława Przecha

Tabula gratulatoria


Część I
Życie i działalność naukowo-dydaktyczna Profesor Marii Barbary Styk

Maria Barbara Styk
Autobiografia

Wykaz publikacji Profesor Marii Barbary Styk (oprac. Józef Styk)

Wykaz prac doktorskich recenzowanych przez Profesor Marię Barbarę Styk i napisanych pod jej kierunkiem (oprac. Elżbieta Stoch)

Wykaz prac magisterskich napisanych pod kierunkiem Profesor Marii Barbary Styk (oprac. Barbara Borowska)

Wykaz prac licencjackich powstałych pod kierunkiem Profesor Marii Barbary Styk (oprac. Barbara Borowska)


Część II
Dramat i teatr

Czesław Grzesiak
Obecność oraz funkcjonowanie par postaci w dziełach Samuela Becketta

Eleonora Udalska
Józef Węgrzyn w roli Don Juana Tenorio Joségo Zorrilli (Szkic do portretu)

Anna Kuligowska-Korzeniewska
Dramaty Szaloma Asza po polsku

Wojciech Kaczmarek
O dramacie nadziei

Barbara Kiereś
Teatr a życie osobowe człowieka w ujęciu M.A. Krąpca. Przyczynek do antropologicznych podstaw pedagogiki teatru

Ks. Roman Jusiak
Misteria pasyjne w Kalwarii Zebrzydowskiej

Elżbieta Stoch
Dziedzictwo Talii i Melpomeny. Repertuar teatralny a upodobania publiczności Lublina i Lubelszczyzny w okresie romantyzmu (w świetle źródeł z epoki)

Lucyna Dziaczkowska
Józef Mirski - literat, teatrolog, pedagog zapoznany i odkrywany na nowo

Elżbieta Stoch
Dzieje recepcji scenicznej i działalność popularyzatorska Stanisława Przybyszewskiego w środowisku lubelskim w dwudziestoleciu międzywojennym. S. Przybyszewski na scenie lubelskiej (kompendium repertuarowe)

Teresa Zaniewska
Teatry objazdowe 2. Dywizji Strzelców Pieszych

Piotr Paweł Gach
Teatralność występów Chóru Akademickiego KUL w latach 1971-1998

Ks. prałat Czesław Przech
Wkład Kościoła katolickiego w życie kulturalne regionu na przykładzie parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Bełżycach

Sylwester Konstanty Łysiak
Głosowa realizacja tekstu ludowych widowisk teatralnych

Maria Staniszewska
Muzeum Teatralne w Warszawie skarbnicą zbiorów i miejscem radosnych spotkań


Część III
Literaturoznawstwo i językoznawstwo

Grażyna Golik-Szarawarska
Profesor Tadeusz Zieliński jako tłumacz Eurypidesa

Stefan Kruk
Mistrzowie (Wspomnienie)

Józef Franciszek Fert
Lubelskie tradycje kształcenia dziennikarskiego

Alfons Pilorz
Wyrazy obce, wyrazy zapożyczone: to samo czy nie to samo?


Część IV
Myśl pedagogiczna i społeczna

Ks. Janusz Mariański
Kościół instytucjonalny versus Kościół wspólnotowy w świadomości katolików polskich

Ks. Marian Nowak
Wychowawcze i terapeutyczne wartości edukacji literackiej i teatralnej

Krystyna Chałas
Autorska klasa teatralna szansą rozwijania twórczej aktywności ucznia i nauczyciela

Barbara Borowska
Drama w procesie dydaktyczno-wychowawczym w refl eksji własnej

Ks. Mariusz Sztaba
O potrzebie piękna w teorii i praktyce pedagogicznej

S. Maria Loyola Opiela
Wychowanie estetyczne w koncepcji pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego

Ks. Edward Walewander
Korzenie formacji benedyktyńskiej

Marian Surdacki
Szpitale bonifratrów w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej

Alina Rynio, Alicja Janiak
Aktualność i znaczenie pedagogicznego spojrzenia Janusza Korczaka na dziecko i jego wychowanie

Ryszard Skrzyniarz
Formatywne oddziaływanie instytucji kościelnej na społeczność lokalną w epoce nowożytnej na przykładzie parafi i pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Bielinach

Kazimiera Krakowiak
Rozmowa człowieka słyszącego z niesłyszącym jako zjawisko kluczowe dla pedagogiki specjalnej i logopedii

Ewa Domagała-Zyśk
Projektowanie uniwersalne w edukacji osób z wadą słuchu

Magdalena Parzyszek
Pedagogiczne implikacje bajkoterapii

Jolanta Mazur
Wartości w systemie wychowawczym Marii Karłowskiej i sióstr pasterek

Katarzyna Sapko
Pedagogika rodziny w ujęciu profesor Teresy Kukołowicz

Tomasz Wach
Działania teatralne w resocjalizacji systemowej, czyli jak kontakt ze sztuką może wspierać rozwój osób zagrożonych demoralizacją

Lidia Pietruszka
O dylemacie - prawda czy teatr w opiece paliatywnej?

Noty o Autorach (zebrała i opracowała Elżbieta Stoch)

This product was added to our catalog on Tuesday 09 June, 2015.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 196 of 198 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Małżeństwo jako zawarty związek mężczyzny i kobiety
Małżeństwo jako zawarty związek mężczyzny i kobiety
Pedagogika szkolna, wczesnoszkolna i przedszkolna. Teoria i praktyka. Tom 1. Wokół aktualnych problemów wychowania i nauczania
Pedagogika szkolna, wczesnoszkolna i przedszkolna. Teoria i praktyka. Tom 1. Wokół aktualnych problemów wychowania i nauczania
Transgraniczność stosunku pracy
Transgraniczność stosunku pracy
Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych
Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych
Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania
Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania
Dialog w rodzinie - dobre praktyki
Dialog w rodzinie - dobre praktyki
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce