Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Social science » 9788380610637 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
Komunikacja w pracy nauczyciela polonisty
Komunikacja w pracy nauczyciela polonisty
35,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy
[9788380610637]
45,00zł
Product unavailable

eds.Magdalena Sowa, Maria Mocarz-Kleindienst, Urszula Czyżewska
ISBN:
978-83-8061-063-7
Pages: 392
Format: B5
Year: 2015
Languages: Polish, French


SPIS TREŚCI

Wstęp


Polityka językowa i programy nauczania

Alicja Pstyga
Przestrzeń komunikacji publicznej a polska polityka językowa

Artur Gałkowski
Terminologie specjalistyczne w kształceniu italianistów i tłumaczy języka włoskiego na etapie konstruowania i realizacji programu studiów I i II stopnia filologii włoskiej z translatoryką Uniwersytetu Łódzkiego

Elżbieta Gajewska
Badania nad dyskursami specjalistycznymi a praktyka pedagogiczna

Maciej Smuk
Oczekiwania studentów a profil absolwenta warszawskiej romanistyki. Ku redefinicjom czy modyfikacjom?

Stanisław Goźdź-Roszkowski, Jacek Makowski
"Lingwistyka dla biznesu czy biznes dla lingwistyki?" - rola i miejsce specjalistycznych języków obcych w programie interdyscyplinarnych studiów uniwersyteckich na przykładzie Uniwersytetu Łódzkiego

Ewa Białek
Terminologia dyplomatyczna i polityczna - z praktyki nauczania

Maria Mocarz-Kleindienst
Języki specjalistyczne w programach nauczania na kierunkach slawistycznych

Katarzyna Maniowska
Zrozumieć niezrozumiałe - kilka uwag o włoskim języku specjalistycznym

Jan Lazar
Les programmes des philologies romanes en République tchèque: Quelle évolution après la chute du régime communiste

Élodie Oursel
Propositions pour les contenus de formation en français de l'administration

Kształcenie językowe a potrzeby rynku pracy

Karl-Hubert Kiefer, Paweł Szerszeń
Badania potrzeb językowo-komunikacyjnych na przykładzie wybranych obszarów zawodowych w polsko-niemieckim kontekście gospodarczym

Joanna Mampe
Współzależności pomiędzy procesem kształcenia uniwersyteckiego a wymaganiami rynku pracy oczami studentów filologii rosyjskiej Uniwersytetu Gdańskiego

Agata Buchowiecka-Fudała
Teoretyczne i praktyczne przesłanki planowania i projektowania dydaktycznego a rynek pracy (na przykładzie języka rosyjskiego)

Konrad Klimkowski
Specjalista językowy jako przedsiębiorca: implikacje edukacyjne

Przemysław Jóźwikiewicz
Absolwenci ukrainistyki Uniwersytetu Wrocławskiego a rynek pracy

Magdalena Dańko
Znajomość języków obcych a zapotrzebowanie i wymogi polskiego rynku pracy (na przykładzie języka francuskiego)

Aleksandra Kocjan
Specjalistyczny wymiar nauczania języka obcego i jego wpływ na wybory zawodowe absolwentów filologii romańskiej


Techniki i narzędzia

Jarosław Krajka
Analiza potrzeb w planowaniu kursów językowych do celów zawodowych - o roli technologii społeczeństwa informacyjnego

Iwona Mokwa-Tarnowska
Nabywanie umiejętności przydatnych w pracy na kursie języka specjalistycznego w środowisku e-learningowym

Radosław Kucharczyk, Krystyna Szymankiewicz
Nauczanie drugich języków obcych, czyli jak wykorzystać repertuar językowy uczącego się (na przykładzie języka francuskiego dla potrzeb zawodowych)

Monika Nader-Cioczek
Tłumaczenie avista jako narzędzie w dydaktyce języków obcych


Nowe tendencje w nauczaniu języków specjalistycznych

Sambor Grucza
Nauczanie języków obcych na potrzeby interkulturowej komunikacji projektowej

Tomasz Róg
Techniki kreatywnego myślenia w dydaktyce języka specjalistycznego

Anna Piwowarczyk
Rozwój inteligencji kulturowej na lektoracie w uczelni ekonomicznej

Urszula Zemełko
Ekspert ds. komunikacji pisemnej firmy - nowe wyzwanie dla dydaktyki języków obcych

Anna Grabowska
Interkomprehensja w językach pokrewnych a nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy


Ewaluacja

Ewa Zwierzchoń-Grabowska
Nauczanie języka obcego specjalistycznego a poziom opanowania przez ucznia języka obcego ogólnego i wiedzy specjalistycznej

Małgorzata Sokołowicz
Certyfikacja na akademii muzycznej. W poszukiwaniu złotego środka


Kształcenie nauczycieli

Małgorzata Spychała
Kształcenie nauczycieli języka hiszpańskiego w Polsce i na świecie: wyzwania i potrzeby edukacyjne

Elżbieta Danuta Lesiak-Bielawska
Specyfika pracy nauczyciela języka specjalistycznego (JS) a implikacje dla procesu kształcenia

This product was added to our catalog on Friday 26 June, 2015.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 195 of 195 in category Social science
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce