Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Social science » 837363407X My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Vox Patrum. T.76
Vox Patrum. T.76
28,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Otwarcie granic rynku a perspektywa BYĆ i MIEĆ człowieka oraz narodu
[837363407X]
12,00zł
Product unavailable

ed. Artur Kuś, Piotr Witkowski
ISBN:
83-7363-407-X
Pages: 264
Format: B5
Year: 2006
Language: Polish

Publikacja jest zbiorem referatów wygłoszonych na sesji naukowej 23 lutego 2006 roku. Celem jej było podjęcie dyskusji i wymiana informacji na temat ochrony szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego oraz roli człowieka i społeczeństwa w międzynarodowym obrocie towarowym. Zagadnienia BYĆ – MIEĆ nie zawsze muszą się wykluczać. W perspektywie otwarcia granic rynku można rozpatrywać je wielopłaszczyznowo, co więcej wielopłaszczyznowość tego aspektu dotyczy nie tylko dziedziny kulturowej, ale również sfery ekonomicznej, gdzie być i mieć to także uczciwość w prowadzeniu biznesu.

Zagadnienia BYĆ - MIEĆ nie zawsze muszą się wykluczać. W perspektywie otwarcia granic rynku można rozpatrywać je wielopłaszczyznowo, co więcej - naszą rolą jest, by zagwarantować i BYĆ, i MIEĆ - wielopłaszczyznowość tego aspektu dotyczy bowiem nie tylko dziedziny kulturowej, ale także m.in. sfery ekonomicznej, gdzie być i mieć to także uczciwość w prowadzeniu biznesu. (z Wprowadzenia)


SPIS TREŚCI

Słowo wstępne JM Prorektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. dr. hab. Mirosława Kalinowskiego
Wprowadzenie dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej Włodzimierza Wołczewa
Ramowy program konferencji
Temat konferencji "Otwarcie granic rynku a perspektywa BYĆ i MIEĆ człowieka oraz narodu"


Artykuły

Wojciech Chudy, Godność osobowa fundamentem obywatelskich i gospodarczych praw człowieka
Henryk Drozd, Obyczajność, moralność, etyka, prawo - współczesne zagrożenia w służbie celnej
Wiesław Czyźowicz, Swoboda międzynarodowego obrotu towarowego i jej ograniczenia ze względów na zagrożenie terrorystyczne (w inicjatywach i regulacjach celnych USA)
Tomasz Michalak, Zwalczanie współczesnych zagrożeń w międzynarodowej wymianie towarowej. Wybrane metody
Piotr Witkowski, Wspólna polityka celna a ochrona zewnętrznej granicy Unii Europejskiej
Marek Dominiak, Stanisław Dubaj, Przestępczość graniczna zagrożeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego - wybrane aspekty praktyczne na przykładzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
Sławomir Gózdź, Zagrożenie związane z bezpieczeństwem publicznym, porządkiem publicznym w międzynarodowym obrocie towarowym
Artur Kuś, Podstawy prawne przeciwdziałania zagrożeniom związanym ze swobodnym przepływem towarów w Unii Europejskiej
Anna Szachoń, Zagrożenia związane z przeniesieniem kontroli na granice zewnętrzne Unii Europejskiej
Mariusz Leszczyński, Ochrona dóbr kultury w świetle aktualnego prawa kościelnego
Wojciech Paczuski, Instrumenty celne w międzynarodowej kontroli handlu dziełami sztuki i zabytkami
Jadwiga Wosk, Rola służb celnych w ochronie zabytków - zakres działania i uwarunkowania prawne
Beata Skrzydlewska, Rola muzealnictwa w ochronie dziedzictwa kulturowego narodu
Piotr Witkowski, Ochrona własności intelektualnej a międzynarodowy obrót towarowy
Jerzy Parchomiuk, Wspólna polityka handlowa a odpowiedzialność odszkodowawcza Wspólnoty Europejskiej
Lidia Jaskuła, Rola prasy w kształtowaniu świadomości społecznej w zakresie problematyki międzynarodowego obrotu towarowego
Jan Mariusz Izdebski, Funkcje prawa celnego realizowane przez administrację celną w latach 1945-1989
Mirosław Karpowicz, Tendencje przestępczości przeciwko zabytkom i uwarunkowania jej zwalczania

This product was added to our catalog on Wednesday 22 November, 2006.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 92 of 195 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. Tom II - 15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiej
Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. Tom II - 15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiej
Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie wykrywania wykroczeń i ścigania ich sprawców
Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie wykrywania wykroczeń i ścigania ich sprawców
Apostoł Paweł. Od nawrócenia, aż po Rzym
Apostoł Paweł. Od nawrócenia, aż po Rzym
Nowe metody identyfikacji kryminalistycznej i ich wykorzystanie w procesie karnym na przykładzie ekspertyzy osmologicznej
Nowe metody identyfikacji kryminalistycznej i ich wykorzystanie w procesie karnym na przykładzie ekspertyzy osmologicznej
Sensualność a religia w literaturze
Sensualność a religia w literaturze
$ Metafizyczne i antropologiczne założenia filozofii religii
$ Metafizyczne i antropologiczne założenia filozofii religii
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce