Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Law » 9788373636040 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Wiara w Boga we współczesnym świecie
Wiara w Boga we współczesnym świecie
73,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Funkcje publiczne związków wyznaniowych
[9788373636040]
25,00zł
Product unavailable

ed. Artur Mezglewski
ISBN:
978-83-7363-604-0
Pages: 480
Format: A5
Year: 2007

W obowiązującym dzisiaj porządku prawnym mówimy o działalności własnej związków wyznaniowych, takiej jak: niezależne od państwa wykonywanie funkcji religijnych, kształtowanie swych struktur organizacyjnych, swobodna (z pewnymi ograniczeniami) obsada stanowisk kościelnych, kult publiczny, obchodzenie świąt religijnych, sprawowanie różnych form duszpasterstwa (wojskowe, w zakładach karnych i aresztach śledczych, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej) czy emitowanie swoich programów w mass mediach i posiadanie własnych środków przekazu. Ponadto mówimy o funkcjach publicznych związków wyznaniowych realizowanych w takich zakresach, jak: wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego, nauczanie religii w publicznych przedszkolach i szkołach, działalność naukowa i edukacyjna, administrowanie danymi osobowymi, różne formy pomocy społecznej, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, posiadanie i administrowanie cmentarzami wyznaniowymi. Te właśnie funkcje publiczne związków wyznaniowych są przedmiotem niniejszej publikacji. (z Wprowadzenia)


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie (ks. prof, dr hab. Henryk Misztal)

Słowo na otwarcie III Zjazdu (ks. prof, dr hab. Antoni Dębiński)


SESJA I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

Wacław Uruszczak (UJ), Funkcje publiczne Kościoła w Polsce w perspektywie historycznej
Józef Krukowski (KUL, UKSW), Funkcje publiczne a osobowość publicznoprawna kościołów
Ryszard Mojak (UMCS), Kościół a sprawy publiczne w demokratycznym państwie. Podstawy doktrynalne oraz zasady prawne współdziałania Kościoła i Państwa w sferze życia publicznego
Tadeusz J. Zieliński (ChAT), Kwestia udziału wspólnot religijnych w wykonywaniu funkcji państwa. Stan debaty w USA
Piotr Stanisz (KUL), Udział związków wyznaniowych w kształtowaniu dotyczącego ich prawa. Doświadczenia włoskie.
Dyskusja


SESJA II. POMOC SPOŁECZNA

Bogusław Ulijasz, Prawne formy współdziałania państwa i Kościoła katolickiego w zakresie pomocy społecznej
Jarosław Matwiejuk (UwB, ChAT), Pomoc społeczna realizowana przez Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Józef Bar, Kościół w życiu publicznym na przykładzie zaangażowania w pomoc społeczną i działalność charytatywną w archidiecezji przemyskiej
Tadeusz Stanisławski (KUL), Darowizny jako sposób finansowania zadań publicznych związków wyznaniowych
Dariusz Walencik (KUL), Wpłaty 1% podatku jako sposób refinansowania pomocy społecznej
Dyskusja


SESJA III. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZA I NAUKOWA

Artur Mezglewski (KUL, UO), Udział kościołów w procesie kształcenia i wychowania w ramach systemu oświaty
Wiesław Bar OFMConv (KUL), Edukacja katolicka w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach
Dyskusja


SESJA IV. MAŁŻEŃSTWO

Wojciech Góralski (UKSW), Funkcje publiczne duchownego przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego
Zdzisław Zarzycki (UJ), Mediacja osoby duchownej w postępowaniu o rozwód i separację
Jan Krajczyriski (UKSW), Zawarcie małżeństwa konkordatowego w niebezpieczeństwie śmierci
Piotr Majer (PAT), Uznawanie przez państwo wyroków sądów kościelnych w sprawach małżeńskich. Czy byłoby pożyteczne przyjęcie takiego systemu w Polsce?
Dyskusja


VARIA

Opinia Polskiej Rady Ekumenicznej na temat rządowego projektu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz o zmianie niektórych ustaw (sporządził Paweł Leszczyński)

Wiesław Bar OFMConv
(KUL), Latynoamerykańskie Zrzeszenie Wolności Religijnej

Uchwała III Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego

Podziękowania

Lista uczestników sympozjum

This product was added to our catalog on Thursday 06 December, 2007.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 56 of 175 in category Law  Next product
Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej
Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej
15,75zł
Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego
Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego
10,00zł

Customers who bought this product also purchased
Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci księdza profesora Antoniego Kościa SVD
Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci księdza profesora Antoniego Kościa SVD
Nabycie przynależności do Kościoła katolickiego
Nabycie przynależności do Kościoła katolickiego
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 15
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 15
Ochrona rodziny w polskim prawie karnym
Ochrona rodziny w polskim prawie karnym
Recepcja Vaticanum II w prawie kanonicznym
Recepcja Vaticanum II w prawie kanonicznym
Normatywny wymiar godności człowieka
Normatywny wymiar godności człowieka
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce