Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Law » 8373634037 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Filozofia indyjska w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Filozofia indyjska w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
113,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Cuius regio, eius religio?
[8373634037]
20,00zł
Product unavailable

red. Grzegorz Górski, Leszek Ćwikła, Marzena Lipska
ISBN:
83-7363-403-7
Stron: 456
Format: B5
Rok wydania: 2006

Zbiór artykułów będących częścią materiałów przygotowanych w związku z organizowanym we wrześniu 2006 r. przez Katedrę Historii Państwa i Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ogólnopolskim Zjazdem Historyków Państwa i Prawa. Obserwujemy dzisiaj gwałtowną ekspansję religijnych ekstremizmów i motywowanego religijnie terroryzmu, renesans teokratycznych totalitaryzmów, a także agresywny wymiar "laickich" demokracji. Warto w takim kontekście sięgnąć do nauk przeszłości, dostrzegać zjawiska pozytywne i negatywne, i wyciągnąć z nich wnioski użyteczne dla dzisiejszych problemów. Przed historykami państwa i prawa otwiera się olbrzymie pole aktywności badawczej. To oni, badając przeszłość, wyjaśniając jej białe i ciemne strony, mogą stać się szczególnie użyteczni dla wszystkich poszukujących dzisiaj odpowiedzi na trudne pytania. Rocznica pokoju augsburskiego jest doskonałym momentem, by problematykę relacji władz państwowych z różnymi religiami uczynić przedmiotem głębszych zainteresowań.


SPIS TREŚCI

Przedmowa

STAROŻYTNOŚĆ I ŚREDNIOWIECZE

Bronisław Sitek
O edykcie Teodozjusza De fide catholica. Krótkie uwagi o tolerancji i nietolerancji religijnej na przełomie IV i V w. po Chr

Marzena Hanna Dyjakowska
Procesy chrześcijan w świetle korespondencji Pliniusza Młodszego

Monika Wójcik
Si Iesum Christum heredem quis scripserit... Chrystus jako spadkobierca w prawie justyniańskim

Paulina Święcicka
Wybrane zmiany fragmentów dotyczących odpowiedzialności akwiliańskiej dokonane w okresie poklasycznym i justyniańskim, których przyczyną mogła być doktryna chrześcijańska - czy rzeczywiście była?

Piotr Michalik
Kilka uwag na temat cezaropapizmu w cesarstwie wschodniorzymskim i bizantyjskim

Andrzej Gaca
Prawo kanoniczne, Kościół i duchowieństwo w postanowieniach Prawa Jutlandzkiego Waldemara II z 1241 r.


NOWOŻYTNOŚĆ

Tadeusz Maciejewski
Wpływ reformacji na przemiany ustroju wielkich miast pruskich w I połowie XVI w.

Leszek Ćwikła
Sytuacja prawna mieszczan wyznania prawosławnego w Rzeczypospolitej do unii brzeskiej (1595-1956)

Maurycy Zajęcki
Przedmiot badań nauk historycznoprawnych (na przykładzie pokoju augsburskiego jako fenomenu historycznego i prawnego)

Katarzyna Maćkowska
O kwestii religijnej w amerykańskich stanach założycielskich (XVII-XVIII w.)

Marian Małecki
Stosunek państwa do innych wyznań chrześcijańskich w świetle józefińskiego ustawodawstwa w Galicji. (Zarys problematyki)

Karol Kuźmicz
Filozofia religii Immanuela Kanta jako przyczyna jego sporu z władzą


XIX I XX WIEK

Ireneusz Stanisław Grat
Prawo do wolności sumienia w kontekście prawa natury

Tomasz Kruszewski
VI śląski sejm prowincjonalny w 1841 r. wobec problemu handlu w niedzielę

Dariusz Szpoper
Kościół katolicki w Cesarstwie Rosyjskim przed 1863 r. Przyczynek do porozbiorowych dziejów ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego

Przemysław Dąbrowski
Konflikt językowy w nabożeństwie dodatkowym w Kościele katolickim na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1863-1905

Maciej Marszał
Układy laterańskie w polskiej myśli politycznej i prawnej

Ewa Kozerska
Sytuacja Kościoła katolickiego w faszystowskich Włoszech w latch 1922-1939

Marek Maciejewski
Rasa, Żydzi i religia w poglądach nazistowskiego ideologa Alfreda Rosenberga

Tomasz Scheffler
Kościoły chrześcijańskie wobec rządów narodowosocjalistycznych w latach 1933-1939

Andrzej Szymański
Prawo kanoniczne w państwie autorytarnym. O. Lothar Dudek, o. Dominik Kiesch, o. Adolf Ledwolorz, o. Andrzej Bolczyk - śląscy kanoniści franciszkańscy XX w.

Michał Gałędek
Nadzór administracji rządowej nad związkami wyznaniowymi w województwach północno-wschodnich i na Wołyniu w latach 1920-1939

Józef Koredczuk
Przysięga wyznaniowa w polskim procesie karnym okresu międzywojennego

Piotr Fiedorczyk
Unifikacja i kodyfikacja prawa rodzinnego na tle stosunków pomiędzy państwem a Kościołem katolickim w Polsce (1944-1964)

Marek Stus
Stosunek państwa do islamu we Francji w świetle ustawodawstwa i praktyki politycznej (1905-2005)

Noty o autorach

This product was added to our catalog on Wednesday 04 October, 2006.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 4 of 175 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Między wschodem a zachodem. Z dziejów kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego
$ Między wschodem a zachodem. Z dziejów kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego
$ <b>Być chrześcijaninem.</b> Teologia dla szkół średnich
$ Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich
$ Mulieris dignitas - Promieniowanie kobiecości
$ Mulieris dignitas - Promieniowanie kobiecości
$ Firlejowie Leopardzi. Studia nad patronatem i fundacjami artystycznymi w XVI-XVII wieku
$ Firlejowie Leopardzi. Studia nad patronatem i fundacjami artystycznymi w XVI-XVII wieku
Chrześcijaństwo a jedność Europy
Chrześcijaństwo a jedność Europy
$ Szkoły parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 1772-1869
$ Szkoły parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 1772-1869
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce