Wydawnictwo KUL
  Start » Wyczerpane » Teologia » 156 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wyprzedaż 2017
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Rozważania jasnogórskie. Tom 4
Rozważania jasnogórskie. Tom 4
17,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE
Zapowiedzi

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
  Albumy
  Czasopisma
  Filozofia
  Historia
  Humanistyka
  Książki obcojęzyczne
  Księgi pamiątkowe
  Matematyka
  Nauki przyrodnicze
  Nauki społeczne
  Podręczniki do nauki języków obcych
  Prawo i administracja
  Teologia
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Historia Kościoła, cz. 2: Wczesne średniowiecze chrześcijańskie
[156]
26,25zł
Produkt niedostępny

Bolesław Kumor
ISBN: 83-7363-012-0
Stron: 207
Format: B5
Rok wydania: 2003

Historia Kościoła, rozumiana jako dzieje ludu Bożego, omawiana jest na tle dziejów całego chrześcijaństwa i świata. Autor podkreśla rolę Kościoła w rozwoju kultury i jego działalność misyjną w świecie. Mniej miejsca poświęca zagadnieniom politycznym. Do opracowania włączone zostały dzieje Kościoła w Polsce.SPIS TREŚCI

Okres I. PODSTAWY ŚREDNIOWIECZA

Zagadnienia wstępne. Podział epoki
1. Zakres terytorialny
2. Twórcze współczynniki średniowiecza kościelnego
3. Chrystianizacja kultury średniowiecznej
4. Podział średniowiecza kościelnego

Rozdział I. CHRYSTIANIZACJA I TWORZENIE PODSTAW ORGANIZACJI KOŚCIELNEJ WŚRÓD NARODÓW GERMAŃSKICH
§ 46. Dwie potęgi przyszłości. Frankowie i papiestwo
1. Chrystianizacja Franków
2. Dalsze losy Kościoła frankońskiego (do VIII w.)
3. Papiestwo i wybitniejsi papieże tego okresu
§ 47. Chrystianizacja i rekatolicyzacja narodów germańskich
1. Problematyka misji wśród plemion germańskich
2. Nawrócenie Wizygotów. Kościół w Hiszpanii
3. Nawrócenie i rekatolicyzacja Ostrogotów i Longobardów. Kościół we Włoszech
4. Nawrócenie Burgundów. Wandalowie - Kościół w Afryce
§ 48. Kościół na Wyspach Brytyjskich. Nawrócenie Anglosasów
1. Chrześcijaństwo w Irlandii
2. Chrystianizacja Szkocji
3. Chrystianizacja Anglii. Nawrócenie Anglosasów
§ 49. Misje anglosaskie wśród plemion niemieckich. Działalność misyjna św. Bonifacego. Nawrócenie Niemiec
1. Działalność misyjna wśród Szwabów, Bawarów i Turyngów
2. Działalność misyjna św. Willibrorda wśród Fryzów
3. Działalność apostolska św. Bonifacego. Organizacja Kościoła w Niemczech
§ 50. Związek papiestwa z Karolingami. Powstanie Państwa Kościelnego
1. Wzrost autorytetu Stolicy Apostolskiej w sprawach politycznych
2. Powstanie Państwa Kościelnego

Rozdział II. ŻYCIE SPOŁECZNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
§ 51. Początki chrześcijańskiej kultury średniowiecznej
1. Końcowa faza antycznej kultury kościelnej na Zachodzie
2. Początki chrześcijańskiej kultury średniowiecznej
§ 52. Życie chrześcijańskie i działalność spoleczno-charytatywna Kościoła
1. Rozwój pobożności w epoce merowińskiej. Życie moralne wiernych
2. Działalność charytatywna

Rozdział III. KOŚCIOŁY WSCHODNIE W VII i VIII WIEKU
§ 53. Terytorialne ograniczenie chrześcijaństwa. Mahometanizm
1. Mahometanizm, jego początki i nauka
2. Rozpowszechnienie się islamu
§ 54. Sytuacja chrześcijaństwa pod panowaniem islamu (VII-XI w.)
1. Kościół w Afryce i Hiszpanii
2. Chrześcijanie pod panowaniem Arabów na Bliskim Wschodzie
§ 55. Wzrost tendencji separastycznych między Rzymem a Konstantynopolem. Życie wewnętrzne Kościoła wschodniego
1. Rzym i Konstantynopol w VI-VIII w
2. Rozkwit chrześcijańskiej kultury bizantyjskiej
§ 56. Obrazoburstwo na Wschodzie. VII sobór powszechny w Nicei (787)
1. Geneza i przebieg walk obrazoburczych
2. Dalsze walki obrazoburcze za cesarza Konstantyna V Kopronima
3. VII sobór powszechny w Nicei (787). Potępienie obrazoburstwa
4. Przyjęcie uchwał soborowych w Kościele


Okres II. KOŚCIÓŁ I PAPIESTWO I JEGO STOSUNEK DO POTĘG ŚWIECKICH DO POŁOWY XI WIEKU. POLITYCZNY I KOŚCIELNY ROZŁAM W CHRZEŚCIJAŃSTWIE

Rozdział I. OKRES PRZEWAGI CESARSTWA NAD PAPIESTWEM. KOŚCIÓŁ ZACHODNI
§ 57. Karol Wielki i Kościół. Odnowienie Cesarstwa Zachodniego. Renesans karoliński
1. Działalność polityczna i kościelna Karola Wielkiego. Nawrócenie Sasów
2. Polityka włoska Karola Wielkiego. Wznowienie Cesarstwa Zachodniego
3. Opieka nad chrześcijańską Europą
4. Działalność kulturalna i społeczna Karola Wielkiego. Stosunek cesarstwa do Kościoła
5. Osobowość moralna Karola Wielkiego
§ 58. Cesarstwo i jego kryzys w IX w.
1. Reformy kościelne za cesarza Ludwika I Pobożnego (814-840)
2. Kryzys kulturalny i polityczny Cesarstwa Karolińskiego
§ 59. Stolica Apostolska i jej autorytet w IX w.
1. Wzrost autorytetu papiestwa w IX w.
2. Obsada Stolicy Apostolskiej i organizacja kurii papieskiej
3. Wybitniejsi papieże tego okresu
4. Sprawa Joanny papieżycy
§ 60. Saeculum obscurum - papiestwo pod przemożnym wpływem rodów rzymskich
1. Kryzys polityczny i kulturalny zachodniej wspólnoty chrześcijańskiej
2. Saeculum obscurum w Rzymie
§ 61. Początki Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Wyzwolenie papiestwa spod zależności rodów rzymskich
1. Kościół w Niemczech. System ottoniański
2. Polityka włoska Ottona Wielkiego. Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego
3. Wyzwolenie papiestwa spod zależności niegodnych rodów rzymskich
§ 62. Początki reformistycznej działalności papiestwa (do 1073 r.)
1. Papież św. Leon IX (1049-1054) i jego działalność reformatorska
2. Kontynuacja reformy Kościoła za następców Leona IX (1054-1073)
§ 63. Życie kościelne w krajach chrześcijańskiego Zachodu (IX-XI w.)
1. Kościół we Francji
2. Kościół w Hiszpanii
3. Kościół na Wyspach Brytyjskich

Rozdział II. MISJE W PÓŁNOCNEJ EUROPIE. CHRYSTIANIZACJA NARODÓW SŁOWIAŃSKICH
§ 64. Misje chrześcijańskie w krajach skandynawskich
1. Chrystianizacja Danii
2. Misje chrześcijańskie w Szwecji
3. Chrześcijaństwo w Norwegii i wśród Normanów
§ 65. Misje Kościoła łacińskiego wśród Słowian południowych
1. Nawrócenie Chorwatów
2. Chrystianizacja Słowenii
§ 66. Misje bizantyjskie wśród Słowian południowych
1. Chrystianizacja Serbów
2. Akcja misyjna wśród Bułgarów
§ 67. Nawrócenie Słowian zachodnich i Węgrów
1. Działalność apostolska św. św. Cyryla i Metodego na Morawach
2. Nawrócenie Czechów
3. Chrystianizacja plemion Słowiańszczyzny Połabskiej
4. Chrystianizacja Węgier
§ 68. Chrystianizacja i organizacja Kościoła na Rusi
1. Nawrócenie Rusi
2. Organizacja Kościoła na Rusi

Rozdział III. CHRYSTIANIZACJA POLSKI. BUDOWA POLSKIEJ ORGANIZACJI KOŚCIELNEJ DO POŁOWY XI WIEKU
§ 69. Pierwotna religia plemion prapolskich. Zagadnienie chrześcijaństwa w państwie Wiślan
1. Pierwotna religia plemion prapolskich
2. Chrześcijaństwo w państwie Wiślan
§ 70. Chrzest Polski. Budowa polskiej organizacji kościelnej do polowy XI w.
1. Chrzest Polski w 966 r. i jego znaczenie
2. Budowa polskiej organizacji kościelnej do polowy XI w.
§ 71. Kryzys i odnowienie chrześcijaństwa w Polsce. Życie wewnętrzne polskiej wspólnoty chrześcijańskiej
1. Reakcja pogańska i działalność kościelna Kazimierza Odnowiciela
2. Życie i działalność duchowieństwa. Pierwszy wiek świętych
3. Akcja chrystianizacyjna wśród ludności

Rozdział IV. ORGANIZACJA KOŚCIOŁA I ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE NA ZACHODZIE
§ 72. Struktura organizacyjna i władza w Kościele
1. Prymat papieski
2. Metropolici, prymasi, wikariusze papiescy i patriarchowie
3. Diecezje i ich organizacja wewnętrzna
4. Rozwój sieci parafialnej. "Kościoły prywatne"
§ 73. Służba Boża i życie religijne
1. Służba Boża
2. Życie religijne wiernych
3. Kler i duszpasterstwo
4. Sztuka kościelna
§ 74. Życie obyczajowe wiernych i duchowieństwa na Zachodzie
1. Życie chrześcijańskie wiernych
2. Życie kościelne kleru
§ 75. Upadek i odrodzenie życia zakonnego
1. Reforma życia zakonnego w IX w.
2. Reforma życia zakonnego w X w.
3. Vita canonica
§ 76. Kultura chrześcijańska X i XI w. Spory teologiczne
1. Spory teologiczne na Zachodzie
2. Kultura chrześcijańska X i XI w.

Rozdział V. KOŚCIÓŁ WSCHODNI
§ 77. Kościół wschodni od zakończenia ikonoklazmu do sporów focjańskich
1. Na drodze do wzajemnego wyobcowania
2. Patriarcha Ignacy (847-858)
§ 78. Spory kościelne za czasów patriarchy Focjusza. VIII sobór powszechny w Konstantynopolu
1. Pierwszy patriarchat Focjusza (858-867)
2. Drugi patriarchat Ignacego. VIII sobór powszechny w Konstantynopolu (869/870)
3. Drugi patriarchat Focjusza
§ 79. Na drodze do ostatecznego rozdwojenia. Pozostałe patriarchaty na Wschodzie
1. Kościół wschodni od końca IX do końca X w
2. Ostateczny rozłam między obydwoma Kościołami
3. Życie kościelne w pozostałych patriarchatach Wschodu
§ 80. Życie wewnętrzne Kościoła wschodniego
1. Życie zakonne
2. Kultura teologiczna. Sztuka bizantyjska
3. Herezje w Kościele wschodnim
§ 81. Kościoły przedchalcedońskie
1. Kościół nestoriański
2. Kościoły monofizyckie

BIBLIOGRAFIA
INDEKS NAZWISK

Data dodania produktu do sklepu: poniedziałek, 19 grudzień 2005.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 32 z 333 
w kategorii Teologia
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Scripturae lumen. Biblia i jej oddziaływanie. Ewangelia o Królestwie
Scripturae lumen. Biblia i jej oddziaływanie. Ewangelia o Królestwie
$ Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł
$ Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł
$ Społeczeństwo - przestrzeń - rodzina
$ Społeczeństwo - przestrzeń - rodzina
Państwo i Kościół w pismach św. Augustyna
Państwo i Kościół w pismach św. Augustyna
Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian społecznych
Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian społecznych
$ Przegłosowane sumienie. Analiza logiczno-etyczna praw "niedoskonałych"
$ Przegłosowane sumienie. Analiza logiczno-etyczna praw "niedoskonałych"
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce