Wydawnictwo KUL
  Start » Wyczerpane » Teologia » 156 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Zima
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Vox Patrum. T.76
Vox Patrum. T.76
28,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
  Albumy
  Czasopisma
  Filozofia
  Historia
  Humanistyka
  Książki obcojęzyczne
  Księgi pamiątkowe
  Matematyka
  Nauki przyrodnicze
  Nauki społeczne
  Podręczniki do nauki języków obcych
  Prawo i administracja
  Teologia
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Historia Kościoła, cz. 2: Wczesne średniowiecze chrześcijańskie
[156]
26,25zł
Produkt niedostępny

Bolesław Kumor
ISBN: 83-7363-012-0
Stron: 207
Format: B5
Rok wydania: 2003

Historia Kościoła, rozumiana jako dzieje ludu Bożego, omawiana jest na tle dziejów całego chrześcijaństwa i świata. Autor podkreśla rolę Kościoła w rozwoju kultury i jego działalność misyjną w świecie. Mniej miejsca poświęca zagadnieniom politycznym. Do opracowania włączone zostały dzieje Kościoła w Polsce.SPIS TREŚCI

Okres I. PODSTAWY ŚREDNIOWIECZA

Zagadnienia wstępne. Podział epoki
1. Zakres terytorialny
2. Twórcze współczynniki średniowiecza kościelnego
3. Chrystianizacja kultury średniowiecznej
4. Podział średniowiecza kościelnego

Rozdział I. CHRYSTIANIZACJA I TWORZENIE PODSTAW ORGANIZACJI KOŚCIELNEJ WŚRÓD NARODÓW GERMAŃSKICH
§ 46. Dwie potęgi przyszłości. Frankowie i papiestwo
1. Chrystianizacja Franków
2. Dalsze losy Kościoła frankońskiego (do VIII w.)
3. Papiestwo i wybitniejsi papieże tego okresu
§ 47. Chrystianizacja i rekatolicyzacja narodów germańskich
1. Problematyka misji wśród plemion germańskich
2. Nawrócenie Wizygotów. Kościół w Hiszpanii
3. Nawrócenie i rekatolicyzacja Ostrogotów i Longobardów. Kościół we Włoszech
4. Nawrócenie Burgundów. Wandalowie - Kościół w Afryce
§ 48. Kościół na Wyspach Brytyjskich. Nawrócenie Anglosasów
1. Chrześcijaństwo w Irlandii
2. Chrystianizacja Szkocji
3. Chrystianizacja Anglii. Nawrócenie Anglosasów
§ 49. Misje anglosaskie wśród plemion niemieckich. Działalność misyjna św. Bonifacego. Nawrócenie Niemiec
1. Działalność misyjna wśród Szwabów, Bawarów i Turyngów
2. Działalność misyjna św. Willibrorda wśród Fryzów
3. Działalność apostolska św. Bonifacego. Organizacja Kościoła w Niemczech
§ 50. Związek papiestwa z Karolingami. Powstanie Państwa Kościelnego
1. Wzrost autorytetu Stolicy Apostolskiej w sprawach politycznych
2. Powstanie Państwa Kościelnego

Rozdział II. ŻYCIE SPOŁECZNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
§ 51. Początki chrześcijańskiej kultury średniowiecznej
1. Końcowa faza antycznej kultury kościelnej na Zachodzie
2. Początki chrześcijańskiej kultury średniowiecznej
§ 52. Życie chrześcijańskie i działalność spoleczno-charytatywna Kościoła
1. Rozwój pobożności w epoce merowińskiej. Życie moralne wiernych
2. Działalność charytatywna

Rozdział III. KOŚCIOŁY WSCHODNIE W VII i VIII WIEKU
§ 53. Terytorialne ograniczenie chrześcijaństwa. Mahometanizm
1. Mahometanizm, jego początki i nauka
2. Rozpowszechnienie się islamu
§ 54. Sytuacja chrześcijaństwa pod panowaniem islamu (VII-XI w.)
1. Kościół w Afryce i Hiszpanii
2. Chrześcijanie pod panowaniem Arabów na Bliskim Wschodzie
§ 55. Wzrost tendencji separastycznych między Rzymem a Konstantynopolem. Życie wewnętrzne Kościoła wschodniego
1. Rzym i Konstantynopol w VI-VIII w
2. Rozkwit chrześcijańskiej kultury bizantyjskiej
§ 56. Obrazoburstwo na Wschodzie. VII sobór powszechny w Nicei (787)
1. Geneza i przebieg walk obrazoburczych
2. Dalsze walki obrazoburcze za cesarza Konstantyna V Kopronima
3. VII sobór powszechny w Nicei (787). Potępienie obrazoburstwa
4. Przyjęcie uchwał soborowych w Kościele


Okres II. KOŚCIÓŁ I PAPIESTWO I JEGO STOSUNEK DO POTĘG ŚWIECKICH DO POŁOWY XI WIEKU. POLITYCZNY I KOŚCIELNY ROZŁAM W CHRZEŚCIJAŃSTWIE

Rozdział I. OKRES PRZEWAGI CESARSTWA NAD PAPIESTWEM. KOŚCIÓŁ ZACHODNI
§ 57. Karol Wielki i Kościół. Odnowienie Cesarstwa Zachodniego. Renesans karoliński
1. Działalność polityczna i kościelna Karola Wielkiego. Nawrócenie Sasów
2. Polityka włoska Karola Wielkiego. Wznowienie Cesarstwa Zachodniego
3. Opieka nad chrześcijańską Europą
4. Działalność kulturalna i społeczna Karola Wielkiego. Stosunek cesarstwa do Kościoła
5. Osobowość moralna Karola Wielkiego
§ 58. Cesarstwo i jego kryzys w IX w.
1. Reformy kościelne za cesarza Ludwika I Pobożnego (814-840)
2. Kryzys kulturalny i polityczny Cesarstwa Karolińskiego
§ 59. Stolica Apostolska i jej autorytet w IX w.
1. Wzrost autorytetu papiestwa w IX w.
2. Obsada Stolicy Apostolskiej i organizacja kurii papieskiej
3. Wybitniejsi papieże tego okresu
4. Sprawa Joanny papieżycy
§ 60. Saeculum obscurum - papiestwo pod przemożnym wpływem rodów rzymskich
1. Kryzys polityczny i kulturalny zachodniej wspólnoty chrześcijańskiej
2. Saeculum obscurum w Rzymie
§ 61. Początki Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Wyzwolenie papiestwa spod zależności rodów rzymskich
1. Kościół w Niemczech. System ottoniański
2. Polityka włoska Ottona Wielkiego. Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego
3. Wyzwolenie papiestwa spod zależności niegodnych rodów rzymskich
§ 62. Początki reformistycznej działalności papiestwa (do 1073 r.)
1. Papież św. Leon IX (1049-1054) i jego działalność reformatorska
2. Kontynuacja reformy Kościoła za następców Leona IX (1054-1073)
§ 63. Życie kościelne w krajach chrześcijańskiego Zachodu (IX-XI w.)
1. Kościół we Francji
2. Kościół w Hiszpanii
3. Kościół na Wyspach Brytyjskich

Rozdział II. MISJE W PÓŁNOCNEJ EUROPIE. CHRYSTIANIZACJA NARODÓW SŁOWIAŃSKICH
§ 64. Misje chrześcijańskie w krajach skandynawskich
1. Chrystianizacja Danii
2. Misje chrześcijańskie w Szwecji
3. Chrześcijaństwo w Norwegii i wśród Normanów
§ 65. Misje Kościoła łacińskiego wśród Słowian południowych
1. Nawrócenie Chorwatów
2. Chrystianizacja Słowenii
§ 66. Misje bizantyjskie wśród Słowian południowych
1. Chrystianizacja Serbów
2. Akcja misyjna wśród Bułgarów
§ 67. Nawrócenie Słowian zachodnich i Węgrów
1. Działalność apostolska św. św. Cyryla i Metodego na Morawach
2. Nawrócenie Czechów
3. Chrystianizacja plemion Słowiańszczyzny Połabskiej
4. Chrystianizacja Węgier
§ 68. Chrystianizacja i organizacja Kościoła na Rusi
1. Nawrócenie Rusi
2. Organizacja Kościoła na Rusi

Rozdział III. CHRYSTIANIZACJA POLSKI. BUDOWA POLSKIEJ ORGANIZACJI KOŚCIELNEJ DO POŁOWY XI WIEKU
§ 69. Pierwotna religia plemion prapolskich. Zagadnienie chrześcijaństwa w państwie Wiślan
1. Pierwotna religia plemion prapolskich
2. Chrześcijaństwo w państwie Wiślan
§ 70. Chrzest Polski. Budowa polskiej organizacji kościelnej do polowy XI w.
1. Chrzest Polski w 966 r. i jego znaczenie
2. Budowa polskiej organizacji kościelnej do polowy XI w.
§ 71. Kryzys i odnowienie chrześcijaństwa w Polsce. Życie wewnętrzne polskiej wspólnoty chrześcijańskiej
1. Reakcja pogańska i działalność kościelna Kazimierza Odnowiciela
2. Życie i działalność duchowieństwa. Pierwszy wiek świętych
3. Akcja chrystianizacyjna wśród ludności

Rozdział IV. ORGANIZACJA KOŚCIOŁA I ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE NA ZACHODZIE
§ 72. Struktura organizacyjna i władza w Kościele
1. Prymat papieski
2. Metropolici, prymasi, wikariusze papiescy i patriarchowie
3. Diecezje i ich organizacja wewnętrzna
4. Rozwój sieci parafialnej. "Kościoły prywatne"
§ 73. Służba Boża i życie religijne
1. Służba Boża
2. Życie religijne wiernych
3. Kler i duszpasterstwo
4. Sztuka kościelna
§ 74. Życie obyczajowe wiernych i duchowieństwa na Zachodzie
1. Życie chrześcijańskie wiernych
2. Życie kościelne kleru
§ 75. Upadek i odrodzenie życia zakonnego
1. Reforma życia zakonnego w IX w.
2. Reforma życia zakonnego w X w.
3. Vita canonica
§ 76. Kultura chrześcijańska X i XI w. Spory teologiczne
1. Spory teologiczne na Zachodzie
2. Kultura chrześcijańska X i XI w.

Rozdział V. KOŚCIÓŁ WSCHODNI
§ 77. Kościół wschodni od zakończenia ikonoklazmu do sporów focjańskich
1. Na drodze do wzajemnego wyobcowania
2. Patriarcha Ignacy (847-858)
§ 78. Spory kościelne za czasów patriarchy Focjusza. VIII sobór powszechny w Konstantynopolu
1. Pierwszy patriarchat Focjusza (858-867)
2. Drugi patriarchat Ignacego. VIII sobór powszechny w Konstantynopolu (869/870)
3. Drugi patriarchat Focjusza
§ 79. Na drodze do ostatecznego rozdwojenia. Pozostałe patriarchaty na Wschodzie
1. Kościół wschodni od końca IX do końca X w
2. Ostateczny rozłam między obydwoma Kościołami
3. Życie kościelne w pozostałych patriarchatach Wschodu
§ 80. Życie wewnętrzne Kościoła wschodniego
1. Życie zakonne
2. Kultura teologiczna. Sztuka bizantyjska
3. Herezje w Kościele wschodnim
§ 81. Kościoły przedchalcedońskie
1. Kościół nestoriański
2. Kościoły monofizyckie

BIBLIOGRAFIA
INDEKS NAZWISK

Data dodania produktu do sklepu: poniedziałek, 19 grudzień 2005.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 32 z 331 
w kategorii Teologia
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Scripturae lumen. Biblia i jej oddziaływanie. Ewangelia o Królestwie
Scripturae lumen. Biblia i jej oddziaływanie. Ewangelia o Królestwie
$ Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł
$ Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł
$ Społeczeństwo - przestrzeń - rodzina
$ Społeczeństwo - przestrzeń - rodzina
Państwo i Kościół w pismach św. Augustyna
Państwo i Kościół w pismach św. Augustyna
$ Przegłosowane sumienie. Analiza logiczno-etyczna praw "niedoskonałych"
$ Przegłosowane sumienie. Analiza logiczno-etyczna praw "niedoskonałych"
ABC chrześcijanina. Analiza myśli Benedykta XVI
ABC chrześcijanina. Analiza myśli Benedykta XVI
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce