Wydawnictwo KUL
  Start » Wyczerpane » Teologia » 159 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kronika stulecia 1918-2018
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kronika stulecia 1918-2018
55,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
  Albumy
  Czasopisma
  Filozofia
  Historia
  Humanistyka
  Książki obcojęzyczne
  Księgi pamiątkowe
  Matematyka
  Nauki przyrodnicze
  Nauki społeczne
  Podręczniki do nauki języków obcych
  Prawo i administracja
  Teologia
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Historia Kościoła, cz. 5: Czasy nowożytne. Rozłam w chrześcijaństwie zachodnim
[159]
26,25zł
Produkt niedostępny

Bolesław Kumor
ISBN: 83-7363-050-3
Stron: 300
Format: B5
Rok wydania: 2002

Historia Kościoła, rozumiana jako dzieje ludu Bożego, omawiana jest na tle dziejów całego chrześcijaństwa i świata. Autor podkreśla rolę Kościoła w rozwoju kultury i jego działalność misyjną w świecie. Mniej miejsca poświęca zagadnieniom politycznym. Do opracowania włączone zostały dzieje Kościoła w Polsce.


SPIS TREŚCI

Okres VI. ROZŁAM W CHRZEŚCIJAŃSTWIE ZACHODNIM. REFORMACJA PROTESTANCKA, KONTRREFORMACJA I REFORMA KATOLICKA

§ 157. Zagadnienia wstępne. Ogólna charakterystyka czasów nowożytnych
1. Zakres terytorialny
2. Duchowe podtoże czasów nowożytnych
3. Gtówne problemy czasów nowożytnych

Rozdział I. REFORMACJA PROTESTANCKA W NIEMCZECH
§ 158. Przyczyny reformacji
§ 159. Marcin Luter, jego formacja wewnętrzna i działalność do 1517 r.
1. Środowisko rodzinne i studia
2. Formacja wewnętrzna i teologiczna Marcina Lutra
3. Działalność teologiczna Marcina Lutra w latach 1509-1517
§ 160. Wystąpienie i działalność reformacyjna Marcina Lutra (do 1521 r.)
1. Zatarg o odpusty
2. Proces rzymski i potępienie doktryny Marcina Lutra
3. Działalność reformacyjna Marcina Lutra w latach 1520-1521
§ 161. Sejmy Rzeszy w 1521 r. i 1524 r. wobec reformacji. Postępy reformacji w Wittenberdze
1. Sejmy Rzeszy w Wormacji i Norymberdze
2. Działalność Marcina Lutra w Wartburgu. Postępy reformacji w Wittenberdze
3. Reformatorzy w kręgu Marcina Lutra
§ 162. Rozłam w niemieckim obozie reformacyjnym
1. Ruch spiritualistyczny i anabaptystyczny
2. Rycerstwo wobec reformacji. Wojna chłopska
3. Zerwanie Lutra z humanistami
§ 163. Hierarchia i teologowie katoliccy wobec reformacji
1. Episkopat i duchowieństwo wobec reformacji
2. Stanowisko katolickich teologów
§ 164. Państwo niemieckie i książęta a reformacja
1. Polityka religijna cesarza Karola V
2. Sejmy Rzeszy wobec spraw religijnych (1526-1532)
3. Stanowisko książąt wobec reformacji
§ 165. Uformowanie się Kościoła luterańskiego
1. Zarząd Kościoła
2. Dobra kościelne. Wizytacje i "porządki" kościelne
3. Służba Boża, szkolnictwo, katechizacja
§ 166. Rozwój terytorialny protestantyzmu w Niemczech. Wojna szmalkaldzka i pokój religijny w Augsburgu (1555 r.)
1. Postępy terytorialne protestantyzmu. Dalsze rozmowy religijne. Śmierć Lutra
2. Wojna szmalkaldzka; interim augsburskie
3. Pokój religijny w Augsburgu (1555 r.)

Rozdział II. NOWE FORMY PROTESTANTYZMU I JEGO ROZWÓJ W EUROPIE. KONTRREFORMACJA
§ 167. Ulrych Zwingli i reformacja w Szwajcarii
1. Ulrych Zwingli i zerwanie z Kościołem katolickim
2. Rozwój reformacji w Szwajcarii
3. Wojna i pokój religijny w Szwajcarii
§ 168. Luteranizm w krajach skandynawskich
1. Dania
2. Norwegia i Islandia
3. Szwecja i Finlandia
§ 169. Jan Kalwin. Powstanie Kościoła reformowanego
1. Jan Kalwin, jego formacja i osobowość
2. Powstanie Kościoła reformowanego
3. Główne zasady teologiczne Kościoła reformowanego
§ 170. Schizma angielska za Henryka VIII. Powstanie Kościoła anglikańskiego
1. Przyczyny i przebieg schizmy angielskiej za króla Henryka VIII
2. Początki reformacji za króla Edwarda VI. Powrót do jedności z Kościołem katolickim za Marii Katoliczki
3. Ponowne zerwanie ze Stolicą Apostolską. Powstanie Kościoła anglikańskiego
i jego dzieje do połowy XVII wieku
4. Kościół katolicki w Anglii i Irlandii (do połowy XVII w.)
§ 171. Protestantyzm w Szkocji, Holandii, na Węgrzech i w Czechach
1. Szkocja
2. Holandia
3. Kraje korony św. Stefana
4. Czechy
§ 172. Dalszy rozwój reformacji w Niemczech. Wojna 30-letnia. Pokój westfalski
1. Postępy reformacji w Niemczech po 1555 r
2. Wojna 30-letnia (1618-1648). Kontrreformacja w Niemczech
3. Pokój westfalski (1648 r.)
4. Spory i roziamy w protestantyzmie
§ 173. Reformacja i wojny religijne we Francji
1. Początki reformacji
2. Wojny religijne hugenockie
3. Koniec wojen religijnych. Edykt nantejski

Rozdział III. PROTESTANCKA REFORMACJA NA ZIEMIACH POLSKICH
§ 174. Sytuacja Kościoła w Polsce na początku XVI w
1. Stan moralny, intelektualny i ekonomiczny duchowieństwa. Zycie religijne wiernych
2. Humanizm na uczelniach i wśród duchowieństwa
3. Polski episkopat przedtrydencki
4. Polityka kościelna króla Zygmunta I Starego i królowej Bony
§ 175. Protestantyzm na polskich ziemiach zachodnich i północnych
1. Reformacja protestancka na Śląsku
2. Protestantyzacja Ziemi Lubuskiej
3. Protestantyzm na Pomorzu Zachodnim
4. Reformacja w Prusach Królewskich i na Warmii
5. Protestantyzacja Prus Książęcych
§ 176. Protestantyzm w Polsce centralnej, na Litwie i na Rusi
1. Luteranizm w Polsce i w Wielkim Księstwie Litewskim
2. Kalwinizm w Polsce i Wielkim Księstwie Litewskim
3. Bracia czescy w Polsce
4. Arianie polscy
§ 177. Postawa króla, szlachty i episkopatu wobec reformacji (do polowy XVI w.)
1. Stanowisko króla Zygmunta I Starego
2. Zatargi szlachty z Kościołem
3. Episkopat polski wobec reformacji
§ 178. Plany Kościoła narodowego w Polsce
1. Projekty luterańskie i kalwińskie
2. Projekt Andrzeja Frycza Modrzewskiego
3. Plany obozu królewskiego i części episkopatu

Rozdział IV. KATOLICKA REFORMA KOŚCIOŁA
§ 179. Podjęcie reformy Kościoła przez Stolicę Apostolską
1. Program reformistyczny papieża Hadriana VI. Stanowisko papieża Klemensa VII
2. Kontynuacja reformy Kościoła za papieża Pawła III
3. Pontyfikaty papieża Juliusza III i Pawła IV (1550-1559)
§ 180. Św. Ignacy Loyola i jego zakon
1. Św. Ignacy Loyola i początki Towarzystwa Jezusowego
2. Cel i organizacja zakonu
3. Rozwój i działalność zakonu
§ 181. Sobór Trydencki
1. Zwołanie i pierwsza faza Soboru
2. Druga faza Soboru
3. Pontyfikat papieża Piusa IV i trzecia faza Soboru
§ 182. Nowe siiy odnowy. Odnowa i rozwój życia zakonnego
1. Nowe zakony
2. Reforma zakonów dawnych

Rozdział V. DOPEŁNIENIE DZIEŁA REFORMY. ROZKWIT ŻYCIA KOŚCIELNEGO
§ 183. Stolica Apostolska i realizacja reformy trydenckiej
1. Trzej wielcy papieże potrydenccy
2. Papieże w latach 1590-1655
§ 184. Recepcja reformy trydenckiej w katolickiej Europie
1. Kraje Półwyspu Pirenejskiego
2. Francja
3. Niemcy. Szwajcaria. Czechy
4. Kraje korony św. Stefana
§ 185. Rozwój misji katolickich (do połowy XVII w.)
1. Przyczyny rozwoju akcji misyjnej
2. Chrystianizacja Ameryki Łacińskiej
3. Misje w Ameryce Północnej, Afryce i Azji
4. Spory akomodacyjne
§ 186. Rozwój nauk kościelnych. Spory teologiczne
1. Odnowa scholastyki i teologii pozytywnej
2. Spory teologiczne
§ 187. Życie religijne wiernych. Duszpasterstwo. Kultura chrześcijańska
1. Rozwój mistyki
2. Kaznodziejstwo i służba Boża
3. Kultura chrześcijańska
§ 188. Wiek świętych

Rozdział VI. KOŚCIÓŁ KATOLICKI W POLSCE W OKRESIE POTRYDENCKIM
§ 189. Początki katolickiej reformy Kościoła polskiego
1. Polityka kościelna króla Zygmunta Augusta. Sekularyzacja Inflant
2. Początki akcji katolickiej i jej przywódcy
3. Początki nuncjatury apostolskiej w Polsce
4. Udział Polski w Soborze Trydenckim
§ 190. Trydencka odnowa Kościoła polskiego
1. Recepcja Tridentinum w Polsce. Nawrót do wiary ojców
2. Działalność episkopatu potrydenckiego
3. Reforma i odnowa życia zakonnego
4. Odnowa teologii, kaznodziejstwa i duszpasterstwa oraz katechezy. Życie religijne wiernych
§ 191. Stosunki między państwem a Kościołem. Ustrój Kościoła
1. Kościół i państwo
2. Tolerancja religijna. Konfederacja warszawska
3. Rozbudowa organizacji ustroju Kościoła polskiego
§ 192. Kościół wchodni w Polsce. Unia brzeska (1596 r.)
1. Kościół prawosławny w Polsce. Organizacja i działalność
2. Geneza i zawarcie unii brzeskiej (1596 r.)
3. Dzieje unii brzeskiej w 1. pół. XVII w. Św. Józefat Kuncewicz
4. Unia Ormian polskich
5. Kościół prawosławny w Polsce w latach 1596-1650
§ 193. Protestantyzm polski w okresie pótrydenckim
1. Tendencje unijne. Zgoda sandomierska
2. Organizacja i życie religijne Kościołów reformacyjnych
3. Próby pojednania katolików i protestantów. Colloquium charitativum

Rozdział VII. KOŚCIOŁY WSCHODNIE W XVI I W PIERWSZEJ POŁOWIE XVII WIEKU
§ 194. Kościół bizantyjski pod panowaniem Turcji
1. Patriarchat ekumeniczny w Konstantynopolu
2. Patriarchaty melchickie na Bliskim Wschodzie. Gruzja
3. Kościoły prawosławne w Bułgarii, Serbii i Rumunii
§ 195. Autokefaliczny Kościół prawosławny w Rosji
1. Geneza i utworzenie patriarchatu w Moskwie
2. Tendencje reformistyczne w Kościele rosyjskim
§ 196. Kościoły przedchalcedońskie
1. Kościoły monofizyckie
2. Kościoły nestoriańskie
§ 197. Tendencje unijne wśród Kościołów wschodnich
1. Problem unii kościelnej z patriarchatem ekumenicznym w Konstantynopolu
2. Akcja unijna na Bliskim Wschodzie. Maronici
3. Akcja unijna wśród Słowian

Bibliografia (wybór opracowań napisanych po 1945 r.)

Data dodania produktu do sklepu: poniedziałek, 19 grudzień 2005.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 35 z 346 
w kategorii Teologia
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Abrahama Joshuy Heschela filozofia człowieka
Abrahama Joshuy Heschela filozofia człowieka
$ Dzieła. Tom 1: Teoria analogii bytu
$ Dzieła. Tom 1: Teoria analogii bytu
Dzieła. Tom 19: Człowiek w kulturze
Dzieła. Tom 19: Człowiek w kulturze
$ Dzieła. Tom 16: Suwerenność - czyja?
$ Dzieła. Tom 16: Suwerenność - czyja?
Dzieła. Tom 23: Odzyskać świat realny
Dzieła. Tom 23: Odzyskać świat realny
$ <b>Być chrześcijaninem.</b> Teologia dla szkół średnich
$ Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce