Wydawnictwo KUL
  Start » Wyczerpane » Teologia » 162 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wyprzedaż 2017
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
A VISIONARY AND REALIST Idzi Radziszewski: Founder of the Catholic University of Lublin
A VISIONARY AND REALIST Idzi Radziszewski: Founder of the Catholic University of Lublin
40,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE
Zapowiedzi

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
  Albumy
  Czasopisma
  Filozofia
  Historia
  Humanistyka
  Książki obcojęzyczne
  Księgi pamiątkowe
  Matematyka
  Nauki przyrodnicze
  Nauki społeczne
  Podręczniki do nauki języków obcych
  Prawo i administracja
  Teologia
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Historia Kościoła, cz. 8: Czasy współczesne 1914-1992
[162]
44,10zł
Produkt niedostępny

Bolesław Kumor
ISBN: 83-228-0994-8
Stron: 704
Format: B5
Rok wydania: 2001

Historia Kościoła, rozumiana jako dzieje ludu Bożego, omawiana jest na tle dziejów całego chrześcijaństwa i świata. Autor podkreśla rolę Kościoła w rozwoju kultury i jego działalność misyjną w świecie. Mniej miejsca poświęca zagadnieniom politycznym. Do opracowania włączone zostały dzieje Kościoła w Polsce.


SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I. STOLICA APOSTOLSKA I JEJ KOŚCIELNA DZIAŁALNOŚĆ (1914-1990)
§ 285. Umiędzynarodowienie Kolegium Kardynalskiego i Kurii Rzymskiej
1. Umiędzynarodowienie Kolegium Kardynalskiego i wzrost jego znaczenia
2. Reforma Kurii Rzymskiej
§ 286. Stolica Apostolska w okresie I i II wojny światowej
1. Pap. Benedykt XV i jego działalność (3 IX 1914-22 I 1922)
2. Pap. Pius XI - "Fides intrepida" (6 II 1922-10 II 1939)
3. Pap. Pius XII i jego działalność (2 III 1939-9 X 1958)
§ 287. Papieże Soboru Watykańskiego II
1. Pap. Jan XXIII - "aggiornamento" Kościoła (28 X 1958-3 VI 1963)
2. Pap. Paweł VI. Realizacja Soboru Watykańskiego II (22 VI 1963 - VIII 1978)
3. Pap. Jan Paweł II. "Utwierdzanie braci w wierze"
§ 288. Polityka konkordatowa Stolicy Apostolskiej
1. Era pijańska konkordatów (1922-1958)
2. Konkordaty po Soborze Watykańskim II
3. Protokoły i porozumienia z państwami komunistycznymi

Rozdział II. WITALNOŚĆ I ROZWÓJ WEWNĘTRZNYCH SIŁ KOŚCIOŁA
§ 289. Rozwój katolickiej teologii
1. Rozwój teologii systematycznej
2. Kościelne nauki historyczne i biblijne
3. Rozwój teologii pastoralnej
§ 290. Sobór Watykański II. Synody biskupów
1. Zwołanie i przebieg soboru
2. Konstytucje, dekrety i deklaracje soboru
3. Synody biskupów przy Stolicy Apostolskiej. Konferencje episkopatów
4. Kryzysy i kontestacje posoborowe
§ 291. Wewnętrzne życie Kościoła
1. Ruch liturgiczny i biblijny
2. Akcja Katolicka
3. Rozwój form kultu Chrystusa Pana
4. Kult Najśw. Maryi Panny i świętych
§ 292. Duchowieństwo diecezjalne i zakonne
1. Duchowieństwo diecezjalne
2. Prześladowania i kasaty zakonów
3. Reforma i aggiornamento życia zakonnego. Kryzysy posoborowe
4. Zakony i zgromadzenia dawne i nowe
5. Instytuty świeckie
§ 293. Społeczna i charytatywna działalność Kościoła
1. Rozwój katolickiej nauki społecznej
2. Kościół wobec totalitaryzmów państwowych i zagrożeń ideologii społecznych
3. Caritas Christiana - jej rozwój i działalność
§ 294. Wychowanie chrześcijańskie. Środki masowego przekazu
1. Rozwój katolickiej pedagogiki
2. Rodzina chrześcijańska. Kobieta
3. Katolicka prasa. Środki masowego przekazu
§ 295. Początki i rozwój ruchu ekumenicznego
1. Ruch ekumeniczny w chrześcijaństwie
2. Udział Kościoła katolickiego w ruchu ekumenicznym

Rozdział III. KOŚCIÓŁ WŚRÓD NARODÓW GLOBU ZIEMSKIEGO
§ 296. Kościół w krajach romańskich Europy Zachodniej
1. Królestwo Włoskie. Traktaty laterańskie. Kościół w Republice Włoskiej
2. Kościół katolicki we Francji
3. Półwysep Pirenejski
§ 297. Kościół katolicki w krajach germańskich Europy
1. III Rzesza Niemiecka. Okres ograniczeń i prześladowań
2. Dwa państwa niemieckie
3. Kościół katolicki w Austrii i Szwajcarii
4. Kościół w Wielkiej Brytanii
5. Kościół katolicki w niepodległej Irlandii
6. Państwa Beneluksu
7. Kościół katolicki w krajach skandynawskich
§ 298. Kościół katolicki w Europie Środkowowschodniej. Za "żelazną kurtyną"
1. Męczeństwo i eksterminacja Kościoła katolickiego w Związku Sowieckim
2. Państwa bałtyckie. Eksterminacja Kościoła przez Związek Sowiecki
3. Czechosłowacja. Dramatyczna sytuacja Kościoła w latach 1948-1989
4. Korona św. Stefana. Węgry. Udręki i prześladowania Kościoła przez totalitaryzm komunistyczny
5. Kościół katolicki ob. łac. w Rumunii i na Bałkanach. Okres udręk i prześladowań 1945-1990
§ 299. Kościół katolicki w Ameryce Północnej
1. Kanada
2. Rozwój i kryzysy Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych
3. Meksyk. Kościół i katolicy poza prawem
§ 300. Kościół katolicki w Ameryce Środkowej
1. Państwa na Morzu Karaibskim
2. Kraje na stałym lądzie Ameryki Środkowej
§ 301. Kościół katolicki w Ameryce Południowej
1. Hiszpańska Ameryka Południowa
2. Największy kraj katolicki świata - Brazylia
§ 302. Od misji do młodych Kościołów w Afryce
1. Misje a Stolica Apostolska w XX w
2. Rozwój misji w Afryce w epoce kolonialnej (do ok. 1960 r.)
3. Kraje arabskie i muzułmańskie
4. Pod rządami komunistów
5. Kraje wolnej Afryki
§ 303. Od misji do młodych Kościołów w Azji
1. Pod panowaniem komunistów
2. W świecie islamu
3. Pozostałe państwa Azji
4. Filipiny
§ 304. Młode Kościoły Australii i Oceanii
1. Australia i Nowa Zelandia
2. Papua-Nowa Gwinea. Nowe państwa w Oceanii
3. Wyspy pod obcym zarządem

Rozdział IV. KOŚCIÓŁ W ODRODZONYM PAŃSTWIE POLSKIM
§ 305. Kościół w II Rzeczypospolitej (1918-1939)
1. Udział Kościoła w odbudowie niepodległości Państwa Polskiego
2. Sytuacja prawna Kościoła katolickiego i jego organizacja
3. Episkopat, duchowieństwo. Zakony
4. Duszpasterstwo. Kościelne organizacje katolików świeckich. Prasa katolicka
5. Kościół greckokatolicki w Polsce
6. Neounia. Ormianie
7. Kościół prawosławny w Polsce
8. Kościoły protestanckie i starokatolickie
§ 306. Martyrologium Narodu i Kościoła polskiego pod dwoma okupacjami (1939-1945)
1. Okupacja i podział ziem II Rzeczypospolitej
2. Ziemie "wcielone" do III Rzeszy Niemieckiej
3. Generalna Gubernia
4. Metropolia wileńska i lwowska pod okupacją sowiecką, litewską i niemiecką
5. Kościół wobec eksterminacji narodu polskiego i Żydów
6. Kościelna pomoc charytatywna dla głodującego narodu. Udział diecezji i zakonów
7. Stolica Apostolska a Polska w czasie II wojny światowej
§ 307. Kościół w Polsce pod rządami komunistów (1944-1989). Era Prymasa Tysiąclecia
1. Polska Rzeczpospolita Ludowa. Okres prześladowań, udręk, kasat i ograniczeń
2. Sytuacja prawna Kościoła i jego organizacja
3. Prymas Tysiąclecia. Episkopat, duchowieństwo. Zakony
4. Duszpasterstwo i życie religijne wiernych
5. Udział Kościoła polskiego w Soborze Watykańskim II. Sacrum Poloniae Millennium (1966)
6. Nowa faza ograniczeń i represji. Ku wolności Narodu i Kościoła
7. Papież Wojtyła i jego pielgrzymki do Polski. Koniec ery komunistycznej. Wielka reorganizacja Kościoła w Polsce
8. Zniszczenie i odrodzenie Kościoła greckokatolickiego
9. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
10. Kościoły i wspólnoty protestanckie. Kościoły starokatolickie

Rozdział V. KOŚCIOŁY WSCHODNIE (1914-1992)
§ 308. Kościoły ortodoksyjno-prawosławne
1. Starożytne patriarchaty na Bliskim Wschodzie
2. Kościoły prawosławne w basenie Morza Śródziemnego i Czarnego
3. Kościoły prawosławne w środkowowschodniej Europie i na emigracji
§ 309. Rosyjski Kościół Prawosławny
1. Okres męczeństwa, krwawych prześladowań i brutalnego niszczenia Kościoła .
2. Okres kompromitującej współpracy z ateistycznym państwem prześladowczym (1945-1985)
3. Pierestrojka. Millennium Chrztu Rusi. Powolne wyzwolenie Kościoła
§ 310. Kościoły przedchalcedońskie
1. Kościół koptyjski i etiopski
2. Kościół Zachodni Syryjsko-Jakobicki. Kościół ormiański
3. Kościół Nestoriański czyli Apostolsko-Katolicki Asyryjski Kościół Wschodu
§ 311. Męczeńskie dzieje Kościołów unickich w państwach komunistycznych
1. Administracyjna kasata i prześladowanie Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej. Kościół katakumbowy
2. Administracyjna likwidacja i odrodzenie Kościoła greckokatolickiego w Czechosłowacji
3. Męczeńskie dzieje Kościoła rumuńsko-katolickiego w Rumunii
4. Kościoły unickie w pozostałych państwach komunistycznych
§ 312. Kościoły w łączności ze Stolicą Apostolską poza Europą
1. Stolica Apostolska i Sobór Watykański II wobec katolicyzmu wschodniego
2. Patriarchat antiocheński maronitów i melchitów
3. Pozostałe Kościoły unickie w Azji i Afryce

Rozdział VI. KOŚCIOŁY I WSPÓLNOTY PROTESTANCKIE I STAROKATOLICKIE
§ 313. Kościoły ewangelicko-augsburskie
1. Kraje niemieckie
2. Kraje skandynawskie
3. Pozostałe kraje Europy
§ 314. Wspólnota anglikańska
1. Kościół anglikański w Wielkiej Brytanii
2. Kościół metodystyczny
§ 315. Kościoły i wspólnoty protestanckie poza Europą
1. Protestantyzm w Ameryce Północnej
2. Protestantyzm na pozostałych kontynentach
§ 316. Kościoły starokatolickie
1. Kościoły starokatolickie. Unia utrechcka
2. Polski Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych
3. Czechosłowacki Kościół Husycki

Bibliografia
Katalogi
Indeks osób

Data dodania produktu do sklepu: poniedziałek, 19 grudzień 2005.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 37 z 332 
w kategorii Teologia
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
"Nie potrzebują lekarza zdrowi..." Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka
"Nie potrzebują lekarza zdrowi..." Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka
Od Matki Odkupienia do Matki wszystkich wierzących. Mariologia Edwarda Schillebeeckxa.
Od Matki Odkupienia do Matki wszystkich wierzących. Mariologia Edwarda Schillebeeckxa.
Ku mariologii w kontekście. Części 1-3
Ku mariologii w kontekście. Części 1-3
Ja, Służebnica Pana (problemy - poszukiwania - perspektywy)
Ja, Służebnica Pana (problemy - poszukiwania - perspektywy)
Formacja ludzka powołanych do kapłaństwa
Formacja ludzka powołanych do kapłaństwa
Apostoł Paweł. Od nawrócenia, aż po Rzym
Apostoł Paweł. Od nawrócenia, aż po Rzym
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce