Wydawnictwo KUL
  Start » Wyczerpane » Teologia » 9788377022580 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wyprzedaż 2017
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Czesław Niemen i jego płytowe dzieła 3
Czesław Niemen i jego płytowe dzieła 3
35,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE
Zapowiedzi

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
  Albumy
  Czasopisma
  Filozofia
  Historia
  Humanistyka
  Książki obcojęzyczne
  Księgi pamiątkowe
  Matematyka
  Nauki przyrodnicze
  Nauki społeczne
  Podręczniki do nauki języków obcych
  Prawo i administracja
  Teologia
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Duch Święty - Kościół - Człowiek. Tom I - Kościół w mocy Ducha Świętego
Nazwisko Redaktora dzieła mówi samo za siebie. Gorąco poleca ..
5 z 5 gwiazdek!
Duch Święty - Kościół - Człowiek. Tom I - Kościół w mocy Ducha Świętego
[9788377022580]
60,00zł
Produkt niedostępny

red. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv
ISBN:
978-83-7702-258-0
Stron: 1132
Format: B5
Rok wydania: 2011

Kościół w mocy Ducha Świętego to pierwszy tom zaplanowanej trylogii Duch Święty - Kościół - człowiek pod redakcją Stanisława Celestyna Napiórkowskiego OFMConv. Zawiera fragmenty prac doktorskich i magisterskich napisanych w pierwszej Katedrze Teologii Dogmatycznej KUL.
'Jestem przekonany, że przygotowana trylogia będzie stanowić wielką pomoc dla wielu prowadzonych dziś seminariów naukowych, zwłaszcza w zakresie i że okaże się bardzo owocna dla rozwoju polskiej myśli teologicznej. Można będzie w niej znaleźć cenne materiały do prowadzenia i pisania prac magisterskich i doktorskich, także wiele inspiracji do krojenia nowych tematów i kształtowania korpusu nowych prac. Niech w ten sposób rośnie i rozwija się teologia Kościoła w Polsce.' Bp Andrzej Czaja


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
Słowo wstępne
"Duch Święty - Kościół - Człowiek". Słowo o tej trylogii


Część I: Duch Święty

Józef Błaszak OFMConv
Zbawcze działanie Ducha Świętego w świetle modlitw eucharystycznych odnowionej liturgii rzymskiej

Piotr Boczula SDB
Duch Święty a Prawo.Elementy nauki św. Tomasza z Akwinu w pneumatologii Jana Pawła II

Wiesław Dziwik
Pneumatologia w "Bibliotece Kaznodziejskiej" (1974/1975) w świetle encykliki Jana Pawła II "Dominum et vivificantem"

Piotr Grzymała SDB
Elementy patrystyczne w pneumatologii Jana Pawła II. Próba teologicznej systematyzacji

Adam Jarząbek
Elementy pneumatologicznej antropologii w "Wierzę w Ducha Świętego" Yves Congara

Piotr Konopko OFMConv
Działanie Ducha Świętego w życiu św. Franciszka według "Wczesnych źródeł franciszkańskich"

Michał Krajewski OFMConv
Duch Święty według "Apologii Konfesji Augsburskiej"

Ks. Remigiusz Król
Dary Ducha Świętego ze szczególnym uwzględnieniem daru bojaźni Bożej, w świetle polskiego piśmiennictwa teologicznego w latach 1945-1981

Ks. Krzysztof Krzemiński
Historiozbawcze posłannictwo Ducha Świętego według Heriberta Mühlena

Ks. Jarosław Nowak
Recepcja pneumatologii Soboru Watykańskiego II przez Ruch Światło-Życie

Mirosław Piątkowski SVD
Katolicka Odnowa Charyzmatyczna w Duchu Świętym w świetle czterech Dokumentów z Malines

Renata Pokusa
Odnowa w Duchu Świętym według przemówień Jana Pawła II

Wiesław Siwiec
Pneumatologia kazań na uroczystość zesłania Ducha Świętego zamieszczonych w latach 1966-1986 w "Bibliotece Kaznodziejskiej"

Wojciech Skóra MIC
Nabożeństwo do Ducha Świętego według Henry’ego Edwarda Manninga

Stanisław Stój OFMConv
Rola Ducha Świętego w uświęceniu człowieka według pism mistycznych świętego Bonawentury

Iwona Urbańska-Kosiek
Posługa uzdrawiania według M. i D. Linn w świetle teologii katolickiej

Monika Waluś
Spiritus Sanctificator.Człowiek wobec Ducha Świętego według "Ksiąg Wyznaniowych luteranizmu" (1521-1539)

Ireneusz Wojtko OFMConv
Życie człowieka w mocy Ducha Świętego według o. Józefa Wiesława Rosłona OFMConv


Część II: Kościół

Tomasz Bińczak
Kościół jako komunia według listu Kongregacji Nauki Wiary "Communionis notio"

Tadeusz Bobojć SVD
Antycypacja dóbr przyszłych w Kościele pielgrzymującym w świetle polskich komentarzy dokumentów Soboru Watykańskiego II

Andrzej Cichoń
Młodzi w Kościele i świecie według przemówień Jana Pawła II do młodzieży w Polsce

Paweł Czerny OFMConv
Przynależność do Kościoła i narodu w świetle listu metropolity Andrzeja Szeptyckiego "Do Polaków" i posłania Jana Pawła II "Magnum baptismi donum"

Ks. Bogdan Czupryn
Eklezjologia Jana Pawła II w encyklice "Redemptor hominis"

Elżbieta Drozd
Uniwersalizm Kościoła lokalnego według dokumentów Wspólnej Grupy Roboczej Watykan - Genewa

Roman Frąckowiak
Kościół jako "communio" w przemówieniach Jana Pawła II wygłoszonych w czasie pielgrzymek do Polski

Michał Garbecki MIC
Odnowa w Kościele katolickim po Soborze Watykańskim II według oceny kard. Josepha Ratzingera

Zbigniew Grygorcewicz MIC
Ewangelizacja w kontekście Kazachstanu

Leszek Iwańczuk OFMConv
Misterium Kościoła jako kontynuacja namaszczenia Jezusa Duchem Świętym w świetle rozprawy Herberta Mühlena "Una mystica persona"

Mariusz Mikołaj Janiszewski MIC
Problem inkulturacji w nauczaniu Jana Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki afrykańskiej 2-12 maja 1980

Piotr Jarocki
Nauczanie Jana Pawła II o Eucharystii w listach do biskupów i kapłanom Kościoła na Wielki Czwartek

Witold Jermołowicz
Sytuacja Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego na terenie województwa lwowskiego w latach 1991-1997. Studium z ekumenizmu praktycznego

Paweł Kacprzak
Sakramentalny wymiar Kościoła w polskiej teologii posoborowej

Yury Kotovich OFMCap
Misterium Kościoła w charyzmacie franciszkańskim według Jana Pawła II

Ks. Marek Kędzior
Podmiotowość świeckich w Kościele według adhortacji "Christifideles laici"

Michał Kozak MIC
Kościół jako Oblubienica według polskiego piśmiennictwa teologicznego z lat 1965-1985

Marian Krześniak
Humanizm nauki i działalności Kościoła w ujęciu "Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym"

Marek Łabuć OFMConv
Kościół w świetle "Wczesnych Źródeł Franciszkańskich"

Jerzy Łopat OFMConv
Pojęcie hierarchii w "Legenda Minor" Św. Bonawentury

Marian Łukomski OFMConv
Miejsce i rola świeckich w Kościele w świetle kwartalnika "Homo Dei". Studium na temat polskiej recepcji Vaticanum II

Aneta Maciaszek
Rola i miejsce kobiety w Kościele według Karola Wojtyły, biskupa i papieża, w latach 1962-1987

Jadwiga Milewska
Kobieta w Kościele i społeczeństwie w świetle posoborowego piśmiennictwa teologicznego w Polsce

Tomas Miliauskas MIC
Kościół na Litwie według Jana Pawła II

Grzegorz Misiewicz
Problemy inkulturacji chrześcijańskiej w świetle deklaracji ekumenicznej Genewa ‘82

Krzysztof Moskal
Pojęcie Kościoła w traktacie Jana Husa "De ecclesia" (rozdz. I - IV)

Krzysztof Moskal
Nauczanie Jana Husa o Kościele według traktatu "De ecclesia". Studium teologiczno-ekumeniczne

Cezary Papliński
Diakonia w życiu Kościoła według ks. Franciszka Blachnickiego

Zbigniew Pawłowski SAC
Apostolski charakter powołania misyjnego w świetle Soboru Watykańskiego II

Aleksander Pietrzyk SAC
Służebny charakter urzędu kościelnego w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II

Ks. Zdzisław Rakoczy
Inkulturacja Ewangelii oraz ewangelizacja kultury Indian Shuar

Jacek Rosłaniec OFMConv
Młodzież jako podmiot apostolstwa w świetle katechez Jana Pawła II w Polsce (1978-1991)

Ks. Jan Sierosławski
Działalność misyjna w nauczaniu Magisterium Kościoła (od Soboru Watykańskiego II do końca pontyfikatu papieża Pawła VI)

Ks. Paweł Stołowski
Recepcja eklezjologii Soboru Watykańskiego II w Ruchu Światło-Życie

Piotr Szelest
Nowa Ewangelizacja według Synodu Biskupów z 1991 roku

Henryk Szymiczek SVD
Problem eklezjalnej tożsamości wspólnot podstawowych w Kościele lokalnym na przykładzie Ekwadoru

Tadeusz Tyl
Misterium Chrystusa i Kościoła w teologii Arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego

Marianna Tyo-Zapał
Budowanie wspólnoty Kościoła w Szortandach w Kazachstanie (1936-1999)

Marek Wysocki
Posłannictwo kobiety w Kościele według Jana Pawła II (Mulieris dignitatem, List do rodzin, Familiaris consortio, Christifideles laici)

Tadeusz Ziaja
Eucharystia a Kościół w polskiej teologii posoborowej

Joachim Zok SVD
Posłannictwo świeckich Kościoła w Afryce według nauczania Jana Pawła II


Część III: Duch Święty - Kościół

Jerzy Bachor SDB
Duch Święty jako źródło odnowy Kościoła w świetle encykliki "Dominum et Vivificantem" Jana Pawła II

Władysław Biczysko SDB
Dary charyzmatyczne w dzisiejszym Kościele według teologów polskich

Wojciech Bielski
Pneumatologiczna interpretacja Kościoła w świetle pierwszego dokumentu z Malines

Dariusz Cupiał
Pierwszy Dokument z Malines o Katolickiej Odmowie Charyzmatycznej i jego znaczenie dla Ruchu Światło-Życie

Ks. Andrzej Czaja
"Jedna Osoba w wielu osobach". Pneumatologia eklezjologiczna Heriberta Mühlena

Wiesława Dąbrowska
Duch Święty w Kościele w świetle Raportu Końcowego z dialogów katolicko-zielonoświątkowych prowadzonych w latach 1972-1976

Wiesława Dąbrowska-Macura
Wspólnota - klucz do jedności. Kościół jako koinonia według dokumentów końcowych z dialogu katolicko-zielonoświątkowego

Dariusz Drzewiecki MIC
Dereka Prince’a ewangelikalna nauka o Duchu Świętym

Janusz Garbacz SDB
Wyzwolenie w Duchu Świętym a wyzwolenie w teologicznej interpretacji Gustavo Gutierreza

Krzysztof Janke SVD
Wpływ katolickiego ruchu charyzmatycznego na ożywienie życia kościelnego

Bożena Kondracka
Chrzest w Duchu a sakramenty chrztu i bierzmowania we współczesnej odnowie charyzmatycznej

Michał Kozak MIC
Kościół jako communio według Gerarda Philipsa

Jerzy Mitura OFMCap
Działanie Ducha Świętego w sakramentach według Katechizmu Kościoła Katolickiego

Jacek Oszytko
Pneumatologiczna eklezjologia Jana Kalwina w interpretacji Yves Congara

Paweł Skonieczny MIC
Doświadczenie Ducha Świętego w ruchu "Odnowa w Duchu Świętym" według dokumentów z Malines

Stanisław Sokołowski SVD
Duch Święty a dzieło ewangelizacji na podstawie adhortacji apostolskiej Pawła VI "Evangelii nuntiandi"

Agnieszka Szatkowska
Działanie Ducha Świętego w Kościele według wybranych dokumentów dialogu katolicko-luterańskiego na forum światowym (1973-1984)

Przemysław R. Śliwiński CP
Recepcja soborowej wizji Kościoła w pneumatologicznej eklezjologii Y. Congara (na podstawie "Wierzę w Ducha Świętego")

Anna Świątek FMA
Pneumatologiczna interpretacja obecności Chrystusa w Kościele i świecie według encykliki Jana Pawła II Dominum et Vivificantem

Waldemar Ziółkowski MIC
Duch Święty a odnowa w Kościele według kardynała L. J. Suenensa

Indeks osobowy

Liczba recenzji: 1
Data dodania produktu do sklepu: wtorek, 28 czerwiec 2011.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 299 z 330 
w kategorii Teologia
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Opera Omnia T. XII - Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości <br>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2013
Opera Omnia T. XII - Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2013
Filozofia wychowania w praktyce pedagogicznej
Filozofia wychowania w praktyce pedagogicznej
Psychoanalityczne interpretacje literatury. Freud - Jung - Fromm - Lacan
Psychoanalityczne interpretacje literatury. Freud - Jung - Fromm - Lacan
Młodzież a wartości charakterologiczne
Młodzież a wartości charakterologiczne
Duch Święty - Kościół - Człowiek. Tom II - Kościół domem
Duch Święty - Kościół - Człowiek. Tom II - Kościół domem
Świadectwo w służbie ewangelizacji
Świadectwo w służbie ewangelizacji
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce