Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Theology » 9788377024379 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
Zarys mariologii komunijnej
Zarys mariologii komunijnej
28,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Dialog Boga z człowiekiem
[9788377024379]
45,00zł
Product unavailable

Helena Słotwińska, ks. Władysław Głowa
ISBN:
978-83-7702-467-9
Pages: 428
Format: B5 (hard cover)
Year: 2012
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
Człowiek istotą dialogiczną
1. Dialog - jego znaczenie dla człowieka
1.1. Istota dialogu
1.2. Rola dialogu w procesie "stawania się" osobą
2. Istotne czynniki dialogu
2.1. Cztery filary wspierające wzajemne porozumienie się
2.2. Czterowymiarowość każdej wypowiedzi
2.3.Wielość informacji w wypowiedzi
2.4. Rola nastrojów, emocji i uczuć w dialogu
3. Słuchacz i nadawca komunikatu
3.1. Stosunek słuchacza do czterowymiarowości wypowiedzi
3.2. Odbiór wypowiedzi przez słuchacza
3.3. Spotkanie słuchacza z nadawcą wypowiedzi

Rozdział II
Dialog w kategoriach religijnych
1. Zbawczy dialog Boga z człowiekiem w historii zbawienia
1.1. Biblia o zbawczym dialogu Boga z człowiekiem
1.2. Nauczanie Ojców Kościoła o zbawczym dialogu Boga z człowiekiem
1.3. Zbawczy dialog Boga z ludźmi w liturgii Kościoła
2. Dialog międzyosobowy w kategoriach religijnych
2.1. Dialog duchowny
2.2. Dialog wewnątrzkościelny
2.3. Dialog międzyreligijny
2.3.1. Dialog ekumeniczny
2.3.2. Dialog z religiami pozachrześcijańskimi
2.4. Dialog z niewierzącymi
2.5. Dialog ze światem współczesnym

Rozdział III
Rola słuchania w dialogu
1. Istota i trud słuchania
1.1. Słuchanie i jego relacja do mówienia w dialogu
1.2. Słuchanie w dialogu przejawem troski o partnera
2. Przygotowywanie się do słuchania
2.1. Rola kontemplacji
2.2. Praktykowanie odpowiednich cnót
2.3. Właściwe używanie słów
3. Wychowywanie do słuchania

Rozdział IV
Słuchacze Słowa Bożego
1. Słuchacze słowa Bożego w świetle Biblii
1.1.Słuchacze słowa Bożego w Starym Testamencie
1.2. Słuchacze słowa Bożego w N owym Testamencie
2. Współcześni słuchacze słowa Bożego
2.1. Kaznodzieje i katecheci
2.2. Wierni świeccy

Rozdział V
Podstawowe źródła przepowiadania
1. Pismo święte i Tradycja
1.1. Pismo święte i Tradycja jednym źródłem przekazu O bjawienia
1.2. Pismo święte i Tradycja w życiu Kościoła
1.3. Pismo święte i Tradycja pierwszym źródłem przepowiadania
2. Magisterium Ecclesiae
2.1. Dokumenty Kościoła, podkreślające wielką wagę U rzędu Nauczycielskiego jako interpretatora Pisma świętego i Tradycji, potwierdzają prawdę, że jego orzeczenia są źródłem przepowiadania
2.2. Konieczność przyjmowania orzeczeń Urzędu Nauczycielskiego przez wiernych również wyraźnie wskazuje, że są one źródłem przepowiadania
2.3. Obowiązek dawania świadectwa wiary przez świeckich domaga się, aby orzeczenia Magisterium Ecclesiae były źródłem przepowiadania
3. Liturgia
3.1. Prawdy o naturze liturgii
3.2. Podstawowe prawdy o sakramentach
3.3. Główne prawdy o mszy świętej
3.4. Podstawowe prawdy o L iturgii godzin
4. Znaki czasu i doświadczenie życiowe słuchaczy

Rozdział VI
Niezbędne warunki do wejścia w dialog z Bogiem
1. Drogi, na których Bóg prowadzi dialog z człowiekiem
1.1. Świat stworzony
1.2. Znaki czasów i wydarzenia oraz znaki i symbole liturgiczne
1.3. Sumienie
1.4. Świadkowie Ewangelii i święci
1.5. Modlitwa
1.6. Magisterium Ecclesiae
1.7. Sakramenty i sakramentalia
1.8. Różne formy pobożności ludowej
2. Relacje pomiędzy głosicielem a słuchaczem słowa
2.1. Trzy podstawowe stopnie w relacjach międzyosobowych
2.2. Wzajemna miłość podstawowym warunkiem przyjęcia słowa Bożego
2.3. Znaczenie autorytetu głosiciela słowa Bożego

Rozdział VII
Efekty autentycznego dialogu
1. Człowiek będący rzeczywistym partnerem dialogu z Bogiem
1.1. "Nowy człowiek", który narodził się z Boga
1.2. Człowiek, który należy do rodziny Jezusa
1.3 Człowiek, który "ze śmierci przeszedł do życia" (J 5,24)
2. Dojrzałość chrześcijańska owocem słuchania Bożego słowa
2.1. Postawa wiary
2.2. Postawa apostolska (misyjna)
2.3. Postawa wspólnotowa (eklezjalna)
2.4. Postawa nadziei
2.5. Postawa miłości Boga i człowieka
2.6. Postawa modlitewnego dialogu z Bogiem
2.7. Postawa wspólnoty myślenia i postępowania z Chrystusem
2.8. Kierowanie się w życiu roztropnością

Zakończenie

Bibliografia

This product was added to our catalog on Monday 25 June, 2012.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 317 of 346 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
Ewangelia według św. Łukasza.  Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych
Ewangelia według św. Łukasza. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych
$ Wartość życia ludzkiego
$ Wartość życia ludzkiego
Nabycie przynależności do Kościoła katolickiego
Nabycie przynależności do Kościoła katolickiego
Homo orans. T. 6 - Modlitwa dziękczynienia
Homo orans. T. 6 - Modlitwa dziękczynienia
$ Tytoń
$ Tytoń
Filozofować w kontekście teologii. Religia - natura - łaska
Filozofować w kontekście teologii. Religia - natura - łaska
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce