Wydawnictwo KUL
  Start » Wyczerpane » Teologia » 9788377028834 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wielkanoc_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Między Warszawą a Florencją. Korespondencja Adama Pługa i Teofila Lenartowicza. 1870-1890
Między Warszawą a Florencją. Korespondencja Adama Pługa i Teofila Lenartowicza. 1870-1890
32,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
  Albumy
  Czasopisma
  Filozofia
  Historia
  Humanistyka
  Książki obcojęzyczne
  Księgi pamiątkowe
  Matematyka
  Nauki przyrodnicze
  Nauki społeczne
  Podręczniki do nauki języków obcych
  Prawo i administracja
  Teologia
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB
[9788377028834]
90,00zł
Produkt niedostępny

red. ks. Jan Walkusz, Marzena Krupa
ISBN:
978-83-7702-883-4
Stron: 922
Format: B5 (oprawa twarda)
Rok wydania: 2014


SPIS TREŚCI

Słowo Rektora KUL ks. prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego

List gratulacyjny Prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej kard. Zenona Grocholewskiego

List gratulacyjny Metropolity Przemyskiego abpa Józefa Michalika

List gratulacyjny Metropolity Lubelskiego, Wielkiego Kanclerza KUL abpa Stanisława Budzika

List gratulacyjny abpa Stanisława Wielgusa

List gratulacyjny Przełożonego Generalnego Towarzystwa św. Franciszka Salezego ks. Pascuala Chaveza Villanuevy

List gratulacyjny Dziekana Wydziału Teologii ks. prof. dra hab. Mirosława Kalinowskiego

List gratulacyjny Prezesa Towarzystwa Naukowego KUL ks. prof. dra hab. Augustyna Eckmanna


Osoba i dzieło

Arkadiusz Smagacz OCD, "In hominis et universitatis servitium". Rys biograficzny Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB

Arkadiusz Smagacz OCD, Charakterystyka dorobku naukowego Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB

Dorobek naukowy, dydaktyczny i publicystyczny ks. prof. Stanisława Wilka SDB


Wydział Teologii

Andrzej Derdziuk OFMCap, Komunia z Bogiem u podstaw trzeźwości

Maria Dębowska, Kościół i klasztor bonifratrów łuckich w świetle wizytacji generalnej z 1820 roku

Henryk Drawnel SDB, Apokaliptyka żydowska okresu Drugiej Świątyni w relacji do literatury pisma klinowego

Urszula Dudziak, Agnieszka Hołownia, Kondycja zdrowotna osób rozpoczynających i kończących studia z nauk o rodzinie

Marek Fiałkowski OFMConv, Formacja katolików do miłości. Wybrane zagadnienia

Ks. Krzysztof Góźdź, Marzena Górecka, Żyć tym, co wieczne, pośrodku czasu

Ks. Stanisław Haręzga, Kapłaństwo Chrystusa w misterium Jego Kościoła w świetle Ef 2, 11-22

Ks. Zdzisław Janiec, Cześć Maryi w polskiej sztuce sakralnej od średniowiecza do współczesności (zarys problematyki)

Bp Jan Kopiec, Religijna argumentacja w liście biskupów polskich do biskupów niemieckich

Ks. Czesław Krakowiak, Msza św. i Brewiarz w votach polskich biskupów. Sobór Watykański II

Zdzisław Kupisiński SVD, Matka Boska Zielna w polskiej religijności ludowej

Ks. Jarosław R. Marczewski, Biskup Teodor Wolff von Ludinghausen w świetle akt posiedzeń chełmskiej kapituły katedralnej obrządku łacińskiego

Ks. Wojciech Pikor, Retoryka Chwały Jahwe w Ez 43,1-12

Roland Prejs OFMCap, Próba odbudowy? Z dziejów Prałatury Pilskiej (luty - sierpień 1945 roku)

Ks. Wiesław Przygoda, Pastoralno-teologiczne kryteria planowania duszpasterskiego

Ks. Leon Siwecki, Kościół sakramentem Chrystusa w ujęciu Henri de Lubaca

Helena Słotwińska, Edukacja procesem odnowy życia według pedagogiki religii

Ks. Piotr Szczur, Pochodzenie Kościoła melecjańskiego w przekazie Jana Chryzostoma

Ks. Mariusz Szram, Homer w twórczości wczesnochrześcijańskich pisarzy aleksandryjskich

Maria Szymanowicz, Zabytkowe organy w kościele parafialnym w Białaczowie (diecezja radomska)

Ks. Jan Walkusz, Wątki autobiograficzno-historyczne w twórczości literackiej ks. Jana Wiśniewskiego (1876-1943)

Ks. Albert Warso, Wizyta Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego w 1964 r. w Wierzbicy

Ks. Anzelm Weiss, Parafia Wolsztyn w świetle najstarszej wizytacji z 1603 r.

Bp Józef Wróbel SCJ, Zaśniad groniasty z perspektywy bioetycznej

Ks. Mirosław S. Wróbel, "A Twoją duszę przeniknie miecz" (Łk 2,35). Wspólnota losu Maryi i Jezusa

Halina Wrońska CMW, Grupy szkolne i ich znaczenie wychowawcze

Ks. Tadeusz Zadykowicz, Miejsce i rola życia zakonnego oraz zakonów w refleksji teologicznomoralnej. Aspekt historyczny

Waldemar W. Żurek SDB, Wołyńskie ślady męczeństwa salezjanów z czasów II wojny światowej


Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Marta Greszata-Telusiewicz, Omnia Ecclesiae tribunalia reguntur canonibus qui sequuntur... (kanon 1402 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku)

Viktor Hryshchuk, Zasady negatywnej (retrospektywnej) odpowiedzialności prawnej człowieka w doktrynie prawa Ukrainy

Ks. Sylwester Kasprzak, Gniezno - kolebką początków państwowości polskiej za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego

Joanna Misztal-Konecka, Racje ograniczenia samodzielności jurysdykcyjnej sądu cywilnego

Bp Artur Grzegorz Miziński, Zasada celowości w ustanawianiu kar w przepisach Kościoła łacińskiego

Elżbieta Szczot, Misja wiernych świeckich w polityce

Władysław Witczak, Hanna Witczak, Szczególny charakter dowodu z opinii biegłych w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie


Wydział Filozofii

Ks. Krzysztof Grzesiak, Powstanie i początki kościoła w Dorohuczy

Przemysław Gut, Filozofia i jej historia

Ks. Stanisław Janeczek, O historyczności historiografii. Kilka uwag do wizji KEN Ambroise Joberta

Piotr Jaroszyński, Los comentarios sobre Aristóteles

Ks. Piotr Moskal, Z epistemologii przekonań teistycznych

Andrzej Szostek MIC, Lustracja: wyzwanie moralne najnowszej historii Polski

Marcin Tkaczyk OFMConv, Model kanoniczny logiki S5 a natura światów możliwych

Ryszard Zajączkowski, "malutki kościółek". Zarys literackiej teologii Józefa Wittlina


Wydział Nauk Humanistycznych

Roman Doktór, Przyjaźń Kajetana Ghigiottiego i Ignacego Krasickiego w świetle ich korespondencji

Henryk Duda, Stan 'państwo' w języku polskim (racja i radca stanu, mąż stanu, Stany Zjednoczone etc.)

Wilken Engelbrecht, AVV - VVK, or Dutch and Flemish Literature from a Czech Catholic View

Józef F. Fert, Francja Czechowicza - Czechowicz we Francji

Ks. Tadeusz Gacia, Wiersz "Hic ver purpureum" (Carm. VI 6) Wenancjusza Fortunata jako ekfraza i enkomion

Józef Japola, Niełatwe relacje. Nowa amerykanistyka a religia

Bożena Noworyta-Kuklińska, "Sapientiam aedifikavit sibi domum..." (Prz 9, 1). Idea rzymskiego kościoła Sant'Ivo alla Sapienza

Ks. Józef Mandziuk, Zasługi prezydenta Stefana Starzyńskiego dla Miasta Stołecznego Warszawy

Urszula Mazurczak, Taniec dziewcząt na tle miasta. Symbolika tańca jako prawa i sprawiedliwości

Agata Mirek ZCMN, Siostra Stanisława Andronowska - szarytka z Lublina w służbie Kościoła i ekumenii

Eugeniusz Niebelski, Z powstania 1863 roku na Sybir (Wycinek losów księży zesłanych do syberyjskiej Tunki)

Irena Rolska, Silentium

Mieczysław Ryba, Kościół katolicki wobec sporów narodowościowych na kresach zachodnich II Rzeczpospolitej. Kilka uwag na kanwie posługi duszpasterskiej zakonów w drugiej połowie lat trzydziestych XX wieku

Roman Sławiński, Ewolucja sytuacji społecznej etnosów w Chinach na przykładzie narodowości Miao w zachodnim Hunanie

Bogdan Szymanek, Osobliwości strukturalne złożeń (compositów) w języku angielskim na tle procesu kompozycji w polszczyźnie

Dorota Tomczuk, Poszukiwanie prawdy w dialogu - echa myśli filozoficznej Ludwika Feuerbacha w sztuce Tankreda Dorsta "Ja, Feuerbach"

Sławomir Wącior, "The dark side of the sun, discovered" - Mark Jarman's contemporary metaphysical cycle of "Unholy Sonnets"


Wydział Nauk Społecznych

Lucyna Dziaczkowska, Wspólnota jako warunek rozwoju osobowej podmiotowości człowieka

Kazimierz Albin Kłosiński, Majętność świata i narodów

Agnieszka Kulik, Komunikacja pacjent - lekarz w zespołach objawów medycznie niewyjaśnianych

Sławomir Partycki, "Evangelii Gaudium" - ewangelizacja kultury w świecie relacji sieciowych

Alina Rynio, Specyfika wychowania do wiary w posłudze założyciela ruchu Comunione e Liberazione - ks. Luigiego Giussaniego

Stanisława Steuden, Czy "mądrość" i "wiedza" znaczy to samo?

Marian Surdacki, Działalność charytatywna sióstr miłosierdzia (szarytek) w Polsce w XVII i XVIII wieku

Jacek Śliwak, ks. Józef Partyka, Prężność osobowa a percepcja postaw ojców u młodzieży licealnej

Małgorzata Tatala, Problematyka rozwoju psychicznego według Kazimierza Dąbrowskiego teorii dezintegracji pozytywnej

Ks. Edward Walewander, Polscy studenci teologii w Innsbrucku po drugiej wojnie światowej

Stanisław Wójcik, Stan i potrzeba edukacji i badań nauk politycznych na KUL


Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku

Zofia Stępniewska, Ektoina - tajemnica bakterii kopalnianych


Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Janusz Czyż, Historycznie spójny, równoległy bądź antyrównoległy rozwój najbardziej abstrakcyjnych dziedzin nauki jak teoria mnogości i logika oraz podstawowych dziedzin wiedzy fizycznej


Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekononomicznych w Tomaszowie Lubelskim

Georgij Czerewko, Współczesne cechy ukraińskiego rolnictwa i jego perspektywy w przewidywaniu eurointegracji

Ks. Tadeusz Guz, Myśl chrześcijańska a dylematy etyki i moralności współczesnej

Antoni Kuczyński, Stepy Kazachstanu w listach i poezji Gustawa Zielińskiego

Ks. Stanisław Paździor, Przestępstwa przeciwko życiu w prawie kanonicznym i prawie polskim

Ks. Franciszek Rosiński, Szaman - wybraniec duchów

Jacek Sawicki, Rekonstrukcje historyczne jako element kształtowania pamięci zbiorowej - rekonesans badawczy

Bp Jan Śrutwa, Święty Ambroży i religijna formacja cesarza rzymskiego Walentyniana II (†392)


Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Ks. Kazimierz Bełch, Globalizacja w świetle nauki społecznej Kościoła

Tamara Hovorun, Odbicie salezjańskich idei wychowania młodzieży w świetle współczesnych wyzwań

Edmund Juśko, Działalność organizacji uczniowskich w szkołach powszechnych powiatu tarnowskiego w latach 1918-1939

Alicja Księżopolska, Badania modelowe nad tworzeniem syntetycznych połączeń kwasów huminowych z minerałami przy różnym pH i w obecności tlenku glinu

Zbigniew Narecki, Współczesne pątnictwo a ewangelizacja parafii

Roman Pelczar, Rola preparandów w kształceniu kadry nauczycielskiej dla polskich szkół ludowych z terenu łacińskiej diecezji przemyskiej w czasach galicyjskich (do 1871 roku)

Ks. Marian Wolicki, Przekaz wartości w procesie wychowania


Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli

Marian Kozaczka, Ewolucja handlu w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Korzyści i zagrożenia

Antoni Magdoń, Adekwatność kapitałowa banku komercyjnego

Ks. Tomasz Rakoczy, Ochrona małoletnich w kontrolach nadawców przeprowadzonych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji

Data dodania produktu do sklepu: piątek, 11 lipiec 2014.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 324 z 346 
w kategorii Teologia
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Wiara i wierzenia Polaków w niestabilnej nowoczesności. Analiza socjologiczna
Wiara i wierzenia Polaków w niestabilnej nowoczesności. Analiza socjologiczna
Kulturalne prawa człowieka. Regulacje normatywne i ich realizacja
Kulturalne prawa człowieka. Regulacje normatywne i ich realizacja
Mołdawia i Unia Europejska - od współpracy do integracji
Mołdawia i Unia Europejska - od współpracy do integracji
Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia podstawowe
Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia podstawowe
Podstawy interdyscyplinarności w naukach o zdrowiu. Poznawcza tożsamość dyscyplin badających socjokulturowy wymiar zdrowia i choroby
Podstawy interdyscyplinarności w naukach o zdrowiu. Poznawcza tożsamość dyscyplin badających socjokulturowy wymiar zdrowia i choroby
Traktat o religii
Traktat o religii
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce