Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Theology » 9788377025994 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 7. Rodzina szkołą wartości ludzkich i chrześcijańskich
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 7. Rodzina szkołą wartości ludzkich i chrześcijańskich
35,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
I nie ma w żadnym innym zbawienia. Wyjątkowy charakter chrześcijaństwa w teologii posoborowej
[9788377025994]
30,00zł
Product unavailable

Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM
ISBN:
978-83-7702-599-4
Pages: 618
Format: B5
Year: 2012 (2nd edition)
Language: Polish

Celem niniejszego opracowania jest wykazanie, że teologia fundamentalna może wnieść swój nie tylko istotny, ale wręcz decydujący wkład w dyskusję nad wyjątkowością chrześcijaństwa w jego relacji do religii pozachrześcijańskich, a także że współczesna teologia religii nie jest w stanie obronić tej wyjątkowości bez odwołania się do teologii fundamentalnej. Ponieważ niektóre pojawiające się w pracy zagadnienia czy pojęcia, funkcjonujące we współczesnej teologii fundamentalnej (na przykład objawienia czy genezy religii), mają istotne znaczenie dla teologii religii, konieczne będzie wyciągnięcie ostatecznych wniosków zarówno dla samej relacji chrześcijaństwa do religii, jak i dla znaczenia tychże religii w dziejach zbawienia. Daje to obraz inkluzywizmu nieco odmienny od powszechnie przyjmowanego, jakkolwiek uzasadnionego w sposób, jak się wydaje, dostateczny i przekonujący. Tego typu opracowanie nie istnieje ani w teologicznej literaturze polskiej, ani światowej. (ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

Indice generale
Inhaltsverzeichnis
Wykaz skrótów
Wstęp

ROZDZIAŁ I.
CHRZEŚCIJAŃSTWO A RELIGIE: INTERPRETACJA TRADYCYJNA

A. Ujęcie teologiczne
1. Teologia i klasyczna apologetyka
2. Nauczanie Magisterium Ecclesiae do Vaticanum II
a. orzeczenia w kwestii akomodacji misyjnej
b. wypowiedzi o charakterze doktrynalnym
3. Zasada Extra Ecclesiam salus nulla
4. Teologia liberalna
5. Teologia dialektyczna (K. Barth)
a. Korzenie poglądów Bartha - teologia reformatorów
b. K. Bartha pojęcie religii
c. Chrześcijaństwo a religie
d. Recepcja poglądów Bartha w teologii protestanckiej
B. Interpretacja filozoficznoreligijna
1. Geneza filozoficznych pojęć "absolutu" i "absolutności"
2. Chrześcijaństwo jako religia absolutna (G.W.F. Hegel)
a. Pojęcia bytu, Boga i religii
b. Chrześcijaństwo
3. Chrześcijaństwo jako "religia religii" (F.D.E. Schleiermacher)
a. Pojęcie religii
b. Idea pośrednictwa
4. Absolutność jako wykluczenie historyczności (K. Jaspers)
C. Ujęcia religioznawcze
1. Relatywna i subiektywna absolutność chrześcijaństwa (E. Troeltsch)
a. Rezygnacja z tradycyjnych ujęć
b. Uzasadnienie absolutności chrześcijaństwa
2. Chrześcijaństwo jako najwyższa religia (R.Otto)
3. Ekstensywna absolutność chrześcijaństwa (G. Mensching)
4. Chrześcijaństwo jako pełnia i szczyt wartości (F. Heiler)
5. Nowość i oryginalność chrześcijaństwa (T. Dajczer)

ROZDZIAŁ II.
NOWE UJĘCIA: PRZEŁOM OKRESU SOBOROWEGO

A. Teologia wypełnienia
1. Transcendentny charakter chrześcijaństwa (J. Danielou)
2. Religie jako przygotowanie Kościoła (H. de Lubac)
3. Absolutna wartość chrześcijaństwa (Y.M. Congar)
4. Chrześcijaństwo jako religia uniwersalna (H.U. von Balthasar)
B. Teoria anonimowych chrześcijan (K. Rahner)
B.1. Anonimowy katechumenat (V. Boublik)
C. Teoria ogólnej i specjalnej historii zbawienia
D. Uniwersalność Osoby Chrystusa (P. Tillich)
1. Uniwersalizm objawienia
2. Pojęcie religii
3. Chrześcijaństwo a religie
4. Tillich a współczesna protestancka teologia religii
E. Sobór Watykański II
1. Charakter wypowiedzi Soboru
2. Religie a zbawienie
3. Religie a objawienie
F. Powstanie teologii religii
1. Pojęcie teologii religii
2. Teologia religii a teologia pluralizmu religijnego
3. Współczesne ujęcia teologii religii

ROZDZIAŁ III.
ZAKWESTIONOWANIE ABSOLUTNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSTWA W PLURALISTYCZNEJ TEOLOGII RELIGII

A. Prekursorzy
1. Filozofia oświecenia (G.E. Lessing)
2. Teologia
a. Wpływ teologii wyzwolenia
b. Jezus i religie w chrystologii azjatyckiej
B. Podstawy filozoficzne
1. Fenomenologia religii
2. Epistemologiczny relatywizm
3. Koncepcja prawdy
4. Pojęcie języka religijnego
C. Podstawy egzegetyczno-teologiczne
1. Język Nowego Testamentu
a. J 14,6
b. Dz4,12
c. Kol 1,15-20
2. Chrystologia
a. Jedyność Jezusa Chrystusa
b. Boska świadomość Jezusa
c. Pojęcie Inkarnacji
d. Preegzystencja Jezusa Chrystusa
3. Pojęcie Boga
D. Podstawy historyczno-psychologiczno-pragmatyczne
1. Zakwestionowanie pojęcia absolutności z pozycji historyczno-psychologicznych
a. Argumentacja historyczna
b. Argumentacja psychologiczna
2. Pojęcie dialogu międzyreligijnego
3. Ortopraksja jako kryterium prawdy

ROZDZIAŁ IV.
ABSOLUTNOŚĆ OSOBY JEZUSA CHRYSTUSA

A. Problem terminologii
1. Absolutność
2. Wyjątkowość
B. Język i prawda chrześcijaństwa
1. Uwagi epistemologiczne
2. Prawda w Nowym Testamencie
3. Historyczność tekstu Nowego Testamentu
C. Boże synostwo Jezusa Chrystusa
1. Transcendentna świadomość Jezusa
a. Istota problematyki
b. Tytuły chrystologiczne
2. Uzasadnienie boskiej świadomości Jezusa
3. Inkarnacja
4. Preegzystencja
5. Pośrednictwo w stworzeniu i pleroma
D. Definitywna pełnia objawienia w Jezusie Chrystusie
1. Objawieniowe roszczenia Jezusa i ich zasadność
2. Pełnia prawdy o Bogu
3. Pełnia prawdy o człowieku
4. Pełnia prawdy o grzechu i cierpieniu
5. Pełnia życia religijnego w Chrystusie
E. Zbawcze pośrednictwo Jezusa Chrystusa
1. Pojęcie zbawienia
2. Pośrednictwo zbawcze
3. Universale concretum
4. Jedyność i powszechność zbawienia w Jezusie Chrystusie
5. Ekonomia Logosu a ekonomia Ducha Świętego

ROZDZIAŁ V.
WNIOSKI DLA TEOLOGII RELIGII

A. Objawieniowa geneza religii
1. Pojęcie religii
2. Pojęcie objawienia
a. Objawienie przez stworzenia i w stworzeniach
b. Objawienie a przymierze
3. Objawienie jako kryterium prawdziwości religii
B. Teologiczna interpretacja pluralizmu religijnego
1. Religie w Biblii
a. W Starym Testamencie
b. W Nowym Testamencie
2. Teologiczne uzasadnienie pluralizmu de iure
3. Zbawcze znaczenie Kościoła
a. Kościół a objawienie
b. Kościół a zbawienie
c. Istota życia chrześcijańskiego
C. Teologia religii a teologia fundamentalna
1. Aspekt historyczny
2. Aspekt formalny

Zakończenie
Bibliografia
Indeks osób
Riassunto
Zusammenfassung

This product was added to our catalog on Tuesday 26 February, 2013.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 2 of 333 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Marcin z Tours - zwyczajny święty
$ Marcin z Tours - zwyczajny święty
Co głosić, aby wierzyli? Studium homiletyczne lekcjonarza mszalnego
Co głosić, aby wierzyli? Studium homiletyczne lekcjonarza mszalnego
Fraternitas - od pragnienia do urzeczywistnienia
Fraternitas - od pragnienia do urzeczywistnienia
Katechizm Kościoła Katolickiego w ekumenicznej perspektywie dogmatycznoteologicznej
Katechizm Kościoła Katolickiego w ekumenicznej perspektywie dogmatycznoteologicznej
Cnota pokory w nauczaniu greckich Ojców Kościoła IV wieku
Cnota pokory w nauczaniu greckich Ojców Kościoła IV wieku
Dogmatyka katolicka. Tom II
Dogmatyka katolicka. Tom II
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce