Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Commemorative Books » 8373632549M My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Filozofia indyjska w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Filozofia indyjska w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
113,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Pro iure et vita. Wybór pism (soft cover)
[8373632549M]
24,15zł
Product unavailable

Bronisław W. Zubert OFM
ISBN: 83-7363-254-9
Pages: 718
Format: B5
Year: 2005
Languages: Polish, German, Slovak, English

Wybór pism jest próbą ukazania fragmentu dorobku naukowego jednego z najwybitniejszych kanonistów - profesora Bronisława Wenantego Zuberta OFM. Ojciec Profesor koncentruje sie przede wszystkim wokół zagadnień z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego, zakonnego oraz prawa sakramentów świętych. Pro iure et vita może służyć pracownikom sądów kościelnych, duszpasterzom, dydaktykom, a także studentom prawa kanonicznego.


SPIS TREŚCI

Przedmowa - Antoni Dębiński
Vorwort - Antoni Dębiński
Od redaktora - Elżbieta Szczot
Vom Herausgeber - Elżbieta Szczot
Wykaz publikacji prof. dr. hab. Bronisława W. Zuberta OFM


PRAWO MAŁŻEŃSKIE

Przeszkoda wieku do zaręczyn i małżeństwa w prawie rzymskim
Małżeńska przeszkoda wieku w Dekrecie Gracjana i u pierwszych dekretystów
Przeszkoda wieku do małżeństwa w dekretałach papieskich i nauce prawa w drugiej połowie XII wieku
Przeszkoda wieku do małżeństwa w dekretałach papieskich i literaturze kanonistycznej XIII wieku
Nowe ujęcie nieznajomości istoty małżeństwa w doktrynie i w jurysprudencji
Koncepcja małżeństwa chrześcijańskiego na początku reformacji
Wiedza konieczna a zgoda na małżeństwo sakramentalne
Consensus sacramentalis facit nuptias?
Das notwendige Mindestwissen und der Konsens zur sakramentalen Eheschliessung
Error in persona et in qualitate personae
Error in persona und error in qualitate personae
Biseksualizm a zdolność do zgody małżeńskiej
Znaczenie klauzuli Si pudla apparet cognita w kanonistyce późnego średniowiecza
The Meaning of Si puella apparet cognita Clausal in the Canon Law of Late Medieval Ages
Kształtowanie się klauzuli nisi malitia suppleat aetatem w kanonicznym prawie małżeńskim XII wieku
Niektóre aspekty prawne adulterium - w sumie Elegantius in iure diuino


PRAWO ZAKONNE

Spowiedź zakonników i zakonnic w świetle dekretu Dum canonicarum z 8 XII 1970 roku
Apostolstwo zakonników i jego włączenie w ogólną działalność duszpasterską Kościoła partykularnego
Partycypacja wiernych w duchowości instytutu zakonnego
Przyczyny, przebieg i skutki reorganizacji zgromadzeń ukrytych o. Honorata przez biskupów Królestwa w latach 1907-1908
Ograniczenia w realizacji własnego charyzmatu przez instytuty zakonne w okresie rządów totalitarnych w Polsce (1945-1989)
Die Einkünfte der Ordensleute und Mitglieder der Gesellschaften des Apostolischen Lebens, die durch deren eigenen Einsatz oder im Hinblick auf das Institut erworben werden (vgl. c. 668 §3 und c. 741 §2)
Dochody zakonników i członków stowarzyszeń życia apostolskiego nabywane "własnym staraniem" lub "ze względu na instytut"


PRAWO SAKRAMENTALNE

Interkomunia w świetle nowego Kodeksu
Eucharystia centrum wspólnoty zakonnej
Chrzest - podstawą nowej podmiotowości prawnej
Chrzest dziecka wbrew woli rodziców. Próba krytycznej wykładni kan. 868 §2 KPK 1983
Eucharystia w życiu i posłudze kapłana. Refleksje kanonisty
Sakrament namaszczenia chorych. Próba wykładni obowiązujących przepisów kodeksowych
Sacramentale sigillum inviolabile est


SCRIPTA DIVERSA

Prawa chorego we wspólnocie Kościoła
Die Rechtsstellung der Kranken in der Communio Ecclesiae
Az Allam es az Egyhaz viszonya Lengyelorszagban az uj Konkordätum alapjän
Prawo wiernego do własnej drogi życia duchowego

This product was added to our catalog on Monday 19 December, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 9 of 47 in category Commemorative Books  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Parricidium w prawie rzymskim
$ Parricidium w prawie rzymskim
$ Miasto w pejzażu malarskim XV wieku
$ Miasto w pejzażu malarskim XV wieku
Dawne literatury romańskie. Specyfika - związki - dziedzictwo
Dawne literatury romańskie. Specyfika - związki - dziedzictwo
Salus rei publicae suprema lex
Salus rei publicae suprema lex
Incestum w prawie rzymskim
Incestum w prawie rzymskim
An Ghaeilge. Podręcznik języka irlandzkiego
An Ghaeilge. Podręcznik języka irlandzkiego
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce