Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Natural sciences » 9788373637634 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
Szacowanie podstawy opodatkowania jako jeden ze sposobów ustalenia jej wielkości
Szacowanie podstawy opodatkowania jako jeden ze sposobów ustalenia jej wielkości
32,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Krajobraz i ogród wiejski. T. 5
Zmienność krajobrazów otwartych
[9788373637634]
26,00zł
Product unavailable

red. Janusz Janecki, Zbigniew Borkowski
ISBN:
978-83-7363-763-4
Stron: 278
Format: B5
Rok wydania: 2008
Language: Polish


Spis treści

Sławomir Gzell, Uwarunkowania zmian w modelu łączenia miasta z jego otoczeniem
Conditions of changes in the model of connection among a city and its environment

Janusz Janecki, Fizjonomiczny wyraz zmienności krajobrazu otwartego
Physiognomical expression of changeability of open landscape

Zbigniew Borkowski, Krajobrazy niedomknięte jako skutek zmienności krajobrazów kulturowych
Ajar landscapes as a result of changeability of cultural landscapes

Wojciech Kosiński, Paweł Byrski, Przemysław Kowalski, Środowiskowe aspekty architektoniczno-krajobrazowej rekompozycji wieży na Śnieżniku
Environmental aspects of landscape-architectonical recomposition of lookout tower on Śnieżnik Kłodzki

Małgorzata Milecka, Anna Różańska, Forma własności parku a trwałość jego kompozycji
The Ownership Form of Parks as a Factor of Composition Permanence

Elżbieta Cichocka, Wojciech Goszczyński, Warunki wzrostu i rozwoju drzew w krajobrazie wiejskim i miejskim Mazowsza
Conditions of trees growth and development in urban and country landscape of Mazowsze area

Jarosław Janecki, Zmienność przestrzeni "umiastowionej"
The changing of the urban space

Kamila Wyrzykowska, Rolnictwo a zmienność krajobrazu
The farming but the changeability of the landscape

Eugeniusz Zybura, Analityczne ujęcie problemu wyciszenia hałasu fizykalnego w krajobrazie otwartym
Analytical formulation of the problem of suppression of physical noise in open countryside

Eugeniusz Zybura, Model matematyczny aproksymacji cech biofizycznych elementów środowiska ekologicznego człowieka
Mathematical model for approximation of biophysical characteristics of constituents of human ecological environment

Ewa Trzaskowska, Janusz Janecki, Zmienność przestrzenna jednostek roślinności potencjalnej i krajobrazów roślinnych gminy Tomaszów Lubelski
Spatial variations potential natural vegetations landscape in district Tomaszów Lubelskiego

Piotr Szkołut, Przekształcenia układów parkowo-dworskich w krajobrazie otwartym Lubelszczyzny
Transformations of manor house gardens in an open rural landscape of Lubelszczyzna

Ewa Mackoś, Zmiany w krajobrazie otwartym Tatr i Podhala
Open landscape changes of the Tatra Mountains and Podhale area

Konrad Niedźwiedź, Zmienność krajobrazu otwartego w świetle potrzeb gospodarki pasiecznej
Open landscape variation in the light of apiculture's needs

Ewa Trzaskowska, Wyciszanie "hałasu optycznego" w krajobrazie otwartym na przykładzie gminy Wólka
Silencing "optic noise" in open landscape for instance district Wólka

Piotr Szkołut, Janusz Janecki, Koncepcja odtworzenia otoczenia dworku Kochanowskich w Sycynie
Idea of reconstruction nearest enviroment of Kochanowskis' mansion in Sycyna

Małgorzata Milecka, Krajobraz opactwa sulejowskiego - historia przekształceń
The Sulejów Abbey landscape - history of transformations

Dorota Kiełsznia, Przekształcenia krajobrazu kulturowego Żoliborza Historycznego oraz potencjalne zagrożenia
Transformation of Cultural Landscape of Żoliborz Historyczny and potential threats

Magdalena Lubiarz, Stan zdrowotny dębów szypułkowych (Quercus robur L.) w krajobrazie naturalnym i zdegradowanym Lubelszczyzny
Condition of common oaks {Quercus robur L.) in natural and degraded landscape of Lubelszczyzna

Jan Kamiński, Znaczenie i estetyczna rola ścieżek na terenach miejskich
Significance and aesthetic role of footpaths in urban spaces

Joanna Renda, Barwy kwiatów drzew i krzewów iglastych
The Colours of Gymnosperm Flowers


Paweł Adamiec, Na skraju krajobrazu otwartego... "Tradycja miejsca" na terenie parku przyrodniczego w dzielnicy Rury w Lublinie
On the edge of the open landscape... "Tradition of the place" of natural park in the district Rury in Lublin

Piotr Kulesza, Altany ogrodowe - przeszłość i współczesność. Zmiany w zastosowaniu altan w założeniach wiejskich i miejskich na Lubelszczyźnie
Garden arbours - past and the present day Changes in using of arbours in country and town gardens in Lubelszczyzna

This product was added to our catalog on Friday 21 November, 2008.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 16 of 20 in category Natural sciences  Next product
Customers who bought this product also purchased
Dzieła. Tom 19: Człowiek w kulturze
Dzieła. Tom 19: Człowiek w kulturze
$ Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej
$ Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej
$ Uznawanie związków religijnych w Polsce (1944-1989) narzędziem dyskryminacyjnej polityki władz
$ Uznawanie związków religijnych w Polsce (1944-1989) narzędziem dyskryminacyjnej polityki władz
Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 10
Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 10
$ Więksi i mniejsi prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku
$ Więksi i mniejsi prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku
$ Szkoły parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 1772-1869
$ Szkoły parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 1772-1869
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce