Wydawnictwo KUL
  Catalog » Natural sciences » 9788373639300 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu
Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu
100,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Zmiany awifauny lęgowej zieleni miejskiej Lublina w latach 1982-2007 oraz ich przyczyny
[9788373639300]
29,40zł
12,00zł
You save: 17,40zł
Product available

Waldemar Biaduń
ISBN:
978-83-7363-929-4
Pages: 160
Format: B5
Year: 2009
Language: Polish

Celem niniejszej pracy jest próba syntezy dotychczasowych, odmiennych prób rozwiązania problemu kształtowania się zespołów awifauny w mieście. Podjęto w niej próbę analizy zmian składu jakościowego i ilościowego zgrupowań lęgowych ptaków zieleni wysokiej Lublina w okresie 1982-2007 na tle zmian różnych czynników mogących kształtować obraz awifauny lęgowej badanych terenów w tym czasie.
Przyjęto, że o awifaunie danego obszaru decyduje szereg czynników lokalnych (np. struktura szaty roślinnej i czynniki antropogeniczne na badanych terenach w ich otoczeniu i w skali miasta) i globalnych (zmiany zasięgu geograficznego i stanu ogólnego populacji, procesy synurbizacyjne). W niniejszej pracy wyróżniono 3 rodzaje uwarunkowań:
- dotyczące bezpośrednio badanych terenów, w tym m.in. wielkość, charakter użytkowania, położenie, struktura roślinności (wiek drzewostanu, zwarcie koron, obfitość podszytu) i stopień urbanizacji (w tym np. zmiany infrastruktury, ruch ludzi, zabiegi pielęgnacyjne czy aktywna ochrona);
- dotyczące otoczenia badanych terenów: struktura użytkowania areału w bliższym i dalszym sąsiedztwie (do granic miasta włącznie);
- działające w skali regionu i większej: zmiany zasięgu geograficznego i stanu ogólnego populacji poszczególnych gatunków oraz procesy synurbizacji. (ze Wstępu)SPIS TREŚCI

WSTĘP

1. MATERIAŁY I METODY
1.1. Teren badań
1.1.1. Charakterystyka miasta
1.1.2. Charakterystyka terenów objętych badaniami ilościowymi
1.1.2.1. Charakterystyka ogólna
1.1.2.2. Opis analizowanych czynników siedliskowych
1.2. Metody badań terenowych
1.3. Analiza danych
1.3.1. Wyróżnione parametry charakterystyki zgrupowań lęgowych
1.3.2. Analiza statystyczna
1.3.3. Używane skróty i pojęcia

2. WYNIKI BADAŃ
2.1. Zmiany awifauny lęgowej
2.1.1. Liczba gatunków
2.1.2. Regularność gniazdowania i zmiany składu gatunkowego
2.1.3. Zmiany liczebności i struktury zgrupowań lęgowych
2.1.3.1. Zagęszczenie ogólne
2.1.3.2. Struktura dominacji ilościowej
2.1.3.3. Liczba i udział dominantów
2.1.3.4. Gildie gniazdowe
2.1.3.5. Gildie pokarmowe i sposób żerowania
2.1.3.6. Osiadłość
2.1.4. Przegląd grup gatunków wg charakteru zmian
2.2.Wybrane czynniki lokalne a zmiany awifauny
2.2.1. Czynniki charakteryzujące poszczególne tereny
2.2.1.1. Wielkość i charakter użytkowania
2.2.1.2. Położenie
2.2.1.3. Zaawansowanie urbanizacji
2.2.1.4.Tempo przekształceń terenu
2.2.1.5. Stan drzewostanu
2.2.1.6. Podszyt i "powierzchnia martwa"
2.2.1.7. Sztuczne miejsca lęgowe
2.2.1.8. Natężenie ruchu ludzi
2.2.1.9. Obecność drapieżników
2.2.2. Struktura otoczenia badanych terenów
2.2.2.1. Długość ulic i natężenie ruchu
2.2.2.2. Udział zabudowy
2.2.2.3. Bogactwo zieleni
2.2.2.4. Tereny otwarte

3. DYSKUSJA
3.1. Czynniki lokalne a parametry ogólne zgrupowań lęgowych awifauny
3.1.1. Czynniki statyczne
3.1.1.1. Wielkość i charakter użytkowania
3.1.1.2. Położenie w mieście i gradient urbanizacji
3.1.2. Czynniki dynamiczne
3.1.2.1. Struktura roślinności
3.1.2.2. Presja urbanizacyjna
3.1.2.3. Drapieżnictwo i konkurencja międzygatunkowa
3.1.2.4. Otoczenie badanych terenów
3.2. Zmiany statusu poszczególnych gatunków
3.2.1. Wpływ czynników lokalnych
3.2.2. Czynniki działające w szerszej skali
3.2.2.1. Zmiany zasięgu
3.2.2.2. Zmiany stanu ogólnego populacji
3.2.2.3. Synurbizacja
3.3. Mechanizmy zmian awifauny lęgowej zieleni miejskiej - próba syntezy
3.3.1. Struktura zgrupowań lęgowych - aktywne i pasywne synantropy
3.3.1.1. Liczba gatunków lęgowych
3.3.1.2. Różnorodność gatunkowa
3.3.1.3. "Homogenizacja" awifauny
3.3.1.4. Gildie gniazdowe
3.3.1.5. Czynniki decydujące o charakterze zgrupowań
3.3.2. Dynamika liczebności na tle zmian w skali miasta
3.3.2.1. Dynamika zagęszczenia zgrupowań lęgowych zieleni miejskiej
3.3.2.2. Przepływ osobników między różnymi siedliskami w mieście
3.3.3. Prawidłowości funkcjonowania zgrupowań lęgowych w zieleni miejskiej
3.3.3.1. Czy istnieje uniwersalny mechanizm zmian?
3.3.3.2. Pojemność siedliska a wielkość populacji
3.3.3.3. Ranga czynników lokalnych i globalnych
3.3.3.4. Wpływ zmian klimatycznych i zanik cech migracyjnych

4. WNIOSKI KOŃCOWE
5. PIŚMIENNICTWO
6. SUMMARY

SPIS RYCIN I TABEL
TABELE

This product was added to our catalog on Friday 20 November, 2009.
Reviews
Previous product  Product 2 of 21 in category Natural sciences  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Obraz i żywioły
$ Obraz i żywioły
Występowanie stawonogów na róży dzikiej (Rosa canina L.) i róży pomarszczonej (Rosa rugosa Thunb.) w zieleni miejskiej Lubelszczyzny i Mazowsza Zachodniego
Występowanie stawonogów na róży dzikiej (Rosa canina L.) i róży pomarszczonej (Rosa rugosa Thunb.) w zieleni miejskiej Lubelszczyzny i Mazowsza Zachodniego
Krajobrazy Lublina. Roślinność naturalna
Krajobrazy Lublina. Roślinność naturalna
Koncepcja zrównoważonego rozwoju w prawie Unii Europejskiej
Koncepcja zrównoważonego rozwoju w prawie Unii Europejskiej
Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska
Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska
$ Krajobraz i ogród wiejski. T. 4<br> Dziś i jutro wsi
$ Krajobraz i ogród wiejski. T. 4
Dziś i jutro wsi
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce