Wydawnictwo KUL
  Catalog » Natural sciences » 9788380613157 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Substance and Function of Phonological Primes in the Government Phonology Tradition
Substance and Function of Phonological Primes in the Government Phonology Tradition
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Ćwiczenia z mikrobiologii dla studentów Inżynierii Środowiska
[9788380613157]
30,00zł
Product unavailable

eds. Sylwia Terpiłowska, Katarzyna Czarnek
ISBN:
978-83-8061-315-7
Pages: 188
Format: B5
Year: 2016
Language: Polish


SPIS TREŚCI

1. Dobra praktyka laboratoryjna i HACCP
1.1. Defi nicja i założenia Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
1.2. Organizacja jednostki badawczej i jej personel
1.2.1. Organizacja jednostki badawczej i jej personel
1.2.2. Kierownik badania
1.2.3. Główny wykonawca
1.2.4. Personel badawczy
1.3. System Zapewniania Jakości
1.4. Pomieszczenia
1.5. Przyrządy pomiarowe, materiały i odczynniki
1.6. Systemy badawcze
1.7. Materiały badane i materiały odniesienia
1.8. Standardowe Procedury Robocze
1.9. Przeprowadzenie badania
1.10. Archiwizacja zapisów i materiałów
1.11. HACCP

2. Mikroskopia świetlna
2.1. Budowa i zasada działania mikroskopu świetnego
2.1.1. Budowa mikroskopu świetlnego
2.1.2. Droga światła w mikroskopie świetlnym
2.1.3. Obraz powstający w mikroskopie świetlnym
2.1.4. Podstawowe pojęcia w mikroskopii
2.2. Odmiany mikroskopu optycznego
2.2.1. Budowa mikroskopu kontrastowo-fazowego
2.2.2. Mikroskop interferencyjny
2.2.3. Mikroskop polaryzacyjny
2.2.4. Mikroskop fl uorescencyjny
2.3. Mikroskop konfokalny
2.4. Przygotowanie preparatu do obserwacji w mikroskopie świetlnym

3. Mikroskopia elektronowa
3.1. Budowa i zasada działania mikroskopu elektronowego transmisyjnego
3.1.1. Obraz w mikroskopie transmisyjnym elektronowym
3.2. Budowa i zasada działania skaningowego mikroskopu elektronowego
3.3. Przygotowanie preparatów w mikroskopie elektronowym
3.4. Porównanie mikroskopii świetlnej i elektronowej

4. Mikroskop sił atomowych

5. Mycie szkła i przygotowanie do sterylizacji
5.1. Zasady przygotowania szkła nowego do użytku
5.2. Zasady mycia szkła i plastiku
5.3. Przygotowanie szkła i plastiku do sterylizacji
5.4. Gospodarka odpadami

6. Sterylizacja (wyjaławianie)
6.1. Metody fi zyczne
6.1.1. Sterylizacja termiczna sucha
6.1.1.1 Wyjaławianie przez wyżarzanie
6.1.1.2 Wyjaławianie przez opalanie
6.1.1.3 Wyjaławianie gorącym suchym powietrzem
6.1.2. Sterylizacja termiczna mokra - parą wodną
6.1.2.1 Wyjaławianie przez gotowanie
6.1.2.2 Wyjaławianie w aparacie Kocha
6.1.2.3 Wyjaławianie w autoklawie
6.1.3. Sterylizacja promieniami ultrafi oletowymi
6.1.4. Sterylizacja promieniami jonizującymi
6.1.5. Sterylizacja plazmowa
6.2. Metody mechaniczne
6.3. Metody chemiczne (dezynfekcja)

7. Podłoża mikrobiologiczne
7.1. Wymagania stawiane pożywkom
7.2. Podział pożywek
7.2.1. Podział pożywek ze względu na ich skład chemiczny
7.2.2. Podział pożywek ze względu na ich konsystencję
7.2.3. Podział pożywek ze względu na wymagania odżywcze drobnoustrojów
7.3. Zasady przygotowania pożywek

8. Posiewy mikrobiologiczne
8.1. Metody otrzymywania czystych kultur
8.1.1. Metoda posiewu redukcyjnego
8.1.2. Metoda posiewu powierzchniowego (płytek mazanych)
8.1.3. Metoda posiewu wgłębnego (płytek lanych)
8.1.4. Metoda seryjnych rozcieńczeń
8.1.5. Metoda replik

9. Typy wzrostu na różnych podłożach
9.1. Wzrost na podłożu płynnym
9.1.1. Zapotrzebowanie drobnoustrojów na tlen
9.2. Wzrost na podłożu stałym - skos agarowy
9.3. Wzrost na podłożu stałym - płytka Petriego
9.4. Wzrost w hodowli kłutej na słupku żelatynowym
9.5. Wzrost na słupku agarowym

10. Barwienie drobnoustrojów
10.1. Technika sporządzania preparatów mikroskopowych
10.2. Barwniki stosowane w mikrobiologii
10.3. Podział metod barwienia
10.3.1. Barwienie proste pozytywne
10.3.2. Barwienie proste negatywne
10.3.3. Barwienie złożone pozytywne
10.3.3.1 Barwienie metodą Grama
10.3.3.2 Barwienie metodą Writza (Schaeff er - Fultona)
10.3.4. Barwienie złożone pozytywno - negatywne
10.3.4.1 Barwienie metodą Burri - Grinsa
10.4. Barwienie drożdży

11. Higiena mikrobiologiczna mycia rąk

12. Jakość higieniczna mleka

13. Osad czynny

14. Wrażliwość na antybiotyki

15. Analiza mikrobiologiczna gleby
15.1. Obieg azotu
15.1.1. Asymilacja azotu cząsteczkowego
15.1.2. Proteoliza
15.1.3. Amonifi kacja
15.1.4. Nitryfi kacja
15.1.5. Denitryfi kacja

16. Analiza sanitarna wody

17. Analiza mikrobiologiczna powietrza
17.1. Skład powietrza
17.2. Bioaerozole - postać mikroorganizmów w powietrzu
17.3. Mikrofl ora powietrza

18. Podstawy diagnostyki wirusologicznej

19. Badanie czystości mikrobiologicznej wyrobów kosmetycznych

Literatura

This product was added to our catalog on Tuesday 17 January, 2017.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 16 of 21 in category Natural sciences  Next product
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce