Wydawnictwo KUL
  Catalog » SALE » 9788373636262 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Administracyjno-prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach społeczeństwa informacyjnego
Administracyjno-prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach społeczeństwa informacyjnego
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne. Studium pastoralno-katechetyczne
[9788373636262]
33,00zł
12,00zł
You save: 21,00zł
Product available

Halina Wrońska CMW
ISBN:
978-83-7363-626-2
Pages: 516
Format: B5
Year: 2007

Praca s. dr Haliny Wrońskiej jest od dawna oczekiwaną publikacją. Dotyczy ona problemu współzależności między katechezą a grupami parafialnymi i szkolnymi oraz wykorzystania bogatego, a dotychczas niedostatecznie docenianego potencjału wychowawczego i formacyjnego małych grup szkolnych i parafialnych w skuteczniejszym osiąganiu celów katechezy. Podjęty problem rozwiązany jest wielowymiarowo i interdyscyplinarnie. Praca jest cennym wkładem do badań katechetycznych; stanowi solidne opracowanie naukowe aktualnego i ważnego problemu katechetycznego. Rozprawa odpowiada na apel Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, wzywającej wykładowców katechetyki do pogłębionej refleksji nad skutecznością dzisiejszej katechezy. Praca nie tylko zawiera taką refleksję, ale także podaje wnioski i wskazania pastoralne. (z Recenzji)


SPIS TREŚCI

WSTĘP


ROZDZIAŁ I
RELACJE MIĘDZY NAUCZANIEM RELIGII W SZKOLE A KATECHEZĄ PARAFIALNĄ

1. Ukierunkowanie nauczania religii w szkole
1.1. Koncepcje nauczania religii w szkole w krajach Europy Zachodniej
1.2. Poszukiwanie modelu nauczania religii w Polsce
1.3. Cele, zadania i metody realizacji lekcji religii w szkole
2. Specyfika katechezy parafialnej
2.1. Parafia miejscem realizacji katechezy
2.2. Cele i zadania katechezy parafialnej
2.3. Katecheza permanentna dostosowana do wieku
3. Komplementarność nauczania religii w szkole i katechezy parafialnej
3.1. Dyskusje nad relacją między szkolnym nauczaniem religii a katechezą parafialną
3.2. Komplementarność nauczania religii w szkole i katechezy parafialnej według dokumentów Kościoła
3.3. Korelacja nauczania religii z edukacją szkolną
3.4. Komplementarność nauczania religii w szkole i katechezy parafialnej w Programie nauczania religii


ROZDZIAŁ II
GRUPA JAKO ŚRODOWISKO KATECHETYCZNO-WYCHOWAWCZE

1. Pojęcie, rodzaje i dynamika funkcjonowania grupy
1.1. Pojęcie i rodzaje grup
1.2. Dynamika funkcjonowania grupy
2. Grupy szkolne i ich znaczenie wychowawcze
2.1. Rola klasy szkolnej w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych
2.2. Struktura i morale grupy klasowej
2.3. Znaczenie wychowawcze grup szkolnych
3. Grupy parafialne i ich znaczenie pastoralno-katechetyczne
3.1 Znaczenie pastoralno-katechetyczne grup parafialnych
3.2. Katecheza w ruchach i grupach religijnych


ROZDZIAŁ III
WPŁYW GRUPY NA TOŻSAMOŚĆ KATECHEZY

1. Znaczenie grupy w przepowiadaniu słowa Bożego i w liturgii
1.1. Rola Biblii w katechezie małych grup
1.2. Rola liturgii w katechezie małych grup
2. Rola grupy w rozwoju wiary i życia chrześcijańskiego
2.1. Wiara jako łaska i dar
2.2. Wiara wyrażona świadectwem życia
2.3. Katecheza kulturowa wychowująca do życia chrześcijańskiego
2.4. Postawa wiary drogą do życia chrześcijańskiego
3. Współpraca katechetyczna różnych grup i środowisk
3.1. Współpraca katechetyczna rodziny i parafii
3.2. Współpraca rodziny i parafii ze szkołą
3.3. Współpraca katechetyczna z mediami


ROZDZIAŁ IV
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W GRUPIE JAKO INSPIRACJA DLA KATECHEZY

1. Czynniki wspólnototwórcze katechezy
1.1. Wspólnotowy charakter katechezy
1.2. Rola słowa Bożego w katechezie wspólnotowej
1.3. Znaczenie modlitwy i liturgii dla katechezy wspólnotowej
2. Katechetyczny dialog międzyosobowy
2.1. Pojęcie i warunki dialogu
2.2. Katecheza w służbie dialogu zbawczego
2.3. Dialog katechety z katechizowanymi
2.4. Dialog katechety z rodzicami uczniów i z gronem pedagogicznym
3. Animacyjna postawa katechety
3.1. Ogólna charakterystyka postaw
3.2. Animacja jako styl relacji osobowych katechety
3.3. Katecheta-animator wobec napięć i konfliktów w grupie


ROZDZIAŁ V
PROPOZYCJE METODYCZNE SŁUŻĄCE DYNAMIZOWANIU KATECHEZY

1. Formacja permanentna katechetów
1.1. Formacja permanentna w służbie rozwoju osobowości katechety
1.2. Czynniki sprzyjające formacji katechetów
1.3. Miejsce formacji permanentnej w programie duszpasterskim
1.4. Ośrodki i formy formacji
2. Programowanie katechetyczne
2.1. Istota i etapy programowania
2.2. Organizacja programowania
2.3. Współpraca różnych podmiotów programowania katechetycznego
3. Koordynacja i weryfikacja działalności katechetycznej
3.1. Koordynacja jako etap zorganizowanej działalności katechetycznej
3.2. Rola koordynacyjna różnych podmiotów katechezy
3.3. Weryfikacja jako etap zorganizowanej działalności katechetycznej
3.4. Samokontrola i samoocena pracy katechetycznej

ZAKOŃCZENIE

WYKAZ SKRÓTÓW

BIBLIOGRAFIA

SUMMARY

RIASSUNTO

TABLE OF CONTENTS

INDICE

This product was added to our catalog on Thursday 13 December, 2007.
Reviews
Previous product  Product 112 of 361 in category SALE  Next product
Customers who bought this product also purchased
Biblia wierszem dziś. Studium językowo-stylistyczne
Biblia wierszem dziś. Studium językowo-stylistyczne
$ Pierwsza i Druga Księga Kronik
$ Pierwsza i Druga Księga Kronik
$ Księga Tobiasza. Księga Judyty. Księga Estery
$ Księga Tobiasza. Księga Judyty. Księga Estery
$ Pierwsza i Druga Księga Machabejska
$ Pierwsza i Druga Księga Machabejska
$ Księga Ezdrasza. Księga Nehemiasza
$ Księga Ezdrasza. Księga Nehemiasza
$ Edukacja amerykańska. Drogi i bezdroża
$ Edukacja amerykańska. Drogi i bezdroża
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce