Wydawnictwo KUL
  Catalog » SALE » 8373632336 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
The Biblical Annals. Volume 10(67)-1-4 2020
The Biblical Annals. Volume 10(67)-1-4 2020
68,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Ja - człowiek
[8373632336]
29,40zł
9,00zł
You save: 20,40zł
Product unavailable

Mieczysław Albert Krąpiec
ISBN: 83-7363-233-6
Stron: 492
Format: B5
Rok wydania: 2005

Człowiek pracuje i myśli nie po to jedynie, by swoje życie uczynić coraz bardziej wygodnym i użytecznym, gdyż poza użytecznością, wygodą, funkcjonalnością istnieją jeszcze inne, nigdy nie przestarzałe wartości, których przedmiotem jest sam człowiek. A najwznioślejsze czynności człowieka - poznanie jako takie, miłość, twórczość - są tymi istotnie ludzkimi wartościami, których nie można traktować tylko użytkowo. I najważniejsze 'aktywności'osoby ludzkiej: kontemplacja prawdy i piękna oraz realizacja dobra, zawsze były uznawane za jedynie godny cel życia człowieka.
Nauki mające za przedmiot swoich dociekań samego człowieka, jego kulturowe wytwory, a więc nauki humanistyczne, nie mogą się zdezaktualizować. Człowiek bowiem sam w sobie, w swoich najbardziej ludzkich czynnościach i dążeniach jest interesującym i ogromnie ważnym przedmiotem poznania. Nie znamy bezpośrednio siebie samych, nie mamy bezpośredniej intuicji naszej natury, ale możemy się poznawać pośrednio w naszych czynnościach i wytworach. Okrężna droga poznania człowieka, poprzez jego funkcje i wytwory, może okazać, kim jest sam człowiek, jaki jest sens jego życia, jakie są jego istotne funkcje i warunki ich wykonywania, jakie jest jego przeznaczenie. Będzie to głównym przedmiotem rozważań dokonywanych w niniejszej książce.SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Z metafilozofu człowieka (Stanisław Kamiński)

Rozdział I. U źródeł teorii człowieka
1. Wierzeniowe źródła teorii człowieka
2. Platońska koncepcja człowieka
3. Arystotelesowska teoria człowieka
4. Modyfikacje patrystyczne koncepcji człowieka
5. Antropologiczne poglądy Awicenny
6. Kartezjańska koncepcja człowieka
7. Kształtowanie się koncepcji filozofii podmiotu

Rozdział II. Fakt ludzki
1. Problem determinacji faktu
2. Zwierzę rozumne - treścią faktu ludzkiego

Rozdział III. Próby interpretacji faktu ludzkiego
I. Koncepcje człowieka jako tworu natury
1. Interpretacja biologiczno-ewolucyjna
A. Ewolucjonizm przyrodniczy
B. Ewolucjonizm przyrodniczy kierowany (wizja Teilharda de Chardin)
2. Marksistowska koncepcja człowieka
3. Psychoanalityczna interpretacja człowieka
4. Filozoficzne implikacje strukturalizmu na terenie antropologii
II. Koncepcje człowieka jako podmiotu ujawniającego ducha
1. Pokartezjańskie dziedzictwo
2. Niektóre egzystencjalistyczne koncepcje człowieka
3. Maxa Schelera wizja człowieka - odwrotność mocy i wartości

Rozdział IV. Struktura bytowa człowieka
1. Analiza punktu wyjścia
2. "Ja" - podmiot samodzielnie istniejący
3. Dusza organizująca materię (forma ciała)
4. Niematerialność duszy człowieka
5. Aspekt nieśmiertelności
Rozdział V. Ciało jako współ-czynnik konstytutywny człowieka
1. Fenomen ludzkiego ciała
2. Funkcja ciała jako racji bytu człowieka 
3. Charakter bytowy ludzkiego ciała
4. Funkcje ciała w międzyludzkiej komunikacji osobowej

Rozdział VI. Człowiek i poznanie
1. Fakt ludzkiego poznania
2. Przedmiotowe uniesprzecznienie poznania
3. Podmiotowe uniesprzecznienie aktu poznania
A. Systemy aprioryczne idei wrodzonych
B. Empiryzm
C. Struktura intelektu
4. Proces intelektualnego poznania pojęciowego
5. Zasadnicze dziedziny życia intelektualnego

Rozdział VII. Kultura i intencjonalność
1. "Kultura" - jej ogólny sens
2. Podstawowe działy kultury
3. Rozumienie intencjonalności
4. Intencjonalność pierwotna i wtórna
5. Intencjonalny aspekt dzieł kultury
6. Eschatyczny wymiar kultury

Rozdział VIII. Człowiek i jego wolne działanie
1. Wolność jako fakt świadomości
2. Interpretacja faktu wolności
A. Człowiek duchowo-materialnym bytem przygodnym
B. Uczucia jako czynniki uintensywniające pożądanie
C. Wola i jej wolność
D. "Mechanizm" swobodnego wyboru
E. Budowanie się wolności w człowieku

Rozdział IX. Człowiek wobec dobra i zła moralnego
1. Podstawy bytu moralnego
A. Człowiek jako podmiot moralności
B. Układ rzeczy
C. Układ idei - prawo odwieczne
2. Byt moralny

Rozdział X. Człowiek a społeczeństwo
1. Ontyczne warunki relacji jednostki i społeczeństwa
A. Jaźń otwarta
B. Osobowość spotencjałizowana
O Dobro wspólne
2. Formy społeczeństwa a rozwój człowieka

Rozdział XI. Człowiek i religia (Zofia J. Zdybicka)
1. Rozgraniczenia wstępne
2. Fakt religijny (fenomen religii)
A. Analiza Przedmiotu relacji religijnej
B. Analiza faktu religijnego od strony podmiotu ludzkiego - przeżycie religijne
O Podstawowe formy aktywności religijnej - akty religijne (czyny religijne)
D. Fakt religijny a inne dziedziny osobowej aktywności człowieka
3. Religia jako dziedzina kultury
4. Filozoficzne ujęcie i wyjaśnienie religii
A. Religia - relacją międzypodmiotową "ja - Ty"
B. Podmiotowe uzasadnienie faktu religii - człowiek osobą spotencjalizowaną
C. Relacja świata do Boga (transcendentalna partycypacja bytu)

Rozdział XII. Osoba - jaźnią natury rozumnej
1. Koncepcja natury
2. Pole świadomości ludzkiej
3. Fakt pierwotny świadomościowego przeżycia człowieka
4. Teoria bytu osobowego

Rozdział XIII. Człowiek w perspektywie śmierci
1. Fakt śmierci
A. Śmierć "widziana" z zewnątrz
B. Fakt śmierci "widziany" od wewnątrz
C. Bytowe podstawy faktu śmierci
2. Śmierć jako osobowe przeżycie

Summary
Bibliografia

This product was added to our catalog on Tuesday 14 December, 2010.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 13 of 361 in category SALE  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Compassio Mariae w chrześcijańskim życiu duchowym. Studium na przykładzie polskiej średniowiecznej literatury i sztuki religijnej
$ Compassio Mariae w chrześcijańskim życiu duchowym. Studium na przykładzie polskiej średniowiecznej literatury i sztuki religijnej
$ U początków teologii historii w Polsce
$ U początków teologii historii w Polsce
Opera omnia T. XIII-2 - W rozmowie z czasem
Opera omnia T. XIII-2 - W rozmowie z czasem
Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego
Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego
Opera omnia T. XIII-1 - W rozmowie z czasem
Opera omnia T. XIII-1 - W rozmowie z czasem
Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej. Aktualny stan prawny
Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej. Aktualny stan prawny
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce