Wydawnictwo KUL
  Start » Teologia » 9788373636255 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Miscellanea methodologica. Wybór tekstów Andrzeja Bronka SVD i Stanisława Majdańskiego
Miscellanea methodologica. Wybór tekstów Andrzeja Bronka SVD i Stanisława Majdańskiego
60,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
$ Rady mądrości
[9788373636255]
16,00zł
6,00zł
Oszczędzasz: 10,00zł
Produkt dostępny

Seria: Jak rozumieć Pismo Święte. T. 5
ks. Stanisław Potocki
ISBN:
978-83-7363-625-5
Stron: 316
Format: B6
Rok wydania: 2007 (wydanie II)


SPIS TREŚCI

Słowo wstępne
Wykaz skrótów
Ważniejsze wprowadzenia do Ksiąg mądrościowych


ROZDZIAŁ I
DROGI MĄDROŚCI
KSIĘGA PRZYSŁÓW

1. Rekomendacja Mądrości (1,1-7)

2. Mądrość przysłów (10,1 - 22,16; 25 - 29)
a) Geneza i ogólne cechy przysłów
b) Przysłowia orzekające
c) Przysłowia oceniające
d) Przysłowia porównujące
e) Przysłowia z napomnieniami
f) Inne typy przysłów

3. Mądrość natury (30,1-33)
a) Wiedza i wiara Agura (30,1-14)
b) Mądrość przysłów liczbowych (30,15-33)

4. Mądrość nauczająca (1,8 - 9,18; 22,17 - 24,34)
a) Mądrość dworska (22,17 - 24,34)
b) Proces mądrościowej formacji szkolnej (1,8-19; 2 - 7)

5. Mądrość objawiona (1,20-33; 8)

6. Mądrość niewiast (31,1-9; 31,10-31)

7. Ekskurs I. Mądrość króla Salomona

8. Ekskurs II. Szkoła izraelska

9. Ekskurs III. Mądrość Starożytnego Wschodu
a) Mądrość Egiptu
b) Mądrość Mezopotamii
c) Mądrość Kanaanu


ROZDZIAŁ II
TAJEMNICA CIERPIENIA NIEZAWINIONEGO
KSIĘGA HIOBA

1. Cierpienia sprawiedliwego Hioba (1-2)

2. Cierpienie w ujęciu nauki o odpłacie i w świetle doświadczenia (3-31)
a) Monolog Hioba (3,1-26)
b) Pierwsza seria dialogów (4, - 14)
c) Druga seria dialogów (15-21)
d) Trzecia seria dialogów (22 - 27)
e) Poemat o mądrości (28,1-28)
f) Monolog Hioba (29 - 31)

3. Bóg a ludzkie cierpienie (32 - 37)
a) Mowa uwierzytelniająca (32,6-22)
b) Bóg wzywa człowieka do nawrócenia (33,1-33)
c) Bóg jest sprawiedliwy (34,1-37)
d) Zależność człowieka od Boga (35,1-16)
e) Bóg jest wszechmocny i łaskawy (36-37)

4. Postawa człowieka wobec tajemnicy cierpienia niezawinionego (38, 1-42,6)
a) Wiedza czy wiara? (38, 2 - 39,30)
b) Odpowiedź Hioba (40,1-5)
c) Bunt czy uległość? (40,6 - 41,26)
d) Odpowiedź Hioba (42,1-6)

5. Wywyższenie cierpiącego Hioba (42,7-17)
a) Moc cierpienia (42,7-9)
b) Nagroda wierności (42,10-17)


ROZDZIAŁ III
MARNOŚĆ RZECZY TEGO ŚWIATA
KSIĘGA KOHELETA

1. Wyjściowa teza Koheleta o marności świata (1,1-2)

2. Ogólna charakterystyka rzeczywistości ziemskiej (1,3-11)
a) Praca nie zapewnia człowiekowi trwałych korzyści na ziemi (1,3 - 4)
b) Świat tworzy zamknięty w sobie krąg rządzony niezmiennymi prawami (1,5-7)
c) Ziemia nie potrafi zaspokoić aspiracji człowieka (1,8-10)
d) Człowiek nie zostawia po sobie żadnej pamięci (1,11)

3. Marność owoców pracy człowieka (1,12 - 2,26)
a) Charakterystyka króla Koheleta (1,12 - 15)
b) Marność osiągnięć Koheleta (1,16-2,11)
c) Marność doczesnego życia człowieka (2,12-26)

4. Marność ziemskiej egzystencji człowieka (3,1 - 5,19)
a) Refleksja nad czasem (3,1 - 8)
b) Człowiek w planach Bożych (3,9 - 22)
c) Człowiek w społeczności ludzkiej (4,1 - 16)
d) Potrzeba roztropności (4,17 - 5,19)

5. Marność ziemskiego losu człowieka (6,1 - 9,10)
a) Dobra ziemskie mają wartość ograniczoną (6,1 - 7,25)
b) Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne (7,26 - 8,15)
c) Wnioski końcowe (8,16 - 9,10)

6. Postawa człowieka wobec procesu przemijania (9,11-12,8)


ROZDZIAŁ IV
PIEŚŃ O MIŁOŚCI
PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI

1. Ogólna charakterystyka Pieśni
a) Pochodzenie i właściwości literackie
b) Metody interpretacji

2. Miłość jest mocna i zwycięska (1,2-3,5)
a) Miłość wyzwala (1,2 - 2,7)
b) Miłość jednoczy (2,8 - 3,5)

3. Miłość jest piękna i szlachetna (3,6 - 6,9)

4. Miłość jest jedna i jedyna (6,10 - 8,4)

5. Moc miłości (8,4 - 14)
a) Miłość jest mocna jak śmierć (8,5c - 7)
b) Miłość a samodzielność (8,8 - 10)
c) Odpowiedzialność za miłość (8,11 - 12)

6. Ekskurs I. Małżeństwo w okresie Starego Testamentu

7. Ekskurs II. Teologiczna symbolika małżeństwa


ROZDZIAŁ V
MĄDROŚĆ PRAWA
KSIĘGA MĄDROŚCI SYRACHA

1. Ogólna charakterystyka autora i jego dzieła

2. Wszelka mądrość pochodzi od Boga (1,1 - 4,10)
a) Mądrość, pobożność i karność (1,1 - 30)
b) Próba pobożności (2,1 - 18)
c) Niektóre przymioty człowieka pobożnego (3,1 - 4,10)

3. W służbie mądrości (4,11 - 6,17)
a) Proces formacji mądrościowej (4,11 - 19)
b) Co naprawdę zawstydza człowieka (4,20 - 30)
c) Nie należy ulegać skłonności do posiadania (4,31 - 5,8)
d) Nie należy nadużywać mowy (5,9 - 6,4)
e) Należy strzec się fałszywych przyjaciół (6,5 - 17)

4. Karność postępowania (6,18-14,19)
a) Nie ma mądrości bez karności (6,18 - 37)
b) Nie ściągaj na siebie zła, a zło nie dosięgnie ciebie (7,1 - 36)
c) Szczególne zagrożenia ze strony ludzi (8-9)
d) Skłonność do wielkości (10,1 - 11,6)
e) Zasada roztropnego umiaru (11,7-14,19)

5. Teologiczne podstawy formacji mądrościowej (14,20-19,19)
a) Pochwała człowieka mądrego (14,20-15,10)
b) Bóg zła nie uczynił (15,11-16,23)
c) Człowiek w planach Bożych (16,24-18,14)
d) Rady praktyczne (18,15-19,19)

6. Mądrość prawdziwa i pozorna (19,20 - 23,28)
a) Znamiona prawdziwej mądrości (19,20-30)
b) Zewnętrzne przejawy mądrości (20,1-32)
c) Mądrość serca (21,1-28)
d) Sytuacje beznadziejne (22,1-26)
e) Złe skłonności i żądze (22,27 - 23,28)

7. Mądrość Prawa (24,1-32,13)
a) Pochwała Mądrości (24,1-34)
b) Dobrzy i źli ludzie (25,1 - 26,28)
c) Ludzkie wady i cnoty (26,29 - 28,26)
d) Dobre i złe obyczaje (19,1 - 32,13)

8. Dwoistość rzeczy i zjawisk tego świata (32,14 - 39,11)
a) Duch i litera Prawa (32,14 - 33,6)
b) Wszystkie dzieła Boże są ułożone parami (33,7-19)
c) Zycie człowieka w zróżnicowanym świecie (33,20 - 36,19)
d) Oceny różnych ludzi i wykonywanych zawodów (36,20-30,11)

9. Mądrość wieku dojrzałego (39,12 - 42,14)
a) Wszystkie dzieła Boże są doskonałe (39,12-35)
b) Dobra przemijające i trwałe (40,1-16)
c) Hierarchia wartości (40,18-30)
d) Dwa oblicza śmierci (41,1-13)
e) Pouczenie o wstydliwości (41,14 - 42,8)
f) Wychowanie córki (42,9-14)

10. Mądrość Boża w dziełach stworzenia (42,15 - 43,33)

11. Mądrość Boża w dziejach sławnych mężów (44,1 - 50,24)

12. Ekskurs I. Historia hebrajskiego tekstu Mądrości Sy-racha

13. Ekskurs II. Teologia Prawa Mojżeszowego


ROZDZIAŁ VI
ORĘDZIE O ŻYCIU WIECZNYM
KSIĘGA MĄDROŚCI

1. Sprawiedliwość drogą do nieśmiertelności (1-5)
a) Apel do władców ziemi (1,1-16)
b) Błędne rozumowanie bezbożnych (2,1-24)
c) Weryfikacja zasady odpłaty (3,1 - 4,20)
d) Zwycięstwo życia nad śmiercią (5,1-23)

2. Dary Mądrości (6 - 9)
a) Apel do władców świata (6,1-21)
b) Mądrość darem Boga (6,22 - 7,21)
c) Natura i pochodzenie mądrości (7,22 - 8,1)
d) Mądrość w życiu człowieka szlachetnego (8,2-21)
e) Prośba o dar mądrości (9,1-18)

3. Końcowe zwycięstwo życia nad śmiercią (10 - 19)
a) Mądrość w dziejach ludzi sprawiedliwych (10,1-11,4)
b) Woda narzędziem kary i wybawienia (11,2-14)
c) Ekskurs: Cierpliwość i łaskawość Boga wobec pogan (11,15-12,27)
d) Ekskurs: Krytyka bałwochwalstwa (13 - 15)
e) Żaby i przepiórki (16,1-4)
f) Szarańcza i wąż miedziany (16,5-14)
g) Burza gradowa i manna (16,15-29)
h) Ciemność i światło (17,1 - 18,4)
i) Śmierć pierworodnych i ocalenie ginących (18,5-25)
j) Morze miejscem zagłady i ocalenia (19,1-22)

4. Ekskurs. Życie pozagrobowe w ujęciu Starego Testamentu

Data dodania produktu do sklepu: środa, 21 listopad 2007.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 39 z 390 
w kategorii Teologia
 Następny produkt
Jak rozumieć Pismo Święte
Apostoł Paweł. Od nawrócenia, aż po Rzym
Apostoł Paweł. Od nawrócenia, aż po Rzym
12,00zł
Faryzeusze. Historia - ewangelie
Faryzeusze. Historia - ewangelie
3,00zł
Spocząć ze swymi przodkami
Spocząć ze swymi przodkami
2,00zł
$ Chrześcijanin i czas według listów św. Pawła
$ Chrześcijanin i czas według listów św. Pawła
2,00zł
Panie, abym przejrzał! Ślepota i niewidomi w Biblii
Panie, abym przejrzał! Ślepota i niewidomi w Biblii
1,00zł
Stary Testament odczytany na nowo
Stary Testament odczytany na nowo
3,15zł
Egzystencjalna lektura Biblii
Egzystencjalna lektura Biblii
5,25zł
Potop biblijny
Potop biblijny
3,15zł

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
$ Nieodgadniony bliski. Obraz Boga w kazaniach Kasjana Korczyńskiego OFMConv (1725-1784)
$ Nieodgadniony bliski. Obraz Boga w kazaniach Kasjana Korczyńskiego OFMConv (1725-1784)
Myśl starożytna
Myśl starożytna
Wiara w Boga we współczesnym świecie
Wiara w Boga we współczesnym świecie
Antropologia komunijna
Antropologia komunijna
$ Recepcja nauczania Jana Pawła II w uchwałach Drugiego Polskiego Synodu Plenarnego
$ Recepcja nauczania Jana Pawła II w uchwałach Drugiego Polskiego Synodu Plenarnego
$ Różnić się w zgodzie
$ Różnić się w zgodzie
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce