Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788373637702 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wielkanoc_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Miscellanea methodologica. Wybór tekstów Andrzeja Bronka SVD i Stanisława Majdańskiego
Miscellanea methodologica. Wybór tekstów Andrzeja Bronka SVD i Stanisława Majdańskiego
60,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Różnić się w zgodzie
[9788373637702]
51,45zł
17,00zł
You save: 34,45zł
Product available

Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Leonardovi Górce SVD z okazji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej (Pieniężno-Lublin 1969-2008)

ed. Sławomir Pawłowski SAC
ISBN:
978-83-7363-770-2
Pages: 392
Format: B5 (hard cover)
Rok wydania: 2008
Languages: Polish, Slovak


SPIS TREŚCI

LISTY GRATULACYJNE DO JUBILATA KSIĘDZA PROFESORA LEONARDA GÓRKI SVD

List JE Abp. Prof. Dr. hab. Józefa Zycińskiego, Wielkiego Kanclerza KUL
List JE Abp. Prof Dr. hab. Alfonsa Nossola, długoletniego Dyrektora IE KUL
List JE Bp. Prof Dr. hab. Tadeusza Pikusa, Przewodniczącego Rady ds. Ekumenizmu KEP
List JM Ks. Prof Dr. hab. Stanisława Wilka, Rektora KUL
List Ks. Prof Dr. hab. Mirosława Kalinowskiego, Dziekana Wydziału Teologii KUL   
List O. Andrzeja Danilewicza, Przełożonego Polskiej Prowincji SVD  
Słowo o Księdze pamiątkowej (Sławomir Pawłowski SAC)  
Życiorys i biogram naukowy Księdza Profesora Leonarda Górki SVD (oprac. ks. Stanisław Józef Koza, Sławomir Pawłowski SAC)  
Biography of Reverence Professor Leonard Górka SVD  


DOROBEK NAUKOWY KS. PROF. LEONARDA GÓRKI SVD

Wykaz skrótów   

Bibliografia publikacji Księdza Profesora Leonarda Górki SVD (oprac. ks. Stanisław Józef Koza, Sławomir Pawłowski SAC)  

Dorobek promotorski i recenzencki Księdza Profesora Leonarda Górki SVD (oprac. ks. Stanisław Józef Koza, Sławomir Pawłowski SAC)  


WOKÓŁ OSOBY I MYŚLI KS. PROF. LEONARDA GÓRKI SVD

Alfons Labudda (Ali) SVD
Leoś... jakim go znam!  
The Leonard that I know! - Summary

Wacław Hryniewicz OMI
Ku chrześcijaństwu dobrej nowiny
Towards Christianity of good news - Summary

Ks. Józef Budniak
Dziedzictwo konfesyjne 
Confessional heritage - Summary


TEOLOGIA JEDNOŚCI

Kard. Stanisław Nagy SJC
Wymowny głos Benedykta XVI w sprawie ekumenizmu
Meaningful opinion of Pope Benedict XVI on ecumenism - Summary   

Abp Edward Ozorowski
Klucze Piotrowe - klucze Bożego Miłosierdzia
Keys to the Kingdom of Heaven - the keys of God's Mercy - Summary  

Bp Tadeusz Pikus
Program ekumeniczny Jana Pawła II w encyklice Ut unum sint  
Ecumenical program of Pope John Paul II in the encyclical Ut unum sint - Summary   

Ks. Andrzej Czaja
Misterium trwania Kościoła Chrystusowego. Stanowisko Kongregacji Nauki Wiary i myśl Josepha Ratzingera
Mysteries of Christ's Church durability. Standpoint of the Congregation for the Doctrine of Faith and Joseph Ratzinger's views - Summary

Ks. Wojciech Hanc
Prozelityzm w kontekście bilateralnych dialogów międzywyznaniowych  
Proselytism in the context of bilateral inter-denominational dialogue - Summary  

Ks. Jerzy Misiurek
Uwarunkowania i przejawy ekumenizmu duchowego   
Conditions and manifestations of the spiritual ecumenism - Summary   

Ks. Stanisław Haręzga
Ekumeniczne znaczenie lectio divina   
Ecumenical interpretation of lectio divina - Summary   

Ks. Krzysztof Góźdź
Tajemnica odkupienia  
The Mystery of Redemption - Summary   


CHRZEŚCIJANIE ZACHODU I WSCHODU

Ks. Sławomir Nowosad
Z zagadnień etycznych luteranizmu w kontekście ekumenicznym 
Ethical issues of Lutheranism in the ecumenical context - Summary   

Ks. Piotr Jaskóła
Tożsamość wyznaniowa z perspektywy katolicko-ewangelickiej  
Konfessionelle Identitat aus katholisch-evangelischer Perspektive - Zusammenfassung  

Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv
Katolicyzm a luteranizm w Polsce z uwzględnieniem sytuacji w obozie socjalistycznym  
Catholicism and Lutheranism in Poland with taking the situation in the Eastern bloc into consideration - Summary

Karol Karski
Ksiądz Zygmunt Michelis - Ekumenista Niecierpliwy  
Rev. Zygmunt Michelis - the Impatient Ecumenist - Summary

Bp Zdzisław Tranda
Eucharystia - problem ekumeniczny?  
The Eucharist - an ecumenical problem? - Summary  

Ks. Przemysław Kantyka
Od koneksji do koinonii. Kilka aspektów metodystycznego modelu Kościoła   
From connection to koinonia. Review of Methodist model of the Church - Summary

Ks. Walerian Bugel
"My javlajemsja mostom meżdu Vostokom i Zapadom". Próba charakterystyki eklezjologicznego spojrzenia na unię władyki bł. Wasyla Hopko na przykładzie jego twórczości 
"We are a bridge between East end West". Attempt to characterize the ecclesiological view of blessed bishop Vasyl Hopko on Church union on the base of his works - Summary   

Aleksander Naumow
Unikalne święto ku czci św. Konstantyna - Cyryla Filozofa u katolików bułgarskich   
The unique feast of St. Constantine (Cyril) the Philosopher celebrated by Bulgarian Catholics - Summary  

Ks. Zygfryd Glaeser
Jedność Kościoła w świetle dokumentów dialogu prawosławno-starokatolickiego na forum światowym
Church unity in the light of the global Orthodox-Old Catholic dialogue - Summary 

Krzysztof Leśniewski
Opowieści pielgrzyma jako książka o wolności w Bogu 
Pilgrim's Stones as a book on freedom in God - Summary

Jan Komorovsky
Predchodca ekumenizmu Vladimir Solovjov a jeho pokracovatelia   
Prekursor ekumenizmu. Włodzimierz Sołowiow i jego kontynuatorzy - Streszczenie   

Ks. Andrzej Kaim SAC
Dylematy Kościoła niepodzielonego. "Herezja trójjęzyczna"  
Dilemmas of the non-divided Church. "The trilingual Heresy" - Summary

Informacje o Autorach   

This product was added to our catalog on Tuesday 18 November, 2008.
Reviews
Previous product  Product 58 of 389 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Rady mądrości
$ Rady mądrości
$ Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego
$ Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego
$ Compassio Mariae w chrześcijańskim życiu duchowym. Studium na przykładzie polskiej średniowiecznej literatury i sztuki religijnej
$ Compassio Mariae w chrześcijańskim życiu duchowym. Studium na przykładzie polskiej średniowiecznej literatury i sztuki religijnej
$ Jezus jako Syn Boży w Nowym Testamencie i we wczesnej literaturze chrześcijańskiej
$ Jezus jako Syn Boży w Nowym Testamencie i we wczesnej literaturze chrześcijańskiej
Veritas in caritate. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Andrzeja Szostka MIC
Veritas in caritate. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Andrzeja Szostka MIC
Cyfryzacja przestrzeni we wczesnej edukacji. Szanse i zagrożenia
Cyfryzacja przestrzeni we wczesnej edukacji. Szanse i zagrożenia
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce