Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788377026533 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Standardowy model kosmologiczny. Studium metodologiczne
Standardowy model kosmologiczny. Studium metodologiczne
97,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Motywy zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań narzeczonych
[9788377026533]
48,00zł
Product available

ks. Jacek Goleń
ISBN:
978-83-7702-653-3
Pages: 448
Format: B5
Year: 2013
Language: Polish


SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP

Rozdział I
WSKAZANIA KOŚCIOŁA DOTYCZĄCE ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA SAKRAMENTALNEGO

1. Antropologiczne przesłanki zawarcia małżeństwa sakramentalnego
1.1. Człowiek w tajemnicy stworzenia i odkupienia
1.1.1. Stworzenie człowieka na obraz Boży
1.1.2. Grzech u źródeł prawdy o człowieku
1.1.3. Odkupienie człowieka w Chrystusie
1.2. Ludzka płciowość podstawą zawarcia małżeństwa
1.2.1. Zróżnicowanie i komplementarność ludzkiej płciowości
1.2.2. Ukierunkowanie ludzkiej płciowości na miłość i płodność
2. Religijne znaczenie zawarcia małżeństwa sakramentalnego
2. 1. Małżeństwo obrazem Przymierza Boga z Jego ludem
2. 2. Małżeństwo sakramentem Chrystusa i Kościoła
2. 3. Małżeństwo sakramentalne fundamentem Kościoła domowego
3. Zobowiązania moralne zawarcia małżeństwa sakramentalnego
3.1. Jedność i nierozerwalność małżeństwa
3.2. Wierność i uczciwość miłości małżeńskiej
3.3. Płodność i odpowiedzialne rodzicielstwo
4. Wymogi prawne zawarcia małżeństwa sakramentalnego
4.1. Prawno-kościelne wymogi zawarcia małżeństwa
4.1.1. Cel małżeństwa według prawa kanonicznego
4.1.2. Wolność od przeszkód kanonicznych
4.1.3. Ważna zgoda małżeńska
4.1.4. Forma zawarcia małżeństwa sakramentalnego
4.2. Prawno-cywilne wymogi zawarcia małżeństwa konkordatowego
4.2.1. Brak okoliczności wyłączających zawarcia małżeństwa w prawie cywilnym
4.2.2. Wymagania formalne zawarcia małżeństwa konkordatowego


Rozdział II
METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH

1. Typologia motywów zawarcia małżeństwa
2. Metoda badań
3. Charakterystyka badanej próby
4. Organizacja i przebieg badań


Rozdział III
ANTROPOLOGICZNO-PSYCHOLOGICZNE MOTYWY ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA SAKRAMENTALNEGO W ŚWIETLE WYPOWIEDZI NARZECZONYCH

1. Antropologiczne motywy zawarcia małżeństwa sakramentalnego
2. Psychologiczne motywy zawarcia małżeństwa sakramentalnego


Rozdział IV
RELIGIJNO-MORALNE MOTYWY ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA SAKRAMENTALNEGO W ŚWIETLE WYPOWIEDZI NARZECZONYCH

1. Religijne motywy zawarcia małżeństwa sakramentalnego
2. Moralne motywy zawarcia małżeństwa sakramentalnego


Rozdział V
SPOŁECZNO-KULTUROWE I PRAWNE MOTYWY ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA SAKRAMENTALNEGO W ŚWIETLE WYPOWIEDZI NARZECZONYCH

1. Społeczno-bytowe motywy zawarcia małżeństwa sakramentalnego
2. Kulturowe motywy zawarcia małżeństwa sakramentalnego
3. Prawne motywy zawarcia małżeństwa sakramentalnego


Rozdział VI
WNIOSKI I POSTULATY PASTORALNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA NARZECZONYCH DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA SAKRAMENTALNEGO

1. Wsparcie narzeczonych w osiąganiu dojrzałości do małżeństwa
2. Troska o formację religijną narzeczonych
3. Umacnianie postaw moralnych narzeczonych
4. Dowartościowanie motywów społeczno-kulturowych oraz wymogów prawnych zawarcia małżeństwa sakramentalnego

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA
WYKAZ TABEL
SPIS WYKRESÓW
ANEKSY
SUMMARY
CONTENTS

This product was added to our catalog on Thursday 23 May, 2013.
Reviews
Previous product  Product 197 of 356 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Nowe tendencje w zarządzaniu
$ Nowe tendencje w zarządzaniu
Duszpasterstwo rodzin w parafii
Duszpasterstwo rodzin w parafii
Opera omnia T. XIII-2 - W rozmowie z czasem
Opera omnia T. XIII-2 - W rozmowie z czasem
$ W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 1. Dokumenty Papieskiej Rady ds. Rodziny
$ W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 1. Dokumenty Papieskiej Rady ds. Rodziny
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 4. Dzieci: Rodzina i społeczeństwo w nowym tysiącleciu
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 4. Dzieci: Rodzina i społeczeństwo w nowym tysiącleciu
Formacja świeckich pracowników duszpasterstwa rodzin. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań doradców życia rodzinnego i absolwentów diecezjalnych studiów rodziny
Formacja świeckich pracowników duszpasterstwa rodzin. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań doradców życia rodzinnego i absolwentów diecezjalnych studiów rodziny
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce