Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788380612860 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Calculus of Finite Differences and Difference Equations in Economics
Calculus of Finite Differences and Difference Equations in Economics
42,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Przywrócona pamięci. Ikona Matki Boskiej Chełmskiej: ikonografia - kult - kontekst społeczny
[9788380612860]
30,00zł
Product unavailable

eds. Andrzej Gil, ks. Mirosław Kalinowski, Ihor Skoczylas
ISBN:
978-83-8061-286-0
Pages: 328
Format: B5
Year: 2016
Languages: Polish, Ukrainian


SPIS TREŚCI

Ks. bp Michał Janocha, Cudowne objawienie albo Phoenix quarto redivivus
Владика Міхал Яноха, Чудесне об'явлення або Phoenix quarto redivivus

Od Redaktorów
Від Редакторів


Ikonografia oraz kult / Іконографія та культ

Skróty / Скорочення

Володимир Александрович, Іконографічна традиція Холмської ікони Богородиці
Wołodymyr Ałeksandrowycz, Ikonograficzna tradycja Chełmskiej ikony Bogurodzicy

Andrzej Gil, Kult ikony Matki Boskiej Chełmskiej. Źródła i konteksty
Анджей Ґіль, Культ ікони Холмської Богородиці. Джерела та контексти

Paweł Sygowski, Kolejne sukienki i inne dekoracje ikony Matki Boskiej Chełmskiej
Павел Сиґовський, Шати та інше оздоблення ікони Холмської Богородиці

Dorota Wereda, Rola biskupa Maksymiliana Ryłły w kreowaniu kultu wizerunku Matki Boskiej Chełmskiej
Дорота Вереда, Роль холмського владики Максиміліана (Рила) в поширенні культу Матері Божої Холмської

Piotr Kondraciuk, Obrazy Matki Boskiej Chełmskiej w kościołach rzymskokatolickich na obszarze dawnej diecezji chełmskiej
Пйотр Кондратюк, Ікони Холмської Богородиці в римо-католицьких храмах на терені давньої Холмської єпархії

Оксана Ременяка, Новітня історія ікони Богородиці Холмської
Oksana Remieniaka, Najnowsza historia obrazu Matki Boskiej Chełmskiej

Piotr Krasny, Mirosław P. Kruk, Kilka uwag o okcydentalizacji sztuki cerkiewnej w monarchii jagiellońskiej
Пйотр Красни, Мірослав П. Крук, Декілька зауваг про окциденталізацію церковного мистецтва в Яґеллонській монархії


Kontekst społeczny / Суспільний контекст

Adrian Jusupović, Miasto stołeczne Daniela Romanowicza. Dzieje Chełma do połowy XIV wieku
Адріан Юсуповіч, Столичне місто Данила Романовича. Історія Холма до середини XIV століття

Ryszard Szczygieł, Chełm w XV-XVIII wieku
Ришард Щиґел, Холм у XV-XVIII століттях

Andrzej Wawryniuk, Chełm w końcu XVIII - początkach XXI wieku. Od Nowej Galicji Zachodniej do III Rzeczypospolitej
Анджей Вавринюк, Холм наприкінці XVIII - на початку XXI століть. Від Нової Західної Галичини до Третьої Речі Посполитої

Ігор Скочиляс, Київська митрополія та її Холмсько-Белзька єпархія як Slavia Unita (XVII-XVIII століття)
Ihor Skoczylas, Metropolia kijowska oraz jej eparchia chełmsko-bełska jako Slavia Unita (XVII-XVIII wieku)

Robert Kozyrski, Troska szlachty o unicką katedrę w Chełmie, obraz Matki Boskiej Chełmskiej i bazylianów (na podstawie akt sejmiku chełmskiego XVII-XVIII wieku)
Роберт Козирський, Турбота шляхти про унійну катедру в Холмі, образ Холмської Богородиці та василіан (на підставі актів Холмського сеймика XVII-XVIII століть)

Beata Lorens, Monaster bazyliański w Chełmie w XVII i XVIII wieku
Беата Лоренс, Василіанський монастир у Холмі XVII-XVIII століть

O Autorach i Redaktorach
Про авторів та редакторів

This product was added to our catalog on Wednesday 26 October, 2016.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 293 of 390 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
Encyklopedia filozofii przyrody
Encyklopedia filozofii przyrody
Świat osoby. Personalizm Czesława S. Bartnika
Świat osoby. Personalizm Czesława S. Bartnika
Opera omnia T. VII-2 - O nauczaniu II Soboru Watykańskiego
Opera omnia T. VII-2 - O nauczaniu II Soboru Watykańskiego
Przeniknąć człowieka. Chrześcijański horyzont dramatu i teatru XX wieku
Przeniknąć człowieka. Chrześcijański horyzont dramatu i teatru XX wieku
Chronologia średniowieczna
Chronologia średniowieczna
Publiczne prawa podmiotowe jednostki w systemie prawa ochrony środowiska
Publiczne prawa podmiotowe jednostki w systemie prawa ochrony środowiska
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce