Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788380616844 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Instytucjonalny wymiar ochrony życia
Instytucjonalny wymiar ochrony życia
23,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Modele ewangelizacji kultur i inkulturacji wiary w teologii latynoamerykańskiej
[9788380616844]
46,00zł
Product available

Andrzej Pietrzak
ISBN:
978-83-8061-684-4
Pages: 458
Format: B5 (hard cover)
Year: 2019
Language: Polish


Spis treści

Wprowadzenie 

I. Metodologiczno-teologiczny kontekst problematyki modelu i teologii  latynoamerykańskiej
 
1 . Model ewangelizacji kultur i inkulturacji wiary 
1 .1 . Model idealizacyjno-użyteczną konstrukcją umysłu   
1 .2 . Kategoria modelu w teologii 
1 .2 .1 . Modele i paradygmaty w historii teologii 
1 .2 .2 . Modele we współczesnych badaniach teologicznych  
1 .2 .3 . Modele związków wiary (teologii) i kultur  
1 .3 . Modele misji ad gentes 
1 .4 . Modele pastoralne i reewangelizacji  
1 .5 . Metoda tworzenia modeli 
1 .6 . Definicja modelu ewangelizacji kultur i inkulturacji wiary 
1 .6 .1 . System idealizacyjny 
1 .6 .2 . Relacyjny system uczestników 
1 .6 .3 . Celowy system działań

2 . Corpus theologiae latinoamericanorum 
2 .1 . Teologia jako nauka  
2 .1 .1 . Teologia w syntonii z Pismem Świętym i Tradycją  we wspólnocie Kościoła   
2 .1 .2 . Nowe sposoby refleksji nad nadzieją chrześcijańską 
2 .1 .2 .1 . Teologie wyzwolenia 
2 .1 .2 .2 . Teologie indiańskie i afrolatynoamerykańskie  
2 .1 .2 .3 . Teologie feministyczne 
2 .1 .2 .4 . Teologia i duchowość 
2 .2 . Teologia w realizacji misji Kościoła 
2 .3 . Theologia omnioccultata

II. Model organiczno-wstępujący 
 
1 . Rzeczywistość uczestnikiem ewangelizacji i teologii 
1 .1 . Koncepcja rzeczywistości 
1 .2 . Teologiczny sens rzeczywistości 
1 .3 . Imperatyw poznawania rzeczywistości
2 . Ontologia miłości  
2 .1 . Amor fontalis 
2 .2 . Cur Deus homo?  
2 .3 . Sakramentalność stworzeń i historii

3 . Kościół w stanie permanentnej misji ewangelizacyjnej 
3 .1 . Kościół wspólnotą uczniów i misjonarzy Jezusa Chrystusa  
3 .2 . Kościół sakramentem Chrystusa w świecie wielokulturowym 
3 .3 . Inkulturacja metodą działania uczniów i misjonarzy Jezusa   Chrystusa  
3 .4 . Wspólnota eklezjalna w dialogu  
3 .4 .1 . Dialog wewnątrzeklezjalny  
3 .4 .2 . Dialog ekumeniczny  
3 .4 .3 . Dialog międzyreligijny  
3 .4 .4 . Dialog społeczny  
3 .4 .5 . Dialog międzykulturowy

4 . Metoda widzieć-oceniać-działać 
4 .1 . Widzieć-mediacja socjoanalityczna 
4 .2 . Oceniać-mediacja hermeneutyczna  
4 .3 . Działać-mediacja praktyczna  

III. Model wyzwolenia 

1 . Cur liberatio hominis? 
1 .1 . Kontekst narodzin i rozwoju modelu wyzwolenia 
1 .1 .1 . Kontekst historyczny  
1 .1 .2 . Kontekst filozoficzny  
1 .1 .3 . Kultura wyzwolenia  
1 .2 . Zbawienie w Jezusie Chrystusie a wyzwolenie w historii-  modele uzasadnień  
1 .2 .1 . Problematyzacja  
1 .2 .2 . Model biblijno-historiozbawczy  
1 .2 .3 . Model chalcedoński  
1 .2 .4 . Inne uzasadnieni

2 . Liberatio hominis a quo?  
2 .1 . Zbawienie-wyzwolenie z grzechów  
2 .2 . Antropo-socjo-eko-eklezjo-poiesis

3 . Liberatio hominis ad quod?  
3 .1 . Wyzwalać do prawdy o Jezusie Chrystusie 
3 .2 . Wyzwalać do prawdy o Kościele  
3 .3 . Wyzwalać do prawdy o człowieku i wspólnocie

4 . Quomodo liberatio hominis?  
4 .1 . Mikro- i makronawrócenie  
4 .2 . Krytyczno-poietyczna funkcja wiary i teologii  

IV. Model inkulturacyjnej ewangelizacji życia wewnętrznego
  
1 . Czerpać z własnej studni oraz ze studni obcych  
1 .1 . Antropologiczno-kulturowe uwarunkowania życia wewnętrznego  
1 .2 . Duchowość między nova et vetera  
1 .3 . Kryteria w duchowej drodze

2 . Teologiczne inspiracje życia wewnętrznego  
2 .1 . Wsłuchani w słowo Boże 
2 .2 . Ze źródła trynitarnej miłości 
2 .3 . W szkole Jezusa Chrystusa  
2 .4 . Bogurodzica matką chrystycznej poiesis ludzkości

3 . Homo contemplativus in via  
3 .1 . Itinerarium  
3 .2 . Obecność-świadectwo-dialog-kerygmat-osmoza-  kontemplacja-mistyka 
3 .3 . Kulturowy broker
  
Podsumowanie 
An outline of the book  
Skróty  
Bibliografia  
Indeks nazwisk 


This product was added to our catalog on Monday 01 July, 2019.
Reviews
Previous product  Product 338 of 352 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
Jest nadzieja, bo jest życie wieczne
Jest nadzieja, bo jest życie wieczne
Studia i szkice filozoficzne. T. 3
Studia i szkice filozoficzne. T. 3
Teizm, ateizm, religia. Najnowsze spory w anglosaskiej filozofii analitycznej
Teizm, ateizm, religia. Najnowsze spory w anglosaskiej filozofii analitycznej
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? (PS 8,5)
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? (PS 8,5)
Człowiek w kulturze 28. Filozofia a cywilizacje w rocznicę śmierci É. Gilsona i M. A. Krąpca OP
Człowiek w kulturze 28. Filozofia a cywilizacje w rocznicę śmierci É. Gilsona i M. A. Krąpca OP
Verbum Vitae 34 (2018). Czemu służy gniew Boga i gniew człowieka?
Verbum Vitae 34 (2018). Czemu służy gniew Boga i gniew człowieka?
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce