Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788373635531 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Verbum Vitae 38 (2020). Po co są "godziny", "dni" i "czasy"?
Verbum Vitae 38 (2020). Po co są "godziny", "dni" i "czasy"?
38,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Doświadczenie mistyczne a norma psychiczna
[9788373635531]
25,00zł
7,00zł
You save: 18,00zł
Product unavailable

Na przykładzie świętej siostry Faustyny Kowalskiej

Anna Maria Nicola Tokarska CSSJ
ISBN:
978-83-7363-553-1
Pages: 332
Format: B5
Year: 2007

Temat pracy wskazuje na podjęcie badań nad relacją między doświadczeniem mistycznym a normą psychiczną na podstawie literatury z zakresu teologii mistyki i psychologii oraz konfrontacji tejże teoretycznej wiedzy ze świadectwem życia Mistyczki z Krakowa, s. Faustyny Kowalskiej. Przedmiotem materialnym jest zatem relacja zachodząca między normą psychiczną a doświadczeniem mistycznym. Przedmiotem formalnym będzie próba spojrzenia na relację "norma psychiczna a doświadczenie mistyczne" w aspekcie kryteriów: psychologicznych, teologicznych, eklezjologicznych, marginalnie zostaną również dotknięte kryteria psychiatryczne. Proponowane w pracy relacyjne ujęcie problemu nie pojawia się w literaturze. (ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

Słowo wprowadzające
Słowo Przełożonej generalnej
Wstęp

Rozdział I
Integralność osobowości wymogiem normy psychicznej
1.1. Rozwój psychiczny
1.2. Spójność i niespójność psychiczna
1.3. Odporność psychiczna
1.4. Problematyka normy psychicznej
1.5. Model normy psychicznej
1.6. Eklezjalny aspekt normy

Rozdział II
Pełnia osobowego rozwoju w życiu mistycznym
2.1. Pojęcie i typologie mistyki
2.1.1. Różne znaczenia terminu "mistyka"
2.1.2. Typologie mistyki
2.1.2.1. Mistyka ekstatyczna
2.1.2.2. Mistyka instatyczna
2.1.2.3. Mistyka dialogiczna
2.2. Doświadczenie religijne
2.2.1. Pojęciowy charakter doświadczenia
2.2.2. Ogólnoludzkie doświadczenie religijne
2.2.2.1. Homo religiosus w doświadczeniu religijnym
2.2.2.2. Homo novus w doświadczeniu mistycznym
2.2.2.3. Mistyka powołaniem i darem
2.3. Doświadczenie Boga-Trójcy
2.3.1. Specyfika poznania i istota doświadczenia mistycznego
2.3.1.1. Władze poznawcze i ich działanie
2.3.1.2. Aktualizacja darów Ducha Świętego
2.3.2. Pasywność doświadczenia mistycznego
2.3.2.1. „Pochwycenie" do życia mistycznego
2.3.2.2. Bierne oczyszczenie zmysłów
2.3.2.3. Bierne oczyszczenie ducha
2.3.3. Kontemplacja mistyczna
2.3.3.1. Miłość wszechogarniająca
2.3.3.2. Zaręczyny duchowe
2.3.3.3. Zaślubiny mistyczne
2.3.4. Integracja osobowości w doświadczeniu mistycznym
2.3.4.1. Uświadomiona szansa rozwoju
2.3.4.2. Odnaleziona norma psychiczna
2.3.4.3. Dojrzała w miłości zintegrowana osobowość
2.3.5. Psychologia i doświadczenie mistyczne
2.3.5.1. Psychologizm życia mistycznego
2.3.5.2. Psychologia mistyków
2.3.5.3. Specyfika mistyki kobiety w aspekcie psychologicznym

Rozdział III
Osobowość psychologiczna Siostry Faustyny - analiza
3.1. Środowisko socjokulturowe i świat intrapsychiczny
3.1.1. Kultura duchowa domu rodzinnego Siostry Faustyny
3.1.2. Konsekwencja w dążeniu do celu
3.1.3. Osobowość Heleny Kowalskiej
3.2. Integracja osobowości w czasie formacji
3.2.1. Program formacji duchowej
3.2.2. Postulat Siostry Faustyny
3.2.3. Wychowanie zakonne w nowicjacie
3.2.4. Integralny rozwój w środowisku zakonnym
3.2.4.1. Gorliwość o chwałę Bożą
3.2.4.2. Trud miłości bliźniego
3.2.4.3. Integrująca moc posłuszeństwa
3.2.4.3.1. Posłuszeństwo przełożonym
3.2.4.3.2. Posłuszeństwo kierownikowi duszy
3.2.4.3.3. Posłuszeństwo Kościołowi
3.3. Misja i posłannictwo integrującą ideą życia Siostry Faustyny
3.3.1. Wychowanie do ufności i postawy miłosierdzia
3.3.2. Formacja w duchu nowego zgromadzenia
3.4. Rozwój przez cierpienie
3.4.1. Utajony brak zdrowia szansą rozwoju
3.4.2. Cierpienie „środowiskiem" osiągania wewnętrznej dojrzałości
3.4.3. Dojrzałość w obliczu śmierci

Rozdział IV
Osobowość mistyczna Siostry Faustyny - analiza
4.1. Fakt doświadczenia mistycznego w życiu Siostry Faustyny
4.1.1. Aktualizacja darów Ducha Świętego
4.1.2. Heroiczna praktyka cnót teologalnych
4.2. Bierne oczyszczenia mistyczne
4.2.1. Bierne oczyszczenia zmysłów i ducha
4.2.2. Wychowująca obecność Jezusa
4.2.3. Wspierające wizje Matki Bożej, aniołów, świętych i dusz czyśćcowych
4.2.4. Dręczenia złego ducha
4.3. Kontemplacja mistyczna
4.3.1. Relacja osobowa z Bogiem obecnym w duszy
4.3.2. Relacja przyjaźni z Chrystusem
4.4. Zjednoczenie mistyczne
4.4.1. Zjednoczenie pełne - zaręczyny duchowe
4.4.2 Zjednoczenie przekształcające - zaślubiny mistyczne

Rozdział V
Pełnia osobowości Siostry Faustyny - próba syntezy
5.1. Pełnia osobowości psychologicznej
5.1.1. Permanentny rozwój psychiczny
5.1.2. Funkcjonowanie w sytuacjach trudnych
5.1.3. Spójność psychiczna
5.1.4. Rozwój przez dezintegrację pozytywną
5.1.5. Zdrowie psychiczne warunkiem przyspieszonego rozwoju
5.1.6. Świat intrapsychiczny
5.1.7. Żywa relacja do Chrystusa
5.2. Pełnia osobowości mistycznej
5.2.1. "Stwarzające" działanie Ducha Świętego
5.2.2. Wychowująca obecność Jezusa
5.2.3. Przeobrażająca moc doświadczenia mistycznego
5.2.3.1. Utwierdzenie w łasce
5.2.3.2. Integracja osobowości
5.2.3.3. Aktywność apostolska
5.3. Osobowość psychopatologiczna czy dojrzała
5.3.1. Opinie dotyczące zdrowia psychicznego Siostry Faustyny
5.3.2. Mistyka Siostry Faustyny w interpretacji psychoanalityka
5.3.3. Kryteria psychologii religii
5.3.4. Kryteria psychologii eklezjalnej

Zakończenie

Wykaz skrótów

Bibliografia

Indeks osobowy

This product was added to our catalog on Wednesday 23 May, 2007.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 33 of 390 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
Opera omnia T. XIII-1 - W rozmowie z czasem
Opera omnia T. XIII-1 - W rozmowie z czasem
$ W trosce o owocowanie sakramentu małżeństwa
$ W trosce o owocowanie sakramentu małżeństwa
$ Relacyjny wymiar rozwoju osobowego w systemie rodzinnym. Studium teologicznopastoralne
$ Relacyjny wymiar rozwoju osobowego w systemie rodzinnym. Studium teologicznopastoralne
Nawrócenie
Nawrócenie
Tożsamość i posłannictwo rodziny
Tożsamość i posłannictwo rodziny
Jezus Chrystus i Jego Kościół w nauczaniu św. Pawła Apostoła
Jezus Chrystus i Jego Kościół w nauczaniu św. Pawła Apostoła
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce