Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788377029190 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Opus Magnum - kulowskie wieczory z muzyk±
Opus Magnum - kulowskie wieczory z muzyk±
35,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w nauczaniu uczniów najmłodszych
[9788377029190]
28,00zł
Product unavailable

eds. Barbara Wolny, Józef Liba
ISBN:
978-83-7702-919-0
Pages: 268
Format: B5
Year: 2014
Languages: Polish, Slovak


SPIS TRE¦CI

Wprowadzenie

Rozdział I.
Współczesna koncepcja edukacji zdrowotnej w Polsce i na Słowacji
1. Ks. Marian WOLICKI, Holistyczne ujęcie zdrowia w edukacji wczesnoszkolnej
2. Jozef LIBA, Michal BARNA, Výchova k zdraviu v primárnej edukácii
3. Weronika WRONA-WOLNY, Edukacja zdrowotna dzieci w wieku wczesnoszkolnym w ¶wietle podstawy programowej
4. Renáta BERNÁTOVÁ, Bibiána VADA©OVÁ, Výchova k zdraviu v kurikule predprimárneho a primárneho stupňa vzdelávania

Rozdział II.
Warto¶ci szkolnej edukacji zdrowotnej
1. Barbara WOLNY, Aksjologiczna struktura edukacji zdrowotnej uczniów najmłodszych
2. Barbara GRAJDURA, Kultura zdrowotna w wychowaniu uczniów klas I-III szkoły podstawowej
3. Ks. Wiesław PIEJA, Personalistyczny wymiar zdrowia w nauczaniu Jana Pawła II
4. Andrzej NIEDOJADŁO, Wpływ wychowania fizycznego i zdrowotnego na kształtowanie i utrwalanie postaw patriotycznych młodzieży w szkolnictwie powszechnym II Rzeczypospolitej w latach 1918-1939 na przykładzie Okręgu Szkolnego Krakowskiego

Rozdział III.
Nauczyciel w szkolnej edukacji zdrowotnej
1. Jozef LIBA, Príprava učiteµov primárneho stupňa vzdelávania a výchova k zdraviu
2. Marta BAŁAŻAK, Postawy nauczycieli wobec obowi±zków zawodowych pedagoga (w kontek¶cie dbało¶ci o zdrowie ucznia)
3. Bohuslav STUPÁK, Prostriedky a moľnosti formovania pozitívnych postojov k zdravému ľivotnému ątýlu detí v Slovenskej republike v reflexii Koncepcie ątátnej politiky v oblasti ąportu

Rozdział IV.
Trójpodmiotowo¶ć szkolnej edukacji zdrowotnej (uczeń - nauczyciel - rodzic)
1. Władysław PAŃCZYK, Katarzyna WARCHOŁ, Jarosław HERBERT, Krzysztof WARCHOŁ, Aktywno¶ć fizyczna w aspekcie budowania pozytywnego zdrowia młodszych uczniów
2. Anna SKOKANOVÁ, Ąudvit SPUCHĄÁK, Skúmanie interferenčných motivačných vplyvov v ąpeciálnej základnej ąkole
3. Barbara Dagmara NIZIOŁEK, Edukacja zdrowotna w szkołach podstawowych powiatu Tarnowskiego w latach 1945-1975

Rozdział V
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia - przykłady dobrych praktyk
1. Ewa ŁUPIŃSKA-TOROŃ, Wspieranie zdrowego stylu życia jako wyzwanie dla współczesnego zarz±dzania szkoł±
2. Boľena ©VÁBOVÁ, Rozvoj komunikácie hravo a záľitkovo
3. Barbara WOLNY, Wychowanie fizyczne przygotowaniem uczniów najmłodszych do efektywnej nauki i zdrowego stylu życia
4. Barbara WOLNY, Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym - praktyczna strona realizacji edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Scenariusze zajęć dla klas I-III

This product was added to our catalog on Monday 16 February, 2015.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 81 of 112 in category Końcówki nakładu  Next product
Customers who bought this product also purchased
Cyfryzacja przestrzeni we wczesnej edukacji. Szanse i zagrożenia
Cyfryzacja przestrzeni we wczesnej edukacji. Szanse i zagrożenia
Prostytucja jako zachowanie ryzykowne w analizach pedagogicznych
Prostytucja jako zachowanie ryzykowne w analizach pedagogicznych
Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia i wyzwania
Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia i wyzwania
$ Szkoła - edukacja i wychowanie
$ Szkoła - edukacja i wychowanie
Małżeństwo - Rodzina - Rodzicielstwo. Przemiany we współczesnej Polsce
Małżeństwo - Rodzina - Rodzicielstwo. Przemiany we współczesnej Polsce
Socjalizacja w społeczeństwie ponowoczesnym
Socjalizacja w społeczeństwie ponowoczesnym
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce