Wydawnictwo KUL
  Start » Teologia » 9788373636590 Moje konto  |  Zawarto¶æ koszyka  |  Zamówienie   

Wyprzeda¿ 2017
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowo¶ci wiêcej
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Granice opodatkowania
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Granice opodatkowania
35,00z³
32,55z³
Kategorie
    WYPRZEDA¯
    Benedykt XVI
    Jan Pawe³ II
    KSI¡¯KI NAGRODZONE
    Albumy
    Czasopisma
    Filozofia
    Humanistyka
      
      Seria: Archiwum edytorskie
      Seria: Czasy nowo¿ytne
      Seria: Literatura wspó³czesna - pisarze i problemy
      Seria: Lublin Studies in Celtic Languages
      Seria: Opracowania i teksty dramatyczne
      Seria: Polonistyka elektroniczna
      Seria: Scripta Biblica et Orientalia
      Seria: Studia historico-biblica
      Seria: Studia i Materia³y z Dziejów Literatury Wczesnonowo¿ytnej
      Seria: Studies in Linguistics And Methodology
      Seria: Studies in Literature and Culture
      Seria: Teoria i Praktyka Interpretacji
      Seria: U ¼ród³a
      Seria: Z witra¿em
      Seria: ¯ycie teatralne w Lublinie w XIX i XX wieku
    Historia
    Ksi±¿ki obcojêzyczne
    Ksiêgi pami±tkowe
    Matematyka
    Nauki przyrodnicze
    Nauki spo³eczne
    Podrêczniki do nauki jêzyków obcych
    Prawo i administracja
    Teologia
    Varia
    Lubliniana
    Tania ksi±¿ka
    Koñcówki nak³adu
    e-book
    KSI¡¯KI LEKKO USZKODZONE
    Zapowiedzi
    
    Artyku³y promocyjne
    Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komu¶, kogo znasz.
Recenzje wiêcej
Napisz recenzjêNapisz recenzjê o tym produkcie!
$ Hegemonie - Binaritat - Subversion
[9788373636590]
28,35z³
13,00z³
Oszczêdzasz: 15,35z³
Produkt dostêpny

Geschlechter-Positionen im Hörspiel ausgewahlter deutscher und deutschsprachiger Autorinnen nach 1968

Anna Rutka
ISBN:
978-83-7363-659-0
Stron: 276
Format: B5
Rok wydania: 2008


INHALTSVERZEICHNIS

EINFÜHRUNG

1. DIE ÄSTHETIK DES HÖRSPIELS UND DIE KATEGORIE GENDER
1.1. Übergang vom traditionellen zum Neuen Hörspiel und seine Konsequenzen
1.2. Übergang von der Frauenforschung zu Gender Studien
1.3. Die Kategorie gender und die Ästhetik des Hörspiels
1.4. Auswahl der Hörspiele, zeitlicher Rahmen und die Perspektive der Untersuchung

2. EXKURS ZUR VORGESCHICHTE: INGEBORG BACHMANNS DER GUTE GOTT VON MANHATTAN

3. VERSUCHE DER HERSTELLUNG WEIBLICHER HEGEMONIE – HÖRSPIEL ALS SPRACHROHR FEMINISTISCHER UMBRÜCHE
3.1. Aus der Rolle gefallen – hörbar gemachte Ausbrüche von Frauen
3.1.1. Ansturm gegen die Grenzen der bürgerlichen Familie
3.1.2. Berufliche Ausstiege und soziale Abstiege der Frauen
3.1.3. Hörspiel-Phantasien über Aufbrüche berühmter Frauengestalten

4. BINÄRE PERSPEKTIVE AUF DIE GESCHLECHTER
4.1. Hörspiel-Konstruktionen von Geschlechter-Opposition
4.1.1. Mechanismen der Zuweisung der Geschlechterrollen
4.1.2. Hörspiel-Inspektion der Männerwelten
4.1.3. Tradierung der Geschlechterrollen in der Hörspiel - Kommunikation

5. SUBVERSION GESCHLECHTLICHER DICHOTOMIE - FLUKTUATION DER GENDER-POSITIONEN
5.1. Geschlechtsverwirrung in hörspielerischen Maskeraden
5.2. Variabilität weiblicher Identität im Hörspiel
5.3. Verzerrung und Pervertierung der Geschlechter in der satirischen Optik des Hörspiels

6. RESÜMEE

7. BIBLIOGRAPHIE

7.1. Die in der Arbeit berücksichtigten Hörspiele
7.2. Theorie und Geschichte des Hörspiels, Hörspielanthologien, Medientheorie
7.3. Frauenforschung, feministische Ästhetik, Untersuchungen zur Literatur von Frauen, Gender Studien
7.4. Literatur über einzelne Autorinnen
7.4.1. Ingeborg Bachmann
7.4.2. Friederike Mayröcker
7.4.3. Gabriele Wohmann
7.4.4. Ginka Steinwachs
7.4.5. Elfriede Jelinek
7.4.6. Marlene Streeruwitz
7.4.7. Literatur über sonstige Autorinnen
7.5. Allgemeine Literatur

ABKÜRZUNGEN

Data dodania produktu do sklepu: ¶roda, 05 marzec 2008.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 21 z 320 
w kategorii Humanistyka
 Nastêpny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili równie¿:
$ Przestrzeñ wolno¶ci i prawdy. KUL w latach 1944-1989
$ Przestrzeñ wolno¶ci i prawdy. KUL w latach 1944-1989
$ Parricidium w prawie rzymskim
$ Parricidium w prawie rzymskim
$ Metoda fonogestów w Stanach Zjednoczonych i w Polsce
$ Metoda fonogestów w Stanach Zjednoczonych i w Polsce
$ Filologia klasyczna w KUL w latach 1918-2004
$ Filologia klasyczna w KUL w latach 1918-2004
$ Studenci i ich ¶wiat - od stanu wojennego do Unii Europejskiej
$ Studenci i ich ¶wiat - od stanu wojennego do Unii Europejskiej
$ Psychologia domowa
$ Psychologia domowa
Koszyk wiêcej
...jest pusty
Zaloguj siê
Adres e-mail:


Has³o:
Nie pamiêtasz has³a?Nie masz konta?
Nowe konto
Jêzyki
Polski English
e-book
e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeñstwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
P³atno¶ci
PayU

Powered by osCommerce