Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788377022061 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Chrześcijańska doktryna społeczna
Chrześcijańska doktryna społeczna
57,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
      Seria: Acta Collegii Suprasliensis
      Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
      Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
      Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
      Seria: Centrum badań nad rodziną
      Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
      Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
      Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
      Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
      Seria: Studia nad wiedzą
      Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
      Seria: Studia z psychologii w KUL
      Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
      Seria: Uzależnienia - fakty i mity
      Seria: Źródła jedności narodów Europy
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej. Tom I. Spójność ekonomiczno-społeczna jako doświadczenie i wyzwanie dla Europy
[9788377022061]
25,20zł
Product available

ed. Bartosz Jóźwik, Piotr Zalewa
ISBN:
978-83-7702-206-1
Pages: 330
Format: B5
Year: 2010
Languages: Polish, English

Prezentowany tom składa się z opracowań odnoszących się do spójności w wymiarze europejskim. Został podzielony na trzy części tematyczne, które odnoszą się do koncepcji, wyzwań i kierunków europejskiej polityki spójności, determinantów spójności ekonomiczno-społecznej regionów europejskich oraz polskich dylematów spójności ekonomiczno-społecznej na tle doświadczeń zagranicznych.


Spis treści

Wprowadzenie (Kazimierz A. Kłosiński
Wstęp (Bartosz Jóźwik, Piotr Zalewa)


Koncepcje i wyzwania europejskiej polityki spójności

Analiza zjawiska nierówności w aspekcie ekonomicznym (Małgorzata Swatek)

Różnorodność kulturowa jako przejaw współpracy międzynarodowej (Katarzyna Sołkowicz)

Korporacjonizm i zasada subsydiarności jako przejawy regionalizmu w nauczaniu papieża Piusa XI (Marek Delong)

Teoretyczne przesłanki wspierania przez państwo tworzenia gospodarki opartej na wiedzy w regionach (Justyna Sokołowska-Woźniak)

Główne problemy analityczne związane z badaniem konkurencyjności regionalnej wynikające z przeprowadzonych studiów w zakresie konkurencyjności nowych regionów Unii Europejskiej (Ewa Łaźniewska, Roman Chmielewski)

Cywilizacyjne znaczenie innowacji (Kazimierz A. Kłosiński)

Standaryzacja konkursów o dotacje unijne: koncepcja szablonów projektu (Szymon Piotrowski)


Determinanty spójności ekonomiczno-społecznej regionów europejskich

Europieniądz gwarantem spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej (Agnieszka Cieśla)

Polityka zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w gospodarkach europejskich (Joanna Wiśniewska)

Innowacyjność regionów francuskich w gospodarce opartej na wiedzy (Dorota Czyżewska)

Dylematy osiągania spójności społeczno-ekonomicznej z perspektywy nierówności zmian dochodów w regionach Polski Wschodniej (Małgorzata Leszczyńska)

Nordycka koncepcja spójności regionalnej. "Nordkalotten" jako przykład społecznie i gospodarczo zintegrowanego regionu fińsko-szwedzko-norweskiego (Monika Banaś)

Polityka regionalna w Zagłębiu Ruhry przed ukształtowaniem się polityki regionalnej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Unii Europejskiej w XX wieku (Mariusz Jęczmyk)

Responsywność administracji publicznej jako czynnik wpływający na spójność społeczną regionów na przykładzie Polski, Włoch i Niemiec (Joanna Nowak)


Polskie dylematy spójności ekonomiczno-społecznej na tle doświadczeń zagranicznych

Kapitał ludzki w regionach Polski i w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej - analiza porównawcza (Małgorzata Dziembała)

Podstawowe determinanty sytuacji zawodowej absolwentów szkół wyższych w Polsce i Niemczech (Anna Barwińska-Małajowicz)

Systemy emerytalne i ich demograficzne uwarunkowania w Polsce i Czechach (Władysława Łuczka-Bakuła, Lidia Jabłońska-Porzuczek)

Rozwój rolnictwa ekologicznego w krajach Unii Europejskiej i w Polsce (Joanna Smoluk-Sikorska)

Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej a zmiany w geograficznej strukturze handlu Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej po 2004 roku (Katarzyna Sledziewska)

Climate change and local challenges: a discussion on the governmental policies toward to sustainability in Brazilian Amazon (Norma Ely Santos Beltrao, Renata Melo e Silva de Oliveira)

This product was added to our catalog on Thursday 16 June, 2011.
Reviews
Previous product  Product 77 of 331 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Kompetencje wyłączne Unii Europejskiej w zakresie Wspólnej Polityki Handlowej i unii celnej
Kompetencje wyłączne Unii Europejskiej w zakresie Wspólnej Polityki Handlowej i unii celnej
Nowe tendencje w zarządzaniu. Tom II
Nowe tendencje w zarządzaniu. Tom II
$ Administracja publiczna i gospodarka 5 lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
$ Administracja publiczna i gospodarka 5 lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
$ Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych
$ Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych
Planowanie inwestycji publicznych. Aspekty prawne, ekonomiczne i środowiskowe
Planowanie inwestycji publicznych. Aspekty prawne, ekonomiczne i środowiskowe
Pobór podatków samorządowych
Pobór podatków samorządowych
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce