Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788373635555 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Studia prawnicze KUL, 3 (79)/2019
Studia prawnicze KUL, 3 (79)/2019
59,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
      Seria: Acta Collegii Suprasliensis
      Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
      Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
      Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
      Seria: Centrum badań nad rodziną
      Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
      Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
      Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
      Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
      Seria: Studia nad wiedzą
      Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
      Seria: Studia z psychologii w KUL
      Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
      Seria: Uzależnienia - fakty i mity
      Seria: Źródła jedności narodów Europy
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Wychowanie ku wartościom wiejskim jako szansa integralnego rozwoju wychowanka
[9788373635555]
37,00zł
14,00zł
You save: 23,00zł
Product unavailable

Krystyna Chałas
ISBN:
978-83-7363-555-5
Pages: 422
Format: B5 (hard cover)
Year: 2007

Przez wychowanie ku wartościom wiejskim rozumiem wspomaganie wychowanków w ich rozpoznawaniu, rozumieniu, akceptacji, internalizacji, wolnym wyborze, urzeczywistnianiu i animacji środowiska lokalnego do ich urzeczywistniania, a środowiska ponadlokalnego do ich poszanowania.
Należy podkreślić, że wychowanie ku wartościom wskazuje na integrację transcendencji pionowej z poziomą, na permanentny wzrost w doskonałości ich urzeczywistniania, a nie raz nabyte doświadczenia, które miałyby wystarczyć w różnych sytuacjach aksjologicznych. [...]
Przedstawiona praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Łączy wiele dyscyplin: teorię wychowania, aksjologię, antropologię, pedagogikę kultury. Główną jednak dyscypliną pedagogiczną, która stanowi podstawę rozważań teoretycznych i empirycznych, jest pedagogika społeczna. (z Wprowadzenia)Spis treści

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

ROZDZIAŁ I
Wybrane pedagogiczne inspiracje integralnego rozwoju człowieka

1. Integralny rozwój osoby w ujęciu Karola Wojtyły
2. Koncepcja integralnego wychowania i rozwoju w ujęciu Stefana Kunowskiego
3. Środowisko wychowawcze a integralny rozwój osoby

ROZDZIAŁ II
Fenomenologiczny opis wartości wiejskich

1. Pojęcie i rodzaje wartości wiejskich
2. Wartości wsi tradycyjnej i współczesnej
3. Analiza wybranych wartości wiejskich
3.1. Przyroda
3.2. Ziemia
3.3. Rodzinne gospodarstwo rolne
3.4. Rodzina wiejska
3.5. Gospodarstwo domowe
3.6. Praca na roli
3.7. Godność rolnika
3.8. Kultura ludowa
4. Współczesne zagrożenia wartości wiejskich

ROZDZIAŁ III
Teoretyczne podstawy integralnego wychowania ku wartościom wiejskim
Potrzeba wychowania ku wartościom wiejskim
Sytuacja wychowawcza i jej specyfika w szkole wiejskiej
Funkcja wartości wiejskich w integralnym rozwoju wychowanka
Proces wychowania ku wartościom wiejskim
4.1. Wartości wiejskie w aspekcie celów wychowania.
4.1.1. Godność rolnika
4.1.2. Rodzina wiejska
4.1.3. Ziemia
4.1.4. Praca na roli
4.1.5. Gospodarstwo rolne
4.1.6. Gospodarstwo domowe
4.1.7. Kultura ludowa
4.1.8. Przyroda
4.2. Wybrane elementy procesu wychowania ku wartościom wiejskim
4.2.1. Wychowanie ku zachowaniu, poszanowaniu, afirmacji i obrony godności rolnika
4.2.2. Wychowanie zorientowane na poszanowanie i budowanie rodziny wiejskiej
4.2.3. Wychowanie ku miłości ziemi
4.2.4. Wychowanie do pracy przez pracę na roli
4.2.5. Wychowanie zorientowane na rozwój gospodarstwa rolnego
4.2.6. Wychowanie zorientowane na poszanowanie i rozwój gospodarstwa domowego
4.2.7. Wychowanie zorientowane w stronę kultury ludowej
4.2.8. Wychowanie zorientowane na poszanowanie i ochronę przyrody

ROZDZIAŁ IV
Podmiotowe uwarunkowania szans wychowania ku wartościom wiejskim na podstawie opinii badanych podmiotów szkoły

1. Postrzeganie wsi jako źródła wartości przez badane podmioty edukacji
2. Wieś jako szansa twórczego rozwoju w opinii badanych
3. Stosunek do wartości wiejskich po wejściu Polski do Unii Europejskiej
4. Przyszłość wsi a urzeczywistnianie wartości wiejskich w opinii badanych
5. Postrzeganie przez młodzież związku między wartościami wiejskimi a integralnym rozwojem człowieka
6. Wychowanie ku wartościom wiejskim w badanych szkołach
7. Wychowanie ku wartościom wiejskim w rodzinie

Zakończenie

DODATEK
Zarys programów wychowania ku wartościom wiejskim

1. Ku mojej godności i godności rolnika
2. Wychowanie w rodzinie wiejskiej
3. Ziemia wartością "przypisaną" wsi i urzeczywistnianą przez wieś
4. W poszanowaniu pracy rolnika
5. Gospodarstwo rolne - warsztatem pracy rodziny wiejskiej
6. Gospodarstwo domowe - ogniskiem domowym
7. W stronę kultury ludowej
8. Przyroda źródłem życiodajnych sił

Bibliografia

This product was added to our catalog on Wednesday 13 June, 2007.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 14 of 335 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Ruch Światło-Życie w trosce o rodzinę
$ Ruch Światło-Życie w trosce o rodzinę
$ Maryjność moralności chrześcijańskiej
$ Maryjność moralności chrześcijańskiej
Godność osoby ludzkiej w społeczeństwie i gospodarce. Księga pamiątkowa ku czci śp. Księdza Profesora Franciszka J. Mazurka
Godność osoby ludzkiej w społeczeństwie i gospodarce. Księga pamiątkowa ku czci śp. Księdza Profesora Franciszka J. Mazurka
$ Człowiek i jego decyzje (Vol. 1 & 2)
$ Człowiek i jego decyzje (Vol. 1 & 2)
$ Polityka rodzinna w Polsce 1990-2004
$ Polityka rodzinna w Polsce 1990-2004
$ Odmiany tożsamości
$ Odmiany tożsamości
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce