Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788377025437 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
O naturze przezwisk funkcjonujących w polskich i rosyjskich socjolektach młodzieżowych
O naturze przezwisk funkcjonujących w polskich i rosyjskich socjolektach młodzieżowych
32,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
      Seria: Acta Collegii Suprasliensis
      Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
      Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
      Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
      Seria: Centrum badań nad rodziną
      Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
      Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
      Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
      Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
      Seria: Studia nad wiedzą
      Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
      Seria: Studia z psychologii w KUL
      Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
      Seria: Uzależnienia - fakty i mity
      Seria: Źródła jedności narodów Europy
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
U podstaw tożsamości pedagogiki. Wielowymiarowość pedagogiki - biografistyka - historia
[9788377025437]
30,00zł
Product available

Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej. Nr 1

eds Ryszard Skrzyniarz, Ewa Smołka, Stanisława Konefał
ISBN:
978-83-7702-543-7
Pages: 340
Format: B5
Year: 2012
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp

Nauki pedagogiczne wobec wyzwań współczesności

Ks. Marian Nowak: Specyfika pedagogiki i jej tożsamość (w kontekście jubileuszu Instytutu Pedagogiki KUL Jana Pawła II w Lublinie)
Specificity of pedagogy and its identity (in the context of the jubilee of the institute of pedagogy of John Paul II KUL in Lublin, Poland) (Summary)

Piotr Magier: Pedagogika ogólna w strukturze nauk pedagogicznych
General pedagogy in pedagogical science structure (Summary)

Stanisław Palka: Zróżnicowanie w metodologii badań pedagogicznych wielowymiarowości rozwoju człowieka
The differentiation in the methodology of pedagogical studies in the human development (Summary)

Ks. Zenon Uchnast: Integralny rozwój człowieka. Podejście synergetyczne
Man’s integral development. The synergetic approach (Summary)

Barbara Kiereś: Od wiedzy o człowieku do sztuki wychowania
From the knowledge of human to art of education (Summary)

Ks. Leszek Waga: Analiza porównawcza podstaw metodologicznych pedagogiki i pracy socjalnej
Comparative analysis of methodological basics of pedagogy and social work (Summary)

Jerzy Nikitorowicz: Wspieranie rozwoju tożsamości wielowymiarowej współczesnym wyzwaniem wychowania w warunkach wielokulturowości
Supporting of multidimensional identity development as a current challenge for education in multicultural conditions (Summary)

Monika Skop: Niepełnosprawność wyzwaniem systemu edukacyjnego
Disability challenge for education (Summary)


Biografistyka pedagogiczna

Wanda Maria Dróżka: O potrzebie integracji osobowości, wiedzy i doświadczenia w kształceniu i rozwoju zawodowym nauczycieli, na kanwie autobiografii i pamiętników różnych pokoleń nauczycieli
About the need of personal integrity, knowledge and experience in education and professional development of teachers, based on autobiographies and memoires (Summary)

Grażyna Karolewicz: Refleksje młodzieży akademickiej na temat znaczenia religii i patriotyzmu w wychowaniu człowieka. Ze wspomnień pedagoga
The reflections of the academic youth about the importance of religion and the patriotism in human education. From the memories of the educator (Summary)

Zdzisław Krzyżanowski: Filary nauczycielstwa w Bogorii w latach trzydziestych i czterdziestych XX wieku
Pillars of teaching in Bogoria in 1920s and 1930s (Summary)

Katarzyna Kosacka: Koło misyjne przykładem krzewienia wartości wśród młodych ludzi w Szkole Podstawowej nr 10 w Zamościu
Circle of missionary as an example of promoting values among young people in Primary School No. 10 in Zamość (Summary)

Mariya Chepil: Humanistyczne podstawy systemu pedagogicznego Wasyla Suchomlińskiego
The humanistic basis of Vasyl’ Sukhomlynskyi's pedagogical system (Summary)

Ryszard Skrzyniarz: Kariera naukowa prof. Stefana Kunowskiego (1909-1977)
The scientific career of Prof. Stefan Kunowski (1909-1977) (Summary)

Ks. Edward Walewander: Pedagogia życia profesora Mieczysława Wieliczki (1935–2009)
The pedagogy of life of Prof. Mieczysław Wieliczko (1935-2009) (Summary)

Elżbieta Krzewska: "Syn tej ziemi, przeszłość jej miłował, odgrzebywał i opowiadał, a skarby czcić uczył". Program wychowania patriotycznego Józefa Apolinarego Rollego
"Son of this land, who loved her bygone, discovered it and told, and taught to venerate its treasures". Joseph Apollinaris Rolle's the program of patriotic education (Summary)


Pedagogika na przestrzeni dziejów

Edmund Kuryluk: Rola edukacyjna teatrów w kolegiach jezuickich
The educational role of the theatre in Jesuit colleges (Summary)

Renata Bednarz-Grzybek: Wokół pedagogiki na łamach czasopisma "Bluszcz" (1865-1939)
Around pedagogy on pages of "Bluszcz" [Ivy] (1865-1939) (Summary)

Katarzyna Braun: Pedagogika chrześcijańska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Źródła i kierunki rozwoju
The Christian pedagogy at the Catholic University of Lublin. The sources and directions for the development (Summary)

Marian Surdacki: Geneza i rozwój Katedry Historii Opieki Społecznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
The origin and development of the Department of History of Social Care at the Catholic University of Lublin (Summary)

Ryszard Skrzyniarz: Katedra Biografistyki Pedagogicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Perspektywy rozwoju
The Department of Pedagogical Biographistics at the Catholic University of Lublin. The perspectives of development (Summary)

This product was added to our catalog on Thursday 31 January, 2013.
Reviews
Product 1 of 1 in category Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
Customers who bought this product also purchased
Cyfryzacja przestrzeni we wczesnej edukacji. Szanse i zagrożenia
Cyfryzacja przestrzeni we wczesnej edukacji. Szanse i zagrożenia
Socjalizacja w społeczeństwie ponowoczesnym
Socjalizacja w społeczeństwie ponowoczesnym
Edukacja zdrowotna - przedszkole - szkoła
Edukacja zdrowotna - przedszkole - szkoła
Przemoc jako przedmiot rozważań i badań
Przemoc jako przedmiot rozważań i badań
Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia i wyzwania
Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia i wyzwania
$ Szkoła - edukacja i wychowanie
$ Szkoła - edukacja i wychowanie
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce