Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788377023198 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

marzec
Quick Find
Search
What's New? more
Kultura polska na Litwie
Kultura polska na Litwie
50,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
      Seria: Juliusz Makarewicz
      Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
      Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
      Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
      Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
      Seria: Studia Prawnicze KUL
      Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
      Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska
[9788377023198]
30,00zł
Product available

eds Maciej Rudnicki, Anna Haładyj, Kamila Sobieraj
ISBN:
978-83-7702-319-8
Pages: 466
Format: B5 (hard cover)
Year: 2011
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Przedmowa (Stanisław Gawłowski)


DZIAŁ I
UWARUNKOWANIA PRAWNE UMOŻLIWIAJĄCE WDRAŻANIE I STOSOWANIE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA

Rozdział I
Dysharmonizacja polskiego prawa ochrony środowiska z prawem unijnym na wybranych przykładach
(Zbigniew Bukowski)

Rozdział II
Wybrane zagadnienia orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie ochrony środowiska
(Jerzy Stelmasiak, Ewelina Iwanek-Chachaj)

Rozdział III
Ochrona środowiska w unijnym i polskim prawie telekomunikacyjnym
(Dorota Dziedzic-Chojnacka)

Rozdział IV
Zasada zrównoważonego rozwoju w prawie Unii Europejskiej - wybrane problemy
(Joanna Kielin-Maziarz)

Rozdział V
Skarga powszechna w prawie ochrony środowiska
(Monika Zakrzewska)

Rozdział VI
Wdrażanie unijnego prawa ochrony środowiska w Polsce w latach 2001-2011
(Anna Kozińska)

Rozdział VII
Zasady ogólne prawa ochrony środowiska. Porównanie ujęcia polskiego i rosyjskiego
(Bogusz Bomanowski)

Rozdział VIII
Przemiany prawa ochrony środowiska a prawo do środowiska
(Jacek Konrad Trzewik)


DZIAŁ II
WYBRANE INSTRUMENTY ADMINISTRACYJNOPRAWNE - STAN WDRAŻANIA I SKUTECZNOŚĆ STOSOWANIA PRAWA

Rozdział I
Nowe instrumenty administracyjnoprawne w ochronie środowiska
(Janina Ciechanowicz-McLean, Maciej Nyka)

Rozdział II
Prawne aspekty przygotowania i realizacji w Polsce projektów demonstracyjnych typu CCS w kontekście składowania CO2
(Maciej Rudnicki)

Rozdział III
Ocena skuteczności systemu zarządzania środowiskowego jako instrumentu prawa ochrony środowiska na przykładzie EMAS
(Tomasz Bojar-Fijałkowski)

Rozdział IV
Implementacja unijnych przepisów w zakresie handlu przydziałami do emisji. Uwagi de lege ferenda
(Joanna E. Bukowska)

Rozdział V
Nowe instalacje wytwórcze energii elektrycznej w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów od 2013 r.
(Arkadiusz Kamiński, Krzysztof Kidawa)

Rozdział VI
Dekada praktycznej realizacji uregulowań prawnych w zakresie ochrony środowiska Unii Europejskiej w Polskim Koncernie Naftowym Orlen SA
(Arkadiusz Kamiński, Maria Żelazińska)

Rozdział VII
"Zasada wzajemnej zgodności" - nowy instrument ochrony środowiska
(Monika A. Król)

Rozdział VIII
Instrumenty planistyczne gospodarki wodnej w świetle dyrektywy ramowej 2000/60/WE
(Marcin Roliński)

Rozdział IX
Ekoinfonet - nowe narzędzie wdrażania unijnych norm prawnych przez Inspekcję Ochrony Środowiska
(Kamila Sobieraj)

Rozdział X
Ochrona gleby w prawie unijnym. Transpozycja, stosowanie, perspektywy
(Daniel Chojnacki)

Rozdział XI
Wybrane problemy dotyczące implementacji prawa Unii Europejskiej z zakresu ochrony środowiska przed hałasem
(Agnieszka Wąsikowska)

Rozdział XII
Polityka energetyczna Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu
(Renata Zacharczuk)


DZIAŁ III
WYBRANE INSTRUMENTY EKONOMICZNE I RYNKOWE - STAN WDRAŻANIA I SKUTECZNOŚĆ STOSOWANIA PRAWA

Rozdział I
Obligacje przychodowe oraz leasing jako źródło fi nansowania zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska
(Maciej Rudnicki)

Rozdział II
Wdrażanie instrumentów rynkowych prawa ochrony środowiska
(Leszek Karski)

Rozdział III
Przyrodnicze, ekonomiczne i prawne przesłanki i bariery opłacalności wytwarzania w Polsce energii ze źródeł odnawialnych
(Monika Niedziółka, Anna Duk-Majewska)

Wybrana bibliografia

This product was added to our catalog on Friday 20 January, 2012.
Reviews
Previous product  Product 80 of 346 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce
Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Procesowe prawo podatkowe
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Procesowe prawo podatkowe
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Optymalizacja podatkowa a obejście prawa podatkowego
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Optymalizacja podatkowa a obejście prawa podatkowego
Służebna rola zwrotu "rodzinny" w przepisach prawa polskiego
Służebna rola zwrotu "rodzinny" w przepisach prawa polskiego
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Rozstrzygnięcia w prawie podatkowym
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Rozstrzygnięcia w prawie podatkowym
Działalność gospodarcza na obszarach chronionych
Działalność gospodarcza na obszarach chronionych
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce