Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788377027042 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
Między Warszawą a Florencją. Korespondencja Adama Pługa i Teofila Lenartowicza. 1870-1890
Między Warszawą a Florencją. Korespondencja Adama Pługa i Teofila Lenartowicza. 1870-1890
32,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
      Seria: Juliusz Makarewicz
      Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
      Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
      Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
      Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
      Seria: Studia Prawnicze KUL
      Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
      Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot administrujący
[9788377027042]
35,00zł
Product available

Rafał Sura
ISBN:
978-83-7702-704-2
Pages: 342
Format: B5
Year: 2013
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wprowadzenie


ROZDZIAŁ PIERWSZY
Geneza systemu gwarantowania depozytów w Polsce

1. Uwagi ogólne
2. Determinanty prawne i pozaprawne kształtowania się systemu gwarantowania depozytów w Polsce
3. Cele i rodzaje systemu gwarantowania depozytów
4. Sposoby fi nansowania systemów gwarantowania depozytów
5. Negatywne aspekty systemu gwarantowania depozytów typu explicite
6. Powstanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
7. Uwagi końcowe


ROZDZIAŁ DRUGI
Podmiot administrujący

1. Uwagi ogólne
2. Pojęcie podmiotu administrującego
3. Klasyfi kacja podmiotów administrujących
4. Cechy charakterystyczne podmiotów administrujących
5. Uwagi końcowe


ROZDZIAŁ TRZECI
Instytucja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

1. Uwagi ogólne
2. Publicznoprawny charakter regulacji dotyczących systemu gwarantowania depozytów
3. Pojęcie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
4. Cele, zadania i misja publiczna Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
5. System organów wewnętrznych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
6. Podmiotowość administracyjnoprawna Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
7. Majątek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
8. Administrowanie Bankowym Funduszem Gwarancyjnym
9. Funkcje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
10. Administracyjnoprawne aspekty nadzoru nad działalnością Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
11. Uwagi końcowe


ROZDZIAŁ CZWARTY
Bankowy Fundusz Gwarancyjny w sieci podmiotów realizujących interes publiczny

1. Uwagi ogólne
2. Pojęcie interesu publicznego
3. Interes publiczny a działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
4. Inne podmioty powiązane realizacją interesu publicznego z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym
5. Uwagi końcowe


ROZDZIAŁ PIĄTY
Instytucja zakładu publicznego a Bankowy Fundusz Gwarancyjny

1. Uwagi ogólne
2. Rozwój instytucji zakładu publicznego
3. Zasady tworzenia i rodzaje zakładów publicznych
4. Organy zakładu publicznego
5. Pojęcie i rodzaje władztwa zakładowego
6. Cechy pozwalające zakwalifi kować Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kategorii zakładów publicznych
7. Podstawy stosunków prawnych łączących Bankowy Fundusz Gwarancyjny z bankami
8. Przedmiot i charakter stosunków pomiędzy Bankowym Funduszem Gwarancyjnym a bankami
9. Relacje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z członkami obowiązkowego i umownego systemu gwarantowania depozytów
10. Uwagi końcowe

Wnioski końcowe


WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH, ORZECZNICTWA I LITERATURY

I. Wykaz aktów prawnych
II. Orzecznictwo
III. Literatura
IV. Strony internetowe

This product was added to our catalog on Wednesday 26 June, 2013.
Reviews
Previous product  Product 148 of 345 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Publiczne prawa podmiotowe jednostki w systemie prawa ochrony środowiska
Publiczne prawa podmiotowe jednostki w systemie prawa ochrony środowiska
Zakres zastosowania cywilnoprawnej sankcji nieważności do umownych stosunków pracy i umowy o pracę nakładczą
Zakres zastosowania cywilnoprawnej sankcji nieważności do umownych stosunków pracy i umowy o pracę nakładczą
$ Nieważność umowy o pracę
$ Nieważność umowy o pracę
Imię i nazwisko osoby fizycznej oraz ich ochrona w polskim prawie cywilnym
Imię i nazwisko osoby fizycznej oraz ich ochrona w polskim prawie cywilnym
Graffiti jako forma twórczości i przejaw tożsamości
Graffiti jako forma twórczości i przejaw tożsamości
Domena publiczna - troska o prawa podstawowe?
Domena publiczna - troska o prawa podstawowe?
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce