Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788380612587 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Myzel des Romans. Martin Mosebach - ein katholischer Autor
Myzel des Romans. Martin Mosebach - ein katholischer Autor
55,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
      Seria: Juliusz Makarewicz
      Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
      Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
      Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
      Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
      Seria: Studia Prawnicze KUL
      Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
      Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Obowiązek współpracy gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych
[9788380612587]
42,00zł
Product available

Michał Domagała
ISBN:
978-83-8061-258-7
Pages: 338
Format: B5
Year: 2016
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

1. Obowiązek publicznoprawny jako przedmiot badań
1.1 Obowiązek jako pojęcie prawne
1.2 Pojęcie obowiązku publicznoprawnego
1.3 Ciężar publiczny a obowiązek
1.4 Obowiązek publicznoprawny jak przedmiot stosunku administracyjnoprawnego
1.5 Przymus administracyjny a obowiązek publicznoprawny
1.6 Podmioty obowiązków publicznoprawnych
1.6.1 Podmioty publiczne
1.6.2. Podmioty niepubliczne
1.7 Przedmiot obowiązku publicznoprawnego
1.7.1 Zasady określania przedmiotu obowiązków publicznoprawnych
1.7.2 Systematyka obowiązków publicznoprawnych
1.7.3 Obowiązki nakładane w ogólnym interesie gospodarczym
1.8 Źródła obowiązków publicznoprawnych
1.8.1 Obowiązki powstające z mocy prawa
1.8.2 Decyzja administracyjna
1.9 Sankcje administracyjne związanie z niewykonaniem obowiązku publicznoprawnego
1.10 Wnioski

2. Pojęcie obowiązku współpracy gospodarczej
2.1 Geneza obowiązku współpracy gospodarczej
2.1.1 Doktryna essential facilities jako źródło wyodrębnienia obowiązków w zakresie współpracy gospodarczej
2.1.2 Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym jako źródło powstania obowiązku współpracy gospodarczej
2.2 Treść obowiązku współpracy gospodarczej
2.3 Obowiązek współpracy gospodarczej w ujęciu prawa publicznego
2.4 Obowiązek współpracy gospodarczej w ujęciu prawa prywatnego
2.5 Zakres przedmiotowy obowiązku współpracy gospodarczej
2.6 Podmioty obowiązku współpracy gospodarczej
2.7 Źródła obowiązku współpracy gospodarczej
2.8 Pojęcie obowiązku współpracy gospodarczej w prawie energetycznym
2.9 Wnioski

3. Funkcje obowiązku współpracy gospodarczej w prawie energetycznym
3.1 Promowanie konkurencji
3.1.1 Pojęcie rynku energii
3.1.2 Konkurencyjny rynek energii - ujęcie strukturalne (podmiotowe)
3.1.3 Konkurencyjny rynek energii - ujęcie skutkowe (przedmiotowe)
3.2 Przeciwdziałanie negatywnym skutkom monopoli naturalnych
3.3 Równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii
3.3.1 Rozstrzyganie sporów przez Prezesa URE
3.3.2 Zatwierdzanie taryf
3.4 Wnioski

4. Obowiązek współpracy gospodarczej, jako warunek realizacji zasad prawa energetycznego
4.1 Zasada dostępu stron trzecich (TPA)
4.2 Zasada rozdziału usług (unbundling)
4.3 Prawo wyboru sprzedawcy energii elektrycznej i gazu
4.4 Zasada ochrony odbiorcy końcowego
4.5 Obowiązek współpracy gospodarczej jako narzędzie regulacyjne
4.6 Źródła obowiązku współpracy gospodarczej w prawie energetycznym
4.6.1 Prawodawca jako regulator rynku energetycznego
4.6.2 Administracyjnoprawne formy regulacji obowiązku współpracy gospodarczej w prawie energetycznym
4.6.2.1 Administracyjnoprawne formy regulacji obowiązku współpracy gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych w zakresie świadczenia usług publicznych
4.6.2.2 Administracyjnoprawne formy regulacji obowiązku współpracy gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych w obrębie infrastruktury sieciowej
4.6.3 Soft law
4.7 Wnioski

5. Obowiązek współpracy gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych w obszarze funkcjonowania systemów energetycznych
5.1 Obowiązek przyłączenia do sieci
5.1.1 Obowiązek przyłączenia do sieci w regulacjach europejskich
5.1.2 Podstawy obowiązku przyłączenia do sieci energetycznej na gruncie prawa polskiego
5.2 Zasada TPA jako podstawa obowiązku współpracy gospodarczej
5.2.1 Obowiązek świadczenia usług przesyłania
5.2.2 Obowiązek świadczenia usług dystrybucji
5.2.3 Obowiązek świadczenia usług magazynowania
5.2.4 Obowiązek świadczenia usług transportu gazu ziemnego
5.2.5 Obowiązek świadczenia usług skraplania i regazyfi kacji
5.3 Przesłanki zwolnienia z obowiązków wynikających z zasady TPA
5.3.1 Nowa infrastruktura
5.3.2 Pogorszenie sytuacji ekonomicznej
5.3.3 Obniżenie poziomu niezawodności dostaw oraz wzrost cen i stawek opłat za dostarczane paliwa
5.4 Obowiązek współpracy gospodarczej w ramach systemów energetycznych
5.4.1 Pojęcie sytemu energetycznego
5.4.2 Obowiązek współpracy gospodarczej w zakresie usług systemowych
5.5 Wnioski

6. Obowiązek zakupu energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych
6.1 Podmioty obowiązku zakupu energii wytworzonej z odnawialnych źródeł
6.1.1 Wytwórcy paliw i energii
6.1.1.1 Wytwórcy energii w mikroinstalacjach
6.1.1.2 Wytwórcy energii w małych instalacjach OZE
6.1.1.3 Przedsiębiorstwa wytwarzający energię elektryczną z OZE w instalacjach przemysłowych
6.1.1.4 Wytwórcy biogazu rolniczego i biopłynów
6.1.2 Sprzedawca zobowiązany
6.1.3 Przedsiębiorstwa sieciowe
6.2 Przedmiot obowiązku zakupu paliw i energii z OZE
6.2.1.1 Obowiązek zakupu energii elektrycznej
6.2.1.2 Zakup biogazu rolniczego
6.2.1.3 Obowiązek zakupu ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii
6.3 Wnioski

Podsumowanie

Wykaz źródeł

This product was added to our catalog on Wednesday 20 July, 2016.
Reviews
Previous product  Product 217 of 334 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Klauzula porządku publicznego
Klauzula porządku publicznego
Ewolucja prawa polskiego w dobie globalizacji
Ewolucja prawa polskiego w dobie globalizacji
Ius belli et pacis w republikańskim Rzymie
Ius belli et pacis w republikańskim Rzymie
Mediacja karna w świetle badań
Mediacja karna w świetle badań
Prawo spółdzielcze. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe
Prawo spółdzielcze. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe
Negocjacje jako sposób zawarcia umowy
Negocjacje jako sposób zawarcia umowy
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce