Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788380614451 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
El aprendizaje de la oposición imperfecto/indefinido en estudiantes polacos de ELE
El aprendizaje de la oposición imperfecto/indefinido en estudiantes polacos de ELE
30,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
      Seria: Juliusz Makarewicz
      Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
      Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
      Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
      Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
      Seria: Studia Prawnicze KUL
      Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
      Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Dzieła
[9788380614451]
35,00zł
Product available

Czesław Martyniak
ISBN:
978-83-8061-445-1
Pages: 548
Format: B5 (hard cover)
Year: 2017
Language: Polish

1. Obiektywna podstawa prawa według św. Tomasza z Akwinu.
2. Moc obowiązująca prawa a teoria Kelsena.
3. Problem filozofii prawa. Filozofia prawa, jej przedmiot, metoda i podział.SPIS TREŚCI

Wstęp do wydania drugiego (ks. dr hab. Rafał Charzyński)
Przedmowa (ks. prof. KUL dr hab. Antoni Dębiński)
Słowo wstępne (ks. dr Rafał Charzyński)


OBIEKTYWNA PODSTAWA PRAWA WEDŁUG ŚW. TOMASZA Z AKWINU

Przedmowa autora

Część pierwsza. Traktat o prawach Summy teologicznej. Teksty
Rozdział I. Definicja prawa
I. Tomistyczna definicja nominalna prawa
II. Poszukiwanie definicji realnej
III. Krytyka tomistycznej definicji realnej prawa
IV. Skutki ustawy
Rozdział II. Podział praw i prawo naturalne
I. Podział praw
II. Prawo naturalne (zakon przyrodzony)
Rozdział III. Prawo ludzkie
I. Prawo ludzkie samo w sobie
II. Moc obowiązująca prawa
III. Zmiana praw

Część druga. Stosunek prawa pozytywnego do porządku moralnego
Rozdział I. Uwagi ogólne
I. Terminologia Summy
Rozdział II. Analiza podstawy porządku prawnego
Rozdział III. Zależność prawa pozytywnego od prawa moralnego
Rozdział IV. Prawo i moralność
Zakończenie
Uwagi
Bibliografia


MOC OBOWIĄZUJĄCA PRAWA A TEORIA KELSENA

Wstęp
Rozdział I. Ogólna charakterystyka teorii
§ 1. Samoistność nauki prawa
§ 2. Podział nauk na eksplikatywne i normatywne
§ 3. Metodologiczna czystość
§ 4. Formalizm
§ 5. Odrzucenie konstrukcji dualistycznych
§ 6. Tożsamość państwa i prawa
§ 7. Teoria stopniowej budowy prawa
§ 8. Dwie podstawowe hipotezy prawnicze
Rozdział II. Filozoficzne podłoże teorii
§ 1. Filozoficzne poglądy Kelsena
A. Teoria poznania
B. Metafizyka Kelsena
C. Historiozofia
§ 2. Źródła filozofii i teorii prawa Kelsena
§ 3. Problem jednolitości systemu
Rozdział III. Moc obowiązująca prawa pozytywnego
§ 1. Prawo jako system normatywny i dynamiczny
§ 2. Pojęcie normy podstawowej
§ 3. Przypisanie, czyli zarachowanie prawne (Zurechnung)
§ 4. Brak uzasadnienia mocy obowiązującej normy podstawowej
§ 5. Przemiana dualizmu metodologicznego na ontyczny
§ 6. Teoria normy podstawowej negacją rozdziału rzeczywistości od powinności
§ 7. Istotna podstawa mocy obowiązującej prawa u Kelsena
§ 8. Oportunistyczna wskazówka zamiast powinności
§ 9. Moc obowiązująca prawa a przynależność do systemu prawnego
Rozdział IV. Problem prawa naturalnego
§ 1. Uwagi ogólne
§ 2. Pozytywizacja formalna prawa naturalnego
§ 3. Pozytywizacja materialna prawa naturalnego
A. Poglądy Kelsena
B. Zarys krytyki transcendentnej
§ 4. Stosunek prawa naturalnego do prawa pozytywnego
Zakończenie
Literatura
La force obligatoire de la loi et la theorie de Kelsen (Resume)


PROBLEM FILOZOFII PRAWA. FILOZOFIA PRAWA, JEJ PRZEDMIOT, METODA I PODZIAŁ

Wstęp
Rozdział I. Ogólna charakterystyka nauk prawnych
§ 1. Nauki prawne jako nauki praktyczne
§ 2. Dogmatyka prawa i jej część ogólna
§ 3. Teoria prawa
Rozdział II. Obecny stan filozofii prawa
§ 1. Odrodzenie filozofii prawa
§ 2. Niektóre poglądy na filozofię prawa
Rozdział III. Rola filozofii prawa wśród nauk prawnych
§ 1. Filozofia a nauka
§ 2. Pojęcie i podział filozofii prawa
Rozdział IV. Filozofia prawa pozytywnego - pierwsza część filozofii prawa
§ 1. Przedmiot i metoda filozofii prawa pozytywnego
§ 2. Filozofia prawa pozytywnego a dogmatyka prawa
§ 3. Porównawcza filozofia prawa pozytywnego
§ 4. Znaczenie filozofii prawa pozytywnego

Bibliografia
Bibliografia pozycji o Czesławie Martyniaku (Rafał Charzyński)

This product was added to our catalog on Monday 16 October, 2017.
Reviews
Previous product  Product 266 of 346 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Korespondencja Pliniusza Młodszego z cesarzem Trajanem - Tekst i tłumaczenie / Pliniusz Młodszy. Korespondencja z cesarzem Trajanem - Komentarz
Korespondencja Pliniusza Młodszego z cesarzem Trajanem - Tekst i tłumaczenie / Pliniusz Młodszy. Korespondencja z cesarzem Trajanem - Komentarz
Norwid: listy, listy...
Norwid: listy, listy...
Filozofia Boga. Part 1 and 2
Filozofia Boga. Part 1 and 2
$ Wprowadzenie do psychometrii
$ Wprowadzenie do psychometrii
Chronologia średniowieczna
Chronologia średniowieczna
Literackie ślady wiary. Od romantyzmu do współczesności
Literackie ślady wiary. Od romantyzmu do współczesności
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce