Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788380615151 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Instytucjonalny wymiar ochrony życia
Instytucjonalny wymiar ochrony życia
23,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
      Seria: Juliusz Makarewicz
      Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
      Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
      Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
      Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
      Seria: Studia Prawnicze KUL
      Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
      Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Prawa kulturalne obywateli państw trzecich w prawie Unii Europejskiej
[9788380615151]
35,00zł
Product unavailable

Anna Magdalena Kosińska
ISBN:
978-83-8061-515-1
Pages: 484
Format: B5
Year: 2018
Language: Polish

» Electronic version


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I
Imigracja do Unii Europejskiej i jej konsekwencje kulturowe

1.1. Uwagi wprowadzające
1.2. Charakterystyka imigracji do Unii Europejskiej
1.2.1. Migracje europejskie po II wojnie światowej i ich wpływ na prawo i politykę migracyjną Unii Europejskiej
1.2.2. Cudzoziemcy w Unii Europejskiej - statystyki i próba interpretacji
1.3. Pojęcie kultury
1.3.1. Uwagi wstępne
1.3.2. Definicja kultury
1.3.3. Konieczność redefinicji kultury w ponowoczesności
1.3.4. Kultura europejska
1.4. Wielokulturowość i jej znaczenie dla zdefiniowania praw kulturalnych obywateli państw trzecich
1.4.1. Pojęcie tożsamości
1.4.2. Rozumienie wielokulturowości
1.4.3. Doświadczenia wielokulturowości
1.4.4. Ocena wielokulturowości
1.5. Pojęcie integracji
1.6. Konkluzje

Rozdział II
Standardy ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej a europejskie prawo migracyjne

2.1. Uwagi wprowadzające
2.2. Europejskie prawo migracyjne - etapy rozwoju
2.2.1. Prawo dotyczące migracji przed Traktatem Amsterdamskim
2.2.2. Powstanie i rozwój Przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
2.2.3. Kryzys migracyjny i zmiany w prawie migracyjnym Unii Europejskiej
2.2.4. Podmioty ochrony
2.3. Ochrona praw podstawowych w porządku prawnym Unii Europejskiej
2.3.1. Pojęcie praw człowieka i możliwości ograniczenia ich ochrony
2.3.2. Kształtowanie się ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej - rys historyczny
2.3.3. Podstawowe zasady funkcjonowania systemu ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej
2.3.4. Znaczenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dla unijnego systemu ochrony
2.3.5. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
2.3.6. Pozostałe instrumenty ochrony praw podstawowych
2.4. Konkluzje

Rozdział III
Prawa kulturalne w systemie ochrony praw podstawowych Unii Europejskiej - możliwości ich ochrony i realizacji

3.1. Uwagi wprowadzające
3.2. Pojęcie praw kulturalnych
3.3. Problem uniwersalizmu praw człowieka wobec różnorodności kulturowej
3.4. Kultura w prawie Unii Europejskiej i możliwości ochrony praw kulturalnych w systemie prawa unijnego
3.4.1. Uwagi wstępne
3.4.2. Znaczenie działań kulturalnych dla historii integracji w Unii Europejskiej
3.4.3. Obecne uregulowania dotyczące kultury w prawie Unii Europejskiej
3.4.3.1. Regulacje traktatowe i kluczowe dokumenty
3.4.3.2. Działania instytucji unijnych i administracji w obszarze kultury
3.4.3.3. Acquis culturalis
3.5. Konkluzje

Rozdział IV
Gwarancje praw kulturalnych obywateli państw trzecich w prawie pierwotnym Unii Europejskiej

4.1. Prawa kulturalne obywateli państw trzecich w systemie prawa UE - problem istnienia modelu prawnego
4.2. Prawa kulturalne w Karcie Praw Podstawowych a prawa kulturalne obywateli państw trzecich
4.2.1. Ochrona różnorodności kulturowej
4.2.2. Wolność sztuki i badań naukowych
4.2.3. Prawo do poszanowana życia rodzinnego i prywatnego oraz prawo do założenia rodziny a prawa kulturalne obywateli państw trzecich
4.2.4. Wolność religijna a prawa kulturalne obywateli państw trzecich
4.3. Prawo do ochrony przed kulturą kraju pochodzenia i gwarantowany zakres ochrony
4.4. Konkluzje

Rozdział V
Prawa kulturalne obywateli państw trzecich w procesie migracyjnym - wjazd i powrót

5.1. Uwagi wprowadzające
5.2. Prawa kulturalne obywateli państw trzecich a procedura wjazdu na terytorium Unii Europejskiej
5.2.1. Prawa o charakterze kulturalnym w Kodeksie Granicznym Schengen
5.2.2. Prawo wizowe i uprawnienia kulturalne obywateli państw trzecich
5.2.3. Polityka łączenia rodzin
5.2.4. Orzecznictwo dotyczące łączenia rodzin
5.2.5. Prawo do łączenia rodzin obywateli Turcji w linii orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości
5.3. Polityka powrotowa a prawa kulturalne obywateli państw trzecich
5.3.1. Uwagi wstępne
5.3.2. Prawa o charakterze kulturalnym w procesie powrotowym
5.3.3. Prawa kulturalne a detencja migrantów
5.3.4. Dobrowolny powrót a prawa o charakterze kulturalnym
5.3.5. Migranci nieudokumentowani i realizacja praw kulturalnych w "szarej strefie"
5.4. Konkluzje

Rozdział VI
Możliwości ochrony i realizacji praw kulturalnych obywateli państw trzecich w ramach Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego
6.1. Uwagi wprowadzające
6.2. Kwalifikacja obywateli państw trzecich do ochrony międzynarodowej. Przesłanki kwalifikacji o charakterze kulturalnym
6.3. Procedura udzielania ochrony a prawa obywateli państw trzecich o charakterze kulturalnym
6.4. Recepcja osób ubiegających się o ochronę międzynarodową wobec możliwości ochrony praw o charakterze kulturalnym
6.5. Prawa o charakterze kulturalnym gwarantowane beneficjentom ochrony międzynarodowej w ramach WESA
6.5.1. Prawa edukacyjne
6.5.2. Prawa integracyjne beneficjentów ochrony międzynarodowej
6.6. Problem możliwości wyboru miejsca pobytu a prawa o charakterze kulturalnym w ramach WESA
6.7. Pozostałe instrumenty prawne mające wpływ na realizację praw o charakterze kulturalnym przez osoby poszukujące ochrony
6.8. Konkluzje

Rozdział VII
Prawa kulturalne obywateli państw trzecich - migrantów regularnych

7.1. Uwagi wprowadzające
7.2. Znaczenie procesu integracji dla realizacji praw o charakterze kulturalnym
7.3. Integracja kulturowa i jej znaczenie w dokumentach politycznych i strategicznych Unii Europejskiej
7.4. Prawa kulturalne związane z pobytem obywateli państw trzecich na terytorium UE
7.4.1. Rezydenci długoterminowi
7.4.2. Prawa o charakterze kulturalnym innych grup obywateli państw trzecich legalnie przebywających na terytorium Unii Europejskiej
7.4.3. Uprawnienia o charakterze kulturalnym członków rodzin obywateli Unii
7.4.4. Prawa o charakterze kulturalnym studentów i naukowców
7.4.4.1 Studenci zagraniczni i ich rola w budowaniu kultury akademickiej w państwach członkowskich Unii Europejskiej
7.4.4.2. Prawo obywateli państw trzecich do udziału w uniwersyteckim życiu naukowym i kulturalnym
7.5. Instrumenty finansowe umożliwiające realizację integracyjnych praw kulturalnych
7.6. Konkluzje

Zakończenie

Summary
Cultural Rights of Third-Country Nationals in European Union Law

Bibliografia

This product was added to our catalog on Thursday 05 April, 2018.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 279 of 336 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Prawnokarna ochrona zwierząt wykorzystywanych w procedurach doświadczalnych
Prawnokarna ochrona zwierząt wykorzystywanych w procedurach doświadczalnych
Artes Liberales. Teatr - sztuka - media. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Mądzikowi
Artes Liberales. Teatr - sztuka - media. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Mądzikowi
Negocjacje jako sposób zawarcia umowy
Negocjacje jako sposób zawarcia umowy
Alegoria i problemy dyskursu symbolicznego
Alegoria i problemy dyskursu symbolicznego
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce