Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788380616677 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Dwie koncepcje konserwatyzmu romantycznego: Krasiński i Rzewuski
Dwie koncepcje konserwatyzmu romantycznego: Krasiński i Rzewuski
25,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
      Seria: Juliusz Makarewicz
      Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
      Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
      Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
      Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
      Seria: Studia Prawnicze KUL
      Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
      Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Administracyjnoprawny status zawodów pielęgniarki i położnej w świetle obowiązującego prawa
[9788380616677]
84,00zł
Product available

Jolanta Pacian
ISBN: 978-83-8061-667-7
Pages:352
Format: B5
Year: 2019
Language: Polish


Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1. Charakter zawodów pielęgniarki i położnej
1.1. Wprowadzenie
1.2. Istota i charakter tzw. wolnych zawodów
1.3. Zawody pielęgniarki i położnej jako zawody zaufania publicznego
1.4. Reglamentacja wolnych zawodów pielęgniarki i położnej
1.5. Inne desygnaty określające specyfikę zawodów pielęgniarki i położnej

Rozdział 2. Status członków samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych
2.1. Wprowadzenie
2.2. Specyfika samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych
2.3. Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych w ujęciu historycznym
2.4. Formy kształtowania statusu pielęgniarek i położnych w perspektywie działania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych
2.5. Ochrona praw pacjenta w praktyce zawodowej pielęgniarek i położnych
2.6. Zasady i wymogi etyki zawodowej pielęgniarek i położnych
 
Rozdział 3. Administracyjnoprawna kontrola nad samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych
3.1. Wprowadzenie
3.2. Samorząd zawodowy jako organizacja społeczna. Status prawny w kontekście prawa publicznego
3.3. Administracyjnoprawne konsekwencje zaliczenia samorządów zawodowych do podmiotów regulujących administracyjnoprawną pozycję pielęgniarek i położnych
3.4. Odpowiedzialność administracyjna samorządu zawodowego za nieprawidłowe wykonanie powierzonych zadań
3.5. Nadzór nad legislacją samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych

Rozdział 4. Publicznoprawne desygnaty określające wymagania dotyczące pielęgniarek i położnych
4.1. Wprowadzenie
4.2. Kwalifikacje zawodowe pielęgniarek i położnych
4.3. Uprawnienia i obowiązki pielęgniarek i położnych
4.4. Prawne formy wykonywania zawodów pielęgniarek i położnych
4.5. Podstawowe wymagania w zakresie reglamentowanej działalności gospodarczej pielęgniarek i położnych

Rozdział 5. Instytucje administracyjnoprawne definiujące status zawodów pielęgniarki i położnej
5.1. Wprowadzenie
5.2. Charakter rozstrzygnięć dotyczących osób wykonujących zawody pielęgniarki i położnej
5.2.1. Uchwała w postępowaniu administracyjnym
5.2.2. Weryfikacja i wzruszalność uchwały w postępowaniu administracyjnym
5.3. Stosunek administracyjnoprawny w administracyjnych sprawach pielęgniarek i położnych
5.4. Sankcja administracyjnoprawna jako konsekwencja odpowiedzialności zawodowej
5.5. Naruszenia materialnego prawa administracyjnego i charakter postępowań w tym zakresie
 
Rozdział 6. Elementy administracyjnoprawne jako wyznaczniki statusu zawodów pielęgniarki i położnej
6.1. Wprowadzenie
6.2. Postępowanie przed komisją - quasi-administracyjnym organem kolegialnym w sprawie całkowitej lub znacznej niezdolności do pracy pielęgniarek i położnych
6.3. Czynności postępowania o charakterze administracyjnym w sprawie indywidualnej
6.4. Orzekanie przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz sąd pielęgniarek i położnych w sprawie indywidualnej
6.5. Alternatywne rozstrzyganie sporów w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej
6.6. Prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki
6.7. Skarga do sądu administracyjnego
6.8. Skarga na bezczynność organu i przewlekłość postępowania
 
Rozdział 7. Podstawowe problemy w zakresie dotyczącym odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych. Istota odpowiedzialności zawodowej w analizowanej płaszczyźnie odniesienia
7.1. Wprowadzenie 
7.2. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych w świetle prawa polskiego i poglądów doktryny
7.3. Odpowiedzialność zawodowa w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
7.4. Problem odpowiedzialności zawodowej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
7.5. Odpowiedzialność zawodowa w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych
7.6. Próba definiowania podstawowych standardów odpowiedzialności zawodowej

Rozdział 8. Przewinienie zawodowe, ze szczególnym uwzględnieniem zasady postępowania z należytą starannością
8.1. Wprowadzenie
8.2. Przewinienie zawodowe w ujęciu administracyjnoprawnym
8.3. Przewinienie zawodowe a odpowiedzialność na podstawie Kodeksu pracy
8.4. Przewinienie zawodowe a odpowiedzialność na podstawie Kodeksu karnego
8.5. Odpowiedzialność cywilnoprawna

Rozdział 9. Przebieg postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych w kontekście regulacji dotyczących funkcjonowania samorządu zawodowego
9.1. Wprowadzenie
9.2. Czynności sprawdzające
9.3. Postępowanie wyjaśniające
9.4. Postępowanie przed sądem pielęgniarek i położnych
9.5. Postępowanie wykonawcze
9.6. Nadzwyczajne środki orzekania
9.7. Prawo do sądu dyscyplinarnego

Zakończenie

Wykaz źródeł prawa
 
Wykaz orzecznictwa
 
Wykaz literatury

This product was added to our catalog on Monday 05 August, 2019.
Reviews
Previous product  Product 322 of 337 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Wejdź w konwencję! Podręcznik kreatywnego pisania
Wejdź w konwencję! Podręcznik kreatywnego pisania
Słowa we mgle. Leksyka, terminy i pojęcia w tekstach współczesnej humanistyki - wybrane zagadnienia
Słowa we mgle. Leksyka, terminy i pojęcia w tekstach współczesnej humanistyki - wybrane zagadnienia
Jednostka Społeczeństwo Państwo
Jednostka Społeczeństwo Państwo
Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-2018
Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-2018
Edward Stachura Przekłady
Edward Stachura Przekłady
Klucz do człowieka
Klucz do człowieka
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce