Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788380618527 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Jak św. Franciszek pracował na KUL-u, czyli franciszkanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1983-2004
Jak św. Franciszek pracował na KUL-u, czyli franciszkanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1983-2004
31,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
      Seria: Juliusz Makarewicz
      Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
      Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
      Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
      Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
      Seria: Studia Prawnicze KUL
      Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
      Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Bezpieczeństwo rodziny wobec współczensnych wyzwań
[9788380618527]
45,00zł
Product available

ed. Wojciech Lis
ISBN:
978-83-8061-852-7
Pages: 418
Format: B5 (hard cover)
Year: 2021


Spis treści

Wstęp


Rozdział I
Ochrona prawa do życia i zdrowia


Monika Sadowska, Błędy medyczne w opiece okołoporodowej a bezpieczeństwo rodziny
Wojciech Lis, Prawa i obowiązki ojca wobec dziecka poczętego
Agnieszka Wedeł-Domaradzka, Autonomia małoletniego pacjenta a opieka rodzicielska – perspektywa zabiegów transplantacyjnych


Rozdział II
Ochrona prawa do tożsamości płciowej


Joanna Haberko, Dopuszczalność zmiany płci u osoby małoletniej
Józefina Pijanowska, Prawo do tożsamości płciowej rodzica transseksualnego a realizacja zasady dobra dziecka
Piotr Mostowik, Problem uznania skutków zagranicznego dokumentu o zmianie płci. Studium przypadku Gender Recognition Certificate


Rozdział III
Ochrona autonomii rodziny


Grzegorz Tylec, Zakres ochrony prawnej dobra osobistego w postaci prawa do życia w rodzinie
Zdzisław Jancewicz, Prawo rodziców do wychowania dzieci w zakresie edukacji seksualnej
Tomasz Barszcz, O zagrożeniu dla pojęcia rodziny. Uwaga w kontekście interpretacji art. 11a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Tomasz Rakoczy, Niebezpieczeństwo naruszenia więzi duchowych wskutek przysposobienia dziecka


Rozdział IV
Ochrona bezpieczeństwa socjalnego rodziny


Mirosław Karpiuk, Istota bezpieczeństwa socjalnego rodziny na przykładzie pomocy społecznej
Beata Kucia-Guściora, Ulga prorodzinna jako instrument polityki prorodzinnej: ewolucja i stan obecny na tle praktyki stosowania prawa podatkowego
Piotr Telusiewicz, Wychowanie co najmniej czworga dzieci przez matkę lub ojca jako przesłanka do przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego
Jerzy Parchomiuk, Interpretacja pojęcia "osoby samotnie wychowującej dziecko” w świetle przepisów o świadczeniach rodzinnych. O granicach wykładni w prawie administracyjnym


Rozdział V
Ochrona dziecka przed skrzywdzeniem


Filip Ciepły, Ochrona dzieci przed seksualizacją w polskim prawie karnym
Piotr Chrzczonowicz, Zagrożenia ze strony sekt destrukcyjnych dla współczesnej rodziny. Wybrane aspekty społeczne i prawne uwikłania dziecka w sektę destrukcyjną
Monika Katarzyna Gardziel, Nadużycia praw rodzicielskich w teorii i praktyce


Rozdział VI
Ochrona stabilności rodziny


Krzysztof Kietliński, Kwestia ładu ekonomiczno-moralnego w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Marek Bielecki, Bezpieczeństwo rodziny w kontekście zjawiska migracji
Sławomir Zych, Wychodźstwo jako zagrożenie dla życia rodzinnego w świetle synodów diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego z początku XX w. i wybranych źródeł proweniencji kościelnej

This product was added to our catalog on Friday 19 February, 2021.
Reviews
Previous product  Product 348 of 351 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
"Historyja barzo cudna" wobec źródeł. Przekład, kompilacja, dzieło
"Historyja barzo cudna" wobec źródeł. Przekład, kompilacja, dzieło
Negocjacje w XXI wieku. Teoria, praktyka i znaczenie
Negocjacje w XXI wieku. Teoria, praktyka i znaczenie
Personalistyczna myśl polityczna. Wybrane zagadanienia
Personalistyczna myśl polityczna. Wybrane zagadanienia
Jakie media? Konteksty, badania, postulaty. 10 - lecie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL
Jakie media? Konteksty, badania, postulaty. 10 - lecie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL
Eschatologia w perspektywie komunii
Eschatologia w perspektywie komunii
Między zwątpieniem a nadzieją. Wokół problematyki sakralnej w dramacie polskim po roku 1989
Między zwątpieniem a nadzieją. Wokół problematyki sakralnej w dramacie polskim po roku 1989
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce