Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » SPW15 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 6. Przekaz wiary w rodzinie
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 6. Przekaz wiary w rodzinie
33,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
      Acta Mediaevalia
      Przegląd Prawno-Ekonomiczny
      Review of Comparative Law
      Scripta Biblica et Orientalia
      Społeczeństwo i Rodzina
      Studia Nauk Teologicznych PAN
      Studia Prawnicze KUL
      Studia z Prawa Wyznaniowego
      The Biblical Annals
      Verbum vitae
      Vox Patrum
      Zeszyty Naukowe KUL
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 15
[SPW15]
30,00zł
Product available

eds Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon
ISSN:
2081-8882
Pages: 392
Format: A5
Year: 2012
Language: Polish

Ukazujące się od 2000 roku "Studia z Prawa Wyznaniowego" są efektem naukowej refleksji nad statutem kościołów i innych związków wyznaniowych oraz sytuacją prawną jednostki w zakresie wolności sumienia i religii.


SPIS TREŚCI

Artykuły

Piotr Michalik,
Zwolnienia podatkowe dla związków wyznaniowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA
Tax Exemptions for Churches in the United States Supreme Court Decisions (summary)

Michalina Duda,
Zasady finansowania uczelni kościelnych z budżetu państwa
The rules of financing church higher education institutions from the government budget (summary)

Jarosław Szymanek,
Trybunał Konstytucyjny wobec religii w szkole publicznej (kwestie wybrane)
The Constitutional Tribunal on the Teaching of Religion in a State School (Selected Problems) (summary)

Paweł Borecki,
Autonomia kościołów i innych związków wyznaniowych we współczesnym prawie polskim
The Autonomy of Churches and Other Religious Organizations in Contemporary Polish Law (summary)

Paweł A. Leszczyński,
Zalety oraz mankamenty układowej regulacji stosunku państwa do nierzymskokatolickich kościołów i innych związków wyznaniowych określonych w art. 25 ust. 5 Konstytucji RP
Advantages and Disadvantages of the Bilateral Regulation of the Relations Between the State and Non-Roman Catholic Churches and Other Religious Organizations Referred to in Article 25(5) of the Constitution of the Republic of Poland (summary)

Paweł Sobczyk,
Kilka uwag o bezstronności władz publicznych na kanwie wniosku o usunięcie krzyża z sali posiedzeń Sejmu RP
Some Remarks on Impartiality of the Public Authorities: the Motion for the Removal of the Cross from the Sessions Chamber of the Polish Sejm (summary)

Jerzy Nikołajew,
Wolność sumienia i religii nieletnich przestępców w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
Freedom of Conscience and Religion of Juvenile Delinquents Residing in Correctional Facilities and Juvenile Shelters (summary)

Michał Madej, Zbigniew Pasek,
Kulturowe i prawne aspekty kontrowersji wokół chusty muzułmańskiej we Francji
Cultural and Legal Aspects of the Controversy Over the Islamic Headscarf in France (summary)

Agata Mirek,
Przystosowanie i opór żeńskich zgromadzeń zakonnych wobec władz komunistycznych w Polsce. Zarys problemu
Nuns’ participation and their role in creating an anti-communism attitude of resistance in People’s Republic of Poland (summary)

Aneta Abramowicz,
Prawo do nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach a zasada równouprawnienia związków wyznaniowych
The right to organize lessons of religion in kindergartens and public schools and principle of equality of religious denominations (summary)

Paweł Kaleta,
Problemy prawne likwidacji Funduszu Kościelnego
Liquidation of the Church Fund: Selected Legal Problems (summary)

Wojciech Lis,
Działalność katolickich środków masowego przekazu przejawem pluralizmu i gwarancją demokracji
The activities of the Catholic mass media as manifestation of pluralism and guarantee of democracy (summary)


Materiały

Michał Pietrzak, Paweł Borecki, Opinia prawna w sprawie wniosku grupy kościołów do Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2010 r.
A Legal Opinion on the Application of a Group of Churches Submitted to the Council of Ministers on 15 February 2010 (summary)


Recenzje

Wojciech Janyga, Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym w świetle współczesnego pojmowania wolności sumienia i wyznania, Warszawa 2010, ss. 331 (Magdalena Materniak)

Stanislav Přibyl, Tschechisches Staatskirchenrecht nach 1989 (Czech Ecclesiastical Law after 1989), Brno 2010, ss. 168 (Ignác Antonín Hrdina)

Jarosław Kłaczkow, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w latach 1945-1975, Toruń 2010, ss. 514 (Andrzej Seweryn)

Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, red. A. Tunia, Lublin 2011, ss. 247 (Grzegorz Delmanowicz)

Le confessioni religiose nel diritto dell’Unione europea, red. L. De Gregorio, Bologna: Il Mulino 2012, ss. 265 (Piotr Stanisz)


Sprawozdania

Konferencja naukowa pt. Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), Lublin, 9-10 grudnia 2011 r. (Aleksandra Bitowt)

Konferencja naukowa pt. Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej, Sromowce Niżne, 7-9 marca 2012 r. (Marta Ordon)

Konferencja naukowa pt. Małżeństwo kanoniczne i skutki cywilne jego zawarcia w państwach Europy środkowo-wschodniej (na przykładzie regulacji prawnych w Polsce, Czechach i Słowacji), Katowice, 19 kwietnia 2012 r. (Anna Tunia)

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Finansowanie związków wyznaniowych w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych - stan aktualny oraz perspektywy zmian, Kamień Śląski, 24-25 kwietnia 2012 r. (Marta Ordon)

II Międzynarodowa Konferencja Kanonicznego Prawa Procesowego pt. Problemy z sądową ochroną praw człowieka, Olsztyn, 7-8 maja 2012 r. (Monika Krzywkowska)

IX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego nt. Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, Kraków, 17-20 maja 2012 r. (Michał Czelny)

Spotkanie korespondentów projektu EUREL, Manchester, Wielka Brytania, 25 października 2012 r. (Michał Zawiślak)

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Religia i etyka w edukacji publicznej, Warszawa, 16 listopada 2012 r. (Katarzyna Więcek)

Noty o autorach

This product was added to our catalog on Monday 18 March, 2013.
Reviews
Previous product  Product 5 of 10 in category Studia z Prawa Wyznaniowego  Next product
Studia z Prawa Wyznaniowego - Pozostałe książki z serii:
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 16
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 16
30,00zł
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 14
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 14
29,00zł
$ Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 13
$ Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 13
10,00zł

Customers who bought this product also purchased
Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych
Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych
Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej. Vol. 2
Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej. Vol. 2
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 17
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 17
Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej. Vol. 1
Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej. Vol. 1
$ Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł
$ Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł
Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim
Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce