Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » SPW19 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
A VISIONARY AND REALIST Idzi Radziszewski: Founder of the Catholic University of Lublin
A VISIONARY AND REALIST Idzi Radziszewski: Founder of the Catholic University of Lublin
40,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
      Acta Mediaevalia
      Przegląd Prawno-Ekonomiczny
      Review of Comparative Law
      Scripta Biblica et Orientalia
      Społeczeństwo i Rodzina
      Studia Nauk Teologicznych PAN
      Studia Prawnicze KUL
      Studia z Prawa Wyznaniowego
      The Biblical Annals
      Verbum vitae
      Vox Patrum
      Zeszyty Naukowe KUL
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 19
[SPW19]
32,00zł
Product available

eds. Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon
ISSN:
2081-8882
Pages: 372
Format: A5
Year: 2016
Language: Polish


SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

PIOTR KROCZEK,
Regulacje dotyczące krajobrazu priorytetowego a zagadnienie wolności religijnej imigrantów
The regulations about priority landscape and the issue of religious freedom immigrants (summary)

KATARZYNA KRZYSZTOFEK,
Dopuszczalność stosowania prawa szariatu w zakresie spraw rozwodowych i spadkowych w prawodawstwie Unii Europejskiej
Admissibility of application of Sharia law in the matters of divorce and inheritance in the European Union legislation (summary)

ANNA TUNIA,
Zwolnienie z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych a poszanowanie zasady równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych
Exemption from school classes in order to participate in Lent retreat and respect for the rule of equal rights of churches and other religious associations (summary)

MICHAŁ SKWARZYŃSKI,
Korzystanie ze sprzeciwu sumienia w kontekście zasady równouprawnienia i kryterium zawodu
Exercise of the right to conscientious objection in the context of the legal principle of equality and the criterion of work (summary)

GRZEGORZ TYLEC,
Prawo autorskie w działalności religijnej
Copyright in religious activities (summary)

MAREK BIELECKI,
Odmowa pełnienia służby wojskowej przez Świadków Jehowy jako realizacja klauzuli sumienia. Uwarunkowania prawno-historyczne
The refusal of military service of Jehovah's Witnesses as an implementation of the consciense clause - historical and legal conditions (summary)

ANDRZEJ SZYMAŃSKI,
Funkcjonowanie duszpasterstw więziennych wyrazem równouprawnienia kościołów i związków wyznaniowych w Polsce
Functioning of prison priesthood as an expression of equality of churches and religion associations in Poland (summary)

GRZEGORZ SZUBTARSKI,
Możliwość rezygnacji z pracy jako gwarancja ochrony wolności religijnej pracownika? Specyfika wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Eweida i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu na tle dotychczasowego orzecznictwa strasburskiego
The possibility of leaving job as a guarantee of the protection of employee's religious freedom? The specificity of the judgment of European Court of Human Rights on Eweida and others against the United Kingdom in the light of the established case law (summary)

MICHAŁ HUCAŁ,
Idea państwa świeckiego w protestantyzmie od połowy XVII do XX wieku
The Idea of a Secular State in Protestantism since the Mid-Seventeenth to the Twentieth Century (summary)

MAŁGORZATA TOMKIEWICZ,
Tajemnica adwokacka adwokata kościelnego w prawie polskim. Zakres ochrony i skutki jej naruszenia
Attorney-client privilege of church attorney in the Polish legal system. The range of protection and results of its violation (summary)

MICHAŁ OŻÓG,
Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej w świetle konstytucyjnej zasady równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych
Patient's right to pastoral care in terms of equal rights of churches and other religious organisations (summary)

MARTA ORDON,
Prawo o stowarzyszeniach jako instrument nadzorowania działalności zgromadzeń zakonnych w latach 1949-1989
Law on Associations as an instrument to supervise the activities of religious congregations in the years 1949-1989 (summary)

RAFAŁ KACZMARCZYK,
Status prawny i faktyczny muzułmańskich związków wyznaniowych w Polsce
Legal and Factual Status of Muslim religious associations in Poland (summary)

KONRAD T. ZAMIRSKI,
Kościół Nowoapostolski w Polsce - charakterystyka ze szczególnym uwzględnieniem statusu prawnego
New Apostolic Church in Poland - characteristics with special emphasis on the Legal Status (summary)


MATERIAŁY

PIOTR STANISZ,
Opieka duszpasterska w szpitalach publicznych państw Unii Europejskiej - zarys problematyki
Religious assistance in public hospitals in the states of the European Union - an overview (summary)


RECENZJE

Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej, red. Michał Skwarzyński, Piotr Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, ss. 384 (Kacper Chołody)


SPRAWOZDANIA

Konferencja naukowa pt. Ochrona danych osobowych w Kościele, Warszawa, 25 lutego 2016 r. (Michał Czelny)

Ogólnopolskie sympozjum pt. Wolność religijna i wolność sumienia w Polsce, Kraków, 3 marca 2016 r. (Kacper Krauz)

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych, połączona ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Jarnołtówek, 17-19 maja 2016 r. (Katarzyna Pluta)

IV Konferencja ICLARS pt. Freedom of/for/from/within Religion, Oxford, 8-11 września 2016 r. (Michał Rynkowski)

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym, Dwikozy k/Sandomierza, 15-16 września 2016 r. (Marek Bielecki)

Uroczystość wręczenia Panu Prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi Ordo Sancti Silvestri Papae (Orderu Św. Sylwestra Papieża) podczas sympozjum pt. Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej "Amoris Laetitia" Papieża Franciszka, Kraków, 17 listopada 2016 r. (Katarzyna Krzysztofek, Maciej Mikuła, Michał Ożóg, Marek Strzała, Zdzisław Zarzycki)

This product was added to our catalog on Friday 30 June, 2017.
Reviews
Previous product  Product 8 of 10 in category Studia z Prawa Wyznaniowego  Next product
Customers who bought this product also purchased
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 20
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 20
Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym
Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym
Prawne aspekty zarządzania dobrami kościelnymi
Prawne aspekty zarządzania dobrami kościelnymi
Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie. Tom 1 - Zagadnienia teoretyczne. Europa i obszar poradziecki
Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie. Tom 1 - Zagadnienia teoretyczne. Europa i obszar poradziecki
Badania religiologiczne w Polsce
Badania religiologiczne w Polsce
Opera omnia T. VII-2 - O nauczaniu II Soboru Watykańskiego
Opera omnia T. VII-2 - O nauczaniu II Soboru Watykańskiego
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce