Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » Seria: Studia Biblica Lublinensia » 9788380612259 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Kościół na drogach przeszłości
Kościół na drogach przeszłości
38,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Tożsamość proroka w świetle Jr 23,9-40. Studium egzegetyczno-teologiczne
[9788380612259]
30,00zł
Product unavailable

Studia Biblica Lublinensia XV

ks. Piotr Jaworski
ISBN:
978-83-8061-225-9
Pages: 266
Format: B5
Year: 2016
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I - Analiza literacka
1. Kontekst Jr 23,9-40
1.1. Problem tożsamości i autentyczności proroka w Biblii Hebrajskiej
1.2. Jr 23,9-40 w Księdze Jeremiasza
2. Tekst Jr 23,9-40
2.1. Tekst hebrajski
2.2. Krytyka tekstu
2.3. Przekład tekstu hebrajskiego
3. Kompozycja Jr 23,9-40
3.1. Krytyka tradycji i redakcji
3.2. Struktura tekstu
3.2.1. Granice jednostek retorycznych
3.2.2. Struktura poszczególnych części
3.2.2.1. Część I: ww. 9-15
3.2.2.2. Część II: ww. 16-22
3.2.2.3. Część III: ww. 23-24
3.2.2.4. Część IV: ww.25-32
3.2.2.5. Część V: ww. 33-40
3.2.3. Dynamika kompozycji Jr 23,9-40
3.2.3.1. Relacja między A (ww. 9-15) i A’ (ww. 33-40)
3.2.3.2. Relacja między B (ww. 16-22) i B’ (ww. 25-32)
3.2.3.3. Relacja części C (ww.23-24) z pozostałymi częściami

Rozdział II - Analiza egzegetyczna
1. Krytyka złego postępowanie kapłana, proroka i ludu (Jr 23,9-15)
1.1. Kondycja proroka Jeremiasza (w. 9)
1.2. Odpowiedzialność proroka i kapłana za stan moralny kraju (ww. 10-12)
1.3. Odpowiedzialność proroków Jerozolimy za stan moralny kraju (ww. 13-15)
2. Krytyka proroków głoszących iluzję pokoju na bazie wizji swego serca (Jr 23,16-22)
2.1. Źródło i treść przepowiadania fałszywych proroków (ww. 16-18)
2.2. Gniew Jahwe jako Jego słowo (ww. 19-20)
2.3. Postulowane źródło i treść przepowiadania prorockiego (ww. 21-22)
3. Transcendencja i immanencja Jahwe (Jr 23,23-24)
3.1. Transcendencja Boga (w. 23)
3.2. Wszechwiedza Boga (w. 24a)
3.3. Immanencja Boga (w. 24b)
4. Krytyka proroków głoszących kłamstwo na bazie swoich snów (Jr 23,25-32)
4.1. Źródło i cel przepowiadania fałszywych proroków (ww. 25-28b)
4.2. Skuteczność i witalność słowa Jahwe (ww. 28c-29)
4.3. Wystąpienie Jahwe przeciw fałszywym prorokom (ww. 30-32)
5. Krytyka nieposłuszeństwa proroka, kapłana i ludu (Jr 23,33-40)
5.1. Wyrocznia Jahwe na temat właściwego sposobu komunikacji (ww. 33-34)
5.2. Pouczenie ludu o właściwym sposobie komunikacji (ww. 35-36)
5.3. Zapowiedź kary za niewłaściwy sposób komunikacji (ww. 37-40)

Rozdział III - Orędzie teologiczne
1. Prorok wobec Jahwe
2. Prorok wobec słowa
3. Prorok wobec ludu
4. Prorok wobec przedstawicieli instytucji społecznych (króla, kapłana, proroka)

Zakończenie

Wykaz skrótów

Bibliografia

Summary

This product was added to our catalog on Thursday 23 June, 2016.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 13 of 18 in category Seria: Studia Biblica Lublinensia  Next product
Customers who bought this product also purchased
Scripta Biblica et Orientalia 3(2011)
Scripta Biblica et Orientalia 3(2011)
Scripta Biblica et Orientalia 5(2013)
Scripta Biblica et Orientalia 5(2013)
Lo stolto ateo. Studio dei Salmi 14 e 53
Lo stolto ateo. Studio dei Salmi 14 e 53
Historia Izraela czasów Starego Testamentu. Od patriarchów do podboju przez Rzymian
Historia Izraela czasów Starego Testamentu. Od patriarchów do podboju przez Rzymian
Opera Omnia T. XII - Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości <br>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2013
Opera Omnia T. XII - Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2013
Między koniecznością a wolnością. Relacja wolnej woli do przedwiedzy, predestynacji i łaski Bożej w doktrynie Anzelma z Canterbury
Między koniecznością a wolnością. Relacja wolnej woli do przedwiedzy, predestynacji i łaski Bożej w doktrynie Anzelma z Canterbury
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce