Wydawnictwo KUL
  Catalog » Humanities » 9788377020203 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Myzel des Romans. Martin Mosebach - ein katholischer Autor
Myzel des Romans. Martin Mosebach - ein katholischer Autor
55,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
  
  Seria: Archiwum edytorskie
  Seria: Czasy nowożytne
  Seria: Literatura współczesna - pisarze i problemy
  Seria: Lublin Studies in Celtic Languages
  Seria: Opracowania i teksty dramatyczne
  Seria: Pisane czytane
  Seria: Polonistyka elektroniczna
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej
  Seria: Studies in Linguistics And Methodology
  Seria: Studies in Literature and Culture
  Seria: Teoria i Praktyka Interpretacji
  Seria: U źródła
  Seria: Z witrażem
  Seria: Życie teatralne w Lublinie w XIX i XX wieku
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Wybrane problemy terminologii francusko-polskiej oraz metod badań językoznawczych w tłumaczeniach
[9788377020203]
21,00zł
10,00zł
You save: 11,00zł
Product available

ed. Dorota Śliwa
ISBN:
978-83-7702-020-3
Pages: 192
Format: B5
Year: 2010
Languages: Polish, French

Publikacja jest cenną propozycją wydawniczą adresowaną zarówno do lingwistów, prawników, filozofów, jak i studentów. Stanowi ważną i potrzebną pozycję w dobie dużego zapotrzebowania na tłumaczenia rozmaitych dokumentów europejskich, uwrażliwiając na rodzaje napotykanych problemów natury terminologicznej i stylistycznej. Starannie dobrane teksty tworzące syntezę i wysoki poziom merytoryczny sprawiają, że czytelnik otrzyma spójną monografię dotyczącą badania terminologii. (dr hab. Halina Grzmil-Tylutki, prof. UJ)


Spis treści
Table de matières


Wstęp (Dorota Śliwa)
Introduction (Dorota Śliwa)

Tadeusz GUZ
Namysł filozoficzny nad bytowością języka
(Une réflexion philosophique sur l'ontologie du langage)

Dorota ŚLIWA
Un aperçu des études terminologiques en langue française
(Przegląd badań terminologicznych w języku francuskim)

Karolina MAŁACZEK
Problèmes de traduction dans le Règlement du Conseil 1493/1999 portant sur l'organisation commune du marché du vin
(Problemy translatorskie w Rozporządzeniu Rady 1493/1999 dotyczącym wspólnej organizacji rynku wina)

Anna DOLATA-ZARÓD
Ekwiwalencja językowa na przykładzie tłumaczeń kontraktów
(Equivalence linguistique sur l'exemple des traductions des contrats)

Pierre LERAT
Analyse comparative des formes nominalisées employées dans la Directive 97/7/CE de l'Union Européenne
(Analiza komparatywna form nominalizacyjnych czasowników używanych w Dyrektywie 97/7/WE Unii Europejskiej)

Dorota ŚLIWA
Dynamique des noms composés syntagmatiques en langue juridique française et polonaise
(Dynamika rzeczowników syntagmatycznych w polskim i francuskim języku prawniczym)

Agnieszka MYNART
Le fonctionnement discursif des noms composés désignant les cellules souches embryonnaires humaines dans un texte scientifique italien, français et polonais
(Funkcjonowanie dyskursywne rzeczowników złożonych desygnujących ludzką zarodkową komórkę macierzystą w tekście naukowym włoskim, francuskim i polskim)

Paulina MAZURKIEWICZ
La construction du sens du terme famille en français et rodzina en polonais dans la Charte des Droits de la Famille
(Konstruowanie znaczenia terminu famille w języku francuskim i rodzina w języku polskim na podstawie Karty Praw Rodziny)

Dorota ŚLIWA, Paulina MAZURKIEWICZ
Expressions métaphoriques de la civilisation de l'amour en polonais et en français
(Wyrażenia metaforyczne dotyczące terminu cywilizacja miłości w języku polskim i francuskim)

Aneks / Annexe

Marcin KRÓLIK
Glossaires bilingues des termes de l'architecture sacrale: le style dit de renaissance de Lublin
(Zestawienia polsko-francuskich i francusko-polskich terminów dotyczących architektury renesansu lubelskiego)

Anna MĄCZKA
Glossaires bilingues de la terminologie de l'enfant en période prénatale
(Zestawienia polsko-francuskich i francusko-polskich terminów dotyczących dziecka w okresie prenatalnym)

Streszczenia w języku angielskim / Résumés en anglais
(Izabela Danilewska)

This product was added to our catalog on Monday 21 June, 2010.
Reviews
Previous product  Product 48 of 343 in category Humanities  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Człowiek w kulturze 19/2007. W obronie realizmu
$ Człowiek w kulturze 19/2007. W obronie realizmu
Geneza idei religii w ewolucjonizmie Darwina i Spencera (oprawa miękka)
Geneza idei religii w ewolucjonizmie Darwina i Spencera (oprawa miękka)
$ Dzieła. Tom 1: Teoria analogii bytu
$ Dzieła. Tom 1: Teoria analogii bytu
$ Dzieła. Tom 16: Suwerenność - czyja?
$ Dzieła. Tom 16: Suwerenność - czyja?
Bośnia i Hercegowina. Etnopolityczne podziały i ich uwarunkowania
Bośnia i Hercegowina. Etnopolityczne podziały i ich uwarunkowania
$ Małe Miasta. Gospodarka
$ Małe Miasta. Gospodarka
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce