Wydawnictwo KUL
  Catalog » Humanities » 9788380611276 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 6. Przekaz wiary w rodzinie
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 6. Przekaz wiary w rodzinie
33,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
  
  Seria: Archiwum edytorskie
  Seria: Czasy nowożytne
  Seria: Literatura współczesna - pisarze i problemy
  Seria: Lublin Studies in Celtic Languages
  Seria: Opracowania i teksty dramatyczne
  Seria: Pisane czytane
  Seria: Polonistyka elektroniczna
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej
  Seria: Studies in Linguistics And Methodology
  Seria: Studies in Literature and Culture
  Seria: Teoria i Praktyka Interpretacji
  Seria: U źródła
  Seria: Z witrażem
  Seria: Życie teatralne w Lublinie w XIX i XX wieku
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Didaskalia i didaskaliczność. W dramacie i nie tylko
[9788380611276]
45,00zł
Product available

Witold Wołowski
ISBN:
978-83-8061-127-6
Pages: 414
Format: B5 (hard cover)
Year: 2016
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Uwagi dotyczące strategii cytowania i tłumaczenia

Od autora

1. Uwagi wstępne
1.1. Didaskalia i didaskaliczność
1.2. Wąsko i szeroko
1.3. Rozwój i perspektywy studiów nad didaskaliami
1.4. Didaskalia a kanały komunikacji
1.5. Didaskalia jako premedium i hipermedium
1.6. Podział materii w werbodiegezie dramatycznej
1.7. Didaskalia - tekst poboczny?
1.8. Styl didaskaliczny
1.9. Podziały, klasyfikacje, nazwy
1.10. Te didaskalia, ta didaskalia, te dwie didaskalie

2. Didaskalia w dramacie i teatrze
2.1. Krótka (?) historia didaskaliów
2.2. Wokół definicji
2.2.1. Kilka definicji pojęcia didaskaliów
2.2.2. Definicja topologiczna i dysymilacja polaryzacyjna
2.2.3. Didaskalia jako element definicyjny tekstu dramatycznego 
2.2.4. Jak dzielić materię tekstową w dramacie?
2.3. Didaskalia a typografia, interpunkcja i inne znaki graficzne 
2.3.1. Czerwone i czarne
2.3.2. Didaskalia w kursywach i bez kursyw
2.3.3. Myślnik i inne znaki interpunkcyjne jako modulatory didaskaliczne
2.3.4. Cudzysłów i kursywa jako didaskaliczne modulatory tonalne
2.3.5. Nawias kwadratowy
2.4. Kto mówi (do nas) w didaskaliach?
2.4.1. Didaskaliczne podmioty mówiące: od ja do my
2.4.2. Głos didaskaliczny a narracja (didaskal-przedstawiacz)
2.4.3. Autor-poeta-didaskal
2.4.4. "Autor totalny" czy koordynator dramatyczny?
2.5. Ekspansja ilościowa, wzbogacenie stylistyczne, funkcyjne i pragmatyczne didaskaliów
2.5.1. Rozbudowa i estetyzacja list postaci
2.5.2. Stylistyczne, funkcyjne i pragmatyczne wzbogacanie didaskaliów diegetycznych
2.5.3. Literaryzacja i poetyzacja didaskaliów
2.5.4. Poszerzenie palety funkcyjnej
2.5.4.1. Didaskalia jako spoiwo narracyjne
2.5.4.2. Didaskalia jako ostatni akord, czyli coda didaskaliczna
2.5.4.3. Didaskalia na wesoło i z metadystansem
2.5.4.4. Didaskalia jako budulec świata dzieła: odbiorca konstruktorem
2.6. Świat dzieła: didaskalia a paratekst, perytekst, metatekst
2.6.1. Preliminaria i peryferia tekstu dramatycznego
2.6.2. Świat dzieła - światy przedstawione i przedstawiające
2.6.3. Rozbudowa wewnątrztekstowego świata przedstawiającego a efekty didaskalizacji
2.6.4. Didaskalia podziałów sekwencyjnych i podtytuły
2.7. Didaskalia osobowe i Dramatis personae
2.7.1. Spisy postaci autonomiczne i nieautonomiczne
2.7.2. Spisy autonomiczne reiterowane
2.7.2.1. Redukcja spisów postaci i typy wskaźników osobowych
2.7.2.2. Spisy postaci z profilem tożsamościowym
2.7.2.3. Wewnętrzne podziały i uporządkowanie list postaci
2.7.3. Nieautonomiczne listy postaci
2.7.3.1. Prezentacja postaci we wstępnych didaskaliach diegetycznych
2.7.3.2. Prezentacja postaci w dialogu
2.7.3.3. Autoprezentacja postaci
2.7.3.4. Paradidaskaliczna prezentacja postaci
2.7.4. Didaskalia źródła mowy7
2.8. Didaskalia a dialog
2.8.1. Komplementarność didaskaliów i dialogu
2.8.2. Redundancja didaskaliów względem dialogu
2.8.3. (Kon)fuzja didaskaliów i dialogu
2.8.3.1. Repliki intradidaskaliczne
2.8.4. Rozbieżność didaskaliów i dialogu, czyli "sprzeczne zeznania"
2.9. Zakres i kierunek działania didaskaliów
2.9.1. Ramowe określenie zasięgu
2.9.2. Proleptyczne (progresywne) i punktowe określenie zasięgu
2.9.3. Analeptyczne (regresywne) określenie zasięgu
2.9.4. Graficzne określenie zasięgu
2.10. Didaskalia jako replika
2.10.1. Didaskalia w scenach i sztukach semi-pantomimicznych
2.10.2. "Dialog" mimiczny
2.11. Didaskalia a inscenizacja
2.11.1. Od autorytarności do ad libitum
2.11.2. Utopia i konieczność przekładu
2.11.3. Didaskalia niesceniczne
2.11.4. Didaskalia wypowiadane i uobecniane na scenie
2.11.4.1. Wygłaszanie zewnętrznych didaskaliów diegetycznych
2.11.4.2. Sceniczny głos didaskaliów wewnętrznych i paradidaskaliów
2.11.4.3. Tablice, napisy, transparenty i inne strategie didaskaliczne
2.12. Didaskalia muzyczne
2.12.1. Muzyczność sygnalizowana werbalnie
2.12.2. Notacje werbograficzne i graficzne
2.13. Didaskalia wielopoziomowe, ikonosyntaktyczne i graficzne
2.13.1. Didaskalia wielopoziomowe
2.13.2. Didaskalia ikonosyntaktyczne
2.13.3. Didaskalia graficzne
2.14. (Niejasny) obszar didaskaliów wewnętrznych i paradidaskaliów
2.14.1. Aspekty didaskaliczności wewnętrznej
2.14.2.Tradycyjne didaskalia wewnętrzne
2.14.3. Paradidaskalia a perydiegeza
2.14.4. Paradidaskalia w teatralnej narracji pośredniczącej
2.14.5. Paradidaskalia upostaciowione
2.15. Didaskalia w scenariuszach (panto)mimicznych
2.15.1. Didaskalia w scenach niemych: proteza narracyjna
2.15.2. Scenariusz mimiczny jako tekst didaskaliczny
2.15.2.1. Przytoczenie i opis aktu mowy jako sugestia didaskaliczna
2.15.2.2. Didaskalia mimiczne a językowe nadkodowanie gestokinezy

3. Didaskalia poza dramatem i teatrem
3.1. Didaskaliczność a wielokanałowość komunikacji
3.1.1. Różne aspekty pojęcia dwukanałowości i wielokanałowości komunikacyjnej
3.1.2. Scena językowa, czyli teatralność komunikacji
3.1.3. Między poetyką a mediologią
3.2. Didaskalia i formy pokrewne poza teatrem
3.2.1. Didaskalia w Biblii (przykład Psalmów)
3.2.2. Didaskalia w scenariuszu filmowym i filmie
3.2.2.1. Didaskalia a napisy filmowe/telewizyjne
3.2.2.2. Didaskalia w scenariuszu reportażu filmowego
3.2.3. Didaskalia w dialogu (rozumianym jako gatunek literacki)
3.2.4. Didaskalia w wywiadzie i pseudo-wywiadzie
3.2.5. Didaskalia w mononarracji scenicznej
3.2.6. Didaskalia w powieści
3.2.6.1. Didaskaliczna presygnalizacja źródła mowy w powieści
3.2.6.2. Odczytywanie tekstów dramatycznych w powieści
3.2.6.3. Rozwarstwienie toku narracji
3.2.6.4. Narracja didaskaliczna w powieści
3.2.6.5. Opowieść scenaryczna
3.2.6.6. Presygnalizacja postaci w powieści
3.2.6.7. Ilustracja jako didaskalia
3.2.7. Didaskalia w poezji
3.2.7.1. Parenteizacja w poezji
3.2.7.2. Didaskaliczna presygnalizacja podmiotu mówiącego w poezji
3.2.7.3. Kursywa w poezji
3.2.7.4. Wiersze dialogowe i wiersze w formie miniatur dramatycznych
3.3. Parenteizacja, czyli "nawiasem mówiąc"
3.3.1. Paroksyzm nawiasowania
3.3.2. Nawias jako autodidaskalia
3.3.3. Nawias jako sygnalizacja repliki wypowiadanej na stronie (apartu)
3.3.4. Przypadki parenteizacji jednostronnej: La Locandiera
3.4. I tak dalej

4. Podsumowanie
4.1. Spojrzenie holistyczne
4.2. Aparat didaskaliczny
4.3. Światy przedstawiające i przedstawiane
4.4. Didaskalia do czytania i projektowania "teatrów niemożliwych"
4.5. Paratekst? - raczej nie
4.6. Didaskalia i interferencje rodzajowe
4.7. Didaskalia w tańcu
4.8. Didaskalia "jak malowane"
4.9. Didaskalia w codziennej komunikacji
4.10. Didaskalia ludyczne
4.11. Funkcje didaskaliów - synopsis

Bibliografia
Prace teoretyczne i komentarzowe
Webografia
Utwory dramatyczne i teatralne, teksty literackie i inne materiały o charakterze artystycznym (analizowane i wzmiankowane w niniejszej pracy)

Aneks:
Główne systematyzacje i klasyfikacje zaproponowane w obszarze badań nad didaskaliami

Indeks

This product was added to our catalog on Thursday 07 April, 2016.
Reviews
Previous product  Product 191 of 343 in category Humanities  Next product
Customers who bought this product also purchased
Sztuka aktorska Laury Pytlińskiej. Portret młodopolskiej artystki
Sztuka aktorska Laury Pytlińskiej. Portret młodopolskiej artystki
Dramaturgia Tymoteusza Karpowicza
Dramaturgia Tymoteusza Karpowicza
Gra w wartości - aksjologiczna strategia prozy Vladimira Nabokova
Gra w wartości - aksjologiczna strategia prozy Vladimira Nabokova
Aleksy Riemizow na rozdrożach literatury. Studia i szkice o twórczości pisarza
Aleksy Riemizow na rozdrożach literatury. Studia i szkice o twórczości pisarza
Plastyczna mapa świata. Poezja ks. Janusza S. Pasierba wobec sztuk wizualnych
Plastyczna mapa świata. Poezja ks. Janusza S. Pasierba wobec sztuk wizualnych
Metamorfozy religijności w literaturze nowoczesnej
Metamorfozy religijności w literaturze nowoczesnej
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce