Wydawnictwo KUL
  Catalog » Humanities » 9788380613065__ My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Phonological and Phonetic Explorations
Phonological and Phonetic Explorations
35,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
  Seria: Archiwum edytorskie
  Seria: Czasy nowożytne
  Seria: Literatura współczesna - pisarze i problemy
  Seria: Lublin Studies in Celtic Languages
  Seria: Opracowania i teksty dramatyczne
  Seria: Pisane czytane
  Seria: Polonistyka elektroniczna
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej
  Seria: Studies in Linguistics And Methodology
  Seria: Studies in Literature and Culture
  Seria: Teoria i Praktyka Interpretacji
  Seria: U źródła
  Seria: Z witrażem
  Seria: Życie teatralne w Lublinie w XIX i XX wieku
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Schematyzmy zakonów męskich z ziem dawnej Rzeczywpospolitej z lat 1718-1918. Studium źródłowe
[9788380613065__]
42,00zł
Product unavailable

Edyta Chomentowska
ISBN:
978-83-8061-306-5
Pages: 404
Format: B5 (hard cover)
Year: 2016
Language: Polish

Publikacja jest pierwszą, wszechstronną próbą zaprezentowania schematyzmów (katalogów) zakonnych wydanych w latach 1718-1918 przez wspólnoty, które swoją działalność na ziemiach Rzeczypospolitej rozpoczęły przed 1772 r. Przyjmując za kryterium wydawcę, którym mogły być zakony męskie, jak i - choć w mniejszej skali - żeńskie, autorka skupiła się na schematyzmach publikowanych przez te pierwsze. Zasadniczy zrąb niniejszego opracowania stanowi przedstawienie treści tego rodzaju druków. Do najważniejszych aspektów w nich ujmowanych należały m.in.: dane personalne zakonników, struktura organizacyjnej ujętej w katalogach, informacje dotyczące lokalizacji domu zakonnego. Omówiono w ten sposób zarówno wiadomości występujące w katalogach każdorazowo, wręcz jak sama nazwa wskazuje - schematycznie, ale również zauważono te, które właściwe były dla niektórych zakonów, a nawet tylko dla niektórych roczników. Nie pominięto w tej części studium wykazów osobowych zakonnic, jeśli tylko gałąź żeńska zakonu była w nich odnotowywana. Oprócz opisania powyższych zagadnień, dokonano krytyki zewnętrznej schematyzmów, jako źródła historycznego oraz podjęto próbę charakterystyki tego rodzaju produkcji wydawniczej (według zakonów i zaborów). Podjęte rozważania uzupełniono licznymi tabelami i wykresami. Dzięki temu, jak się zdaje, udało się przeprowadzić analizę czynników wpływających na pojawianie się katalogów we wspólnotach zakonnych oraz wskazać możliwości wykorzystania schematyzmów w badaniach z zakresu historii, prozopografii, statystyki czy geografii historycznej.


SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
RUBRYCELE I SCHEMATYZMY - GENEZA

1. Geneza i rozwój rubrycel w Polsce
1.1. Geneza i rozwój rubrycel diecezjalnych
1.2. Geneza i rozwój rubrycel zakonnych
2. Geneza i rozwój schematyzmów w Polsce
2.1. Geneza i rozwój schematyzmów diecezjalnych
2.2. Geneza i rozwój schematyzmów zakonnych
2.3. Nekrologi


ROZDZIAŁ II
SCHEMATYZMY ZAKONNE - WSTĘPNA ANALIZA ŹRÓDŁA

1. Nazewnictwo i język druków
2. Podstawy źródłowe do sporządzania schematyzmów
3. Czas powstania i częstotliwość wydawania druków
4. Autorzy, wydawcy i nakładcy, drukarnie i drukarze schematyzmów - wybrane zagadnienia
5. Forma publikacji schematyzmów zakonnych
6. Odbiorcy oraz miejsca przechowywania druków
7. Morfologia i estetyka druków
7.1. Ogólna charakterystyka morfologiczna druków
7.2. Kompozycja tytułów, oprawy oraz materiał zdobniczo-ilustracyjny
7.3. Notatki i zapiski
8. Stan zachowania


ROZDZIAŁ III
POLITYCZNO-SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA DRUKU ORAZ LICZEBNOŚĆ PUBLIKACJI

1. Charakterystyka schematyzmów i nekrologów według zakonów
1.1. Liczebność schematyzmów i nekrologów według zakonów
1.2. Charakterystyka produkcji wydawniczej według zakonów
2. Polityczno-społeczne uwarunkowania produkcji wydawniczej schematyzmów i nekrologów oraz ich liczebność według przynależności państwowej
2.1. Rzeczpospolita do 1795 r.
2.2. Królestwo Polskie (wcześniej Księstwo Warszawskie)
2.3. Zabór rosyjski (tzw. Ziemie Zabrane)
2.4. Zabór austriacki
2.5. Zabór pruski


Rozdział IV
ZASÓB WIADOMOŚCI I BUDOWA TREŚCI SCHEMATYZMÓW

A. INFORMACJE PERSONALNE
1. Informacje dotyczące zakonników - dane osobowe
2. Struktura personalno-organizacyjna zakonów w świetle schematyzmów
2.1. Władze generalne
2.2. Władze prowincji
2.3. Przełożeni i skład osobowy domów zakonnych
2.4. Informacje ogólnokościelne: papież i dostojnicy Kościoła powszechnego
2.5. Pozostałe wykazy dotyczące zakonników
3. Żeńskie gałęzie zakonów i ich miejsce w schematyzmach
4. Benefaktorzy i konfratrzy
5. Wykazy zmarłych

B. PRZESTRZEŃ ZAKONNA I HISTORIOGRAFIA
1. Terytorialny wymiar organizacji zakonów i geografia prowincji
2. Historiografia i jej ujęcie w schematyzmach
3. Kasaty i ich obraz w schematyzmach
4. Formy prezentacji


ROZDZIAŁ V
WARTOŚĆ INFORMACYJNA ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI BADAWCZE

ZAKOŃCZENIE

WYKAZ SKRÓTÓW

BIBLIOGRAFIA

WYKAZ TABEL

WYKAZ WYKRESÓW

SUMMARY

This product was added to our catalog on Friday 13 January, 2017.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 228 of 356 in category Humanities  Next product
Customers who bought this product also purchased
Kościół w kręgu historii i polityki. Rys historiograficzny
Kościół w kręgu historii i polityki. Rys historiograficzny
Działalność opiekuńczo-wychowawcza Zakonu Sióstr Miłosierdzia Wincentego à Paulo w Lublinie w XIX i XX wieku
Działalność opiekuńczo-wychowawcza Zakonu Sióstr Miłosierdzia Wincentego à Paulo w Lublinie w XIX i XX wieku
Dziedzictwo unii brzeskiej
Dziedzictwo unii brzeskiej
Ormiański pasterz Lwowa ksiądz arcybiskup Józef Teodorowicz na tle dziejów ormiańskich
Ormiański pasterz Lwowa ksiądz arcybiskup Józef Teodorowicz na tle dziejów ormiańskich
Karmelici Bosi w Lublinie w latach 1610-1864
Karmelici Bosi w Lublinie w latach 1610-1864
Cyzjojany łacińskie. Studium typologiczne
Cyzjojany łacińskie. Studium typologiczne
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce